PODosłonami.pl

Papryka na początku zbiorów

W tym sezonie nasadzenia papryki na początku czerwca w większości rejonów już są gotowe do pierwszego zbioru owoców „na zielono”. To czas kiedy rośliny wymagają nie tylko odpowiedniej ilości wody i nawozów, ale także dokładnych lustracji plantacji pod kątem obecności szkodników. A jest ich już sporo. Na co zwrócić uwagę?

Czytaj dalej...
Papryka w tunelach pojedynczych

Papryka uprawiana w tunelach pojedynczych (fot. D. Łabanowska-Bury)

Dobre przyjęcie się papryki, dobry wzrost  

Na odwiedzanej przeze mnie niedawno plantacji papryki tunelowej w rejonie Potworowa zwróciłam uwagę na bardzo dobry wigor roślin. Bez wątpliwości są one prowadzone bardzo profesjonalnie w wysokiej klasy wysokim tunelu foliowym. Rozsada odmiany Muriel została posadzona na miejsce stałe 23 marca. Gleba przez sadzeniem nie była wprawdzie odkażana, ale na tym etapie nie widać na roślinach objawów wskazujących na problemy z uwiądami. Jest to bowiem dopiero drugi rok uprawy papryki na tym stanowisku. Producent dba o systematyczne odchwaszczanie, rośliny dostają dawki pożywki nawozowej  dostosowane do fazy rozwojowej w taki sposób, aby od  początku wzrostu na miejscu stałym mogły rozbudować silny system korzeniowy i prawidłowo się rozwijać. Jest to bardzo ważne dla zachowania równowagi wegetatywno-generatywnej rośliny.

Odkażanie i wprowadzanie pożytecznych grzybów do podłoża

Producenci, którzy prowadzą chemiczne odkażanie gleby (np. Basamid z substancją czynną dazomet) powinni po tym zabiegu wprowadzić do gleby pożyteczne mikroorganizmy, jak np. produkty zawierające szczepy grzybów z rodzaju Trichoderma (w tym T. asperellum, np. Remedier, Xilon albo Biocontrol T34 oraz T. harzianum, np. Trianum, a także inne jak np. Trichofit czy Triash). Pożyteczne mikroorganizmy kolonizują glebę, konkurują ze szkodliwymi patogenami o przestrzeń i zasoby, zmniejszając w ten sposób ich populacje. Dodatkowo, mają antagonistyczny wpływ na patogeny o negatywnym wpływie na wzrost i plonowanie papryki. W ten sposób można powiedzieć, że przedłużają skuteczność zabiegu odkażania gleby.

Biofeld - w art. Doroty papryka

Na stanowisku pod nasadzenia wykonana była analiza gleby i zastosowano nawożenie zgodnie z zaleceniami. Problem jednak polega na tym, że próbki zostały równolegle wysłane do trzech różnych laboratoriów a wyniki znacząco od siebie odbiegały. Plantator zwrócił uwagę, że bez wątpienia jest to trudność, bo skąd ma wiedzieć, która analiza jest poprawna…  Na szczęście na plantacjach można dostarczać nawozy także drogą fertygacji i dolistnie, co w połączeniu z regularną obserwacją roślin pozwala doświadczonemu producentowi prowadzić plantacje z sukcesem. Dobrym przykładem jest dolistne dostarczanie roślinom w fazie intensywnego kwitnienia i zawiązywania owoców  boru i molibdenu, produktów opartych na glonach morskich, a także nawozów z podwyższoną ilością  fosforu. Zabiegi te są pomocne w utrzymaniu kwitnienia oraz dobrego zawiązania owoców.

Plantacja papryki Muriel w drugiej połowie maja (fot. D. Łabanowska-Bury)

Początek ochrony papryki przed chorobami

Plantator zadbał o rośliny na starcie, zapobiegawczo podając fungicydy przeciwko fytoftorozie i fuzariozie. Mogą to być np. produkty takie, jak Polyversum czy Nordox. Ograniczenie szarej pleśni to głównie zadbanie o prawidłową agrotechnikę uprawy, w tym unikanie podlewania roślin z góry. W tunelach paprykowych najczęściej stosuje się dwie linie nawadniające na rząd, czasem jedną. Dodatkowo sprawca szarej pleśni (Botrytis cinerea) lubi wysoką wilgotności powietrza, dlatego wskazane jest regularne wietrzenie obiektów. Gdy jednak wystąpią pierwsze objawy szarej pleśni warto sięgnąć po środki z grupy strobiluryn (Amistar 250 SC i odpowiedniki) lub produkt zawierający substancję czynną z grupy strobiluryn w mieszaninie z anilidami, np. Signum 33 WG i odpowiedniki albo substancję czynną z grupy strobiluryn w mieszaninie z karboksyamidamidami,  np. Luna Sensation i odpowiedniki (fluopyram + trifloksystrobina). Zapobiegawczo można także wykorzystać Switch 62,5 WG i odpowiedniki (cyprodynil + fludioksonil) lub Geoxe 50 WG (fludioksonil), a zapobiegawczo lub interwencyjnie także fungicyd Scala (pirymetanil). W ochronie przed mączniakiem prawdziwym, alternariozą czy brunatną plamistością liści zalecany jest fungicyd Scorpion 325 SC (zawiera azoksystrobinę i difenokonazol).

Scorpion - papryka Doroty

Zgodnie z tegorocznym programem ochrony producenci mają do dyspozycji również szereg innych środków, w tym biologiczne, jak Serifel (Bacillus amyloliquefaciens szczep MBI600), Amylo-X WG (Bacillus amyloliquefaciens subsp. Plantarum szczep D747 czy Serenade ASO (Bacillus subtilis szczep QST 713), a także fungicyd kontaktowy Julietta (Saccharomyces cerevisiae szczep LAS02) i działające układowo produkty zawierające laminarynę, jak Laminone, Nutivax, Plantivax, Vaxiplant SL.

Biologiczna ochrona papryki przed szkodnikami

Na plantacji na roślinach nie było widać objawów wskazujących na obecność szkodników. Producent zadbał o to, aby ograniczyć ich populację, gdy była jeszcze na niskim poziomie. Głównym problemem w poprzednich latach uprawy były wciornastki i przędziorki. Obecnie w tunelu ochrona opiera się na produktach z mikroorganizmami. Zostały rozwieszone saszetki z drapieżnymi roztoczami Neoseiulus californicus oraz Amblyseius swirskii. Roztocze A. swirskii przeznaczone są do zwalczania młodych larw różnych gatunków wciornastków oraz jaj i larw mączlika, podczas gdy N. californicus jest drapieżcą przędziorków i roztoczy. Przędziorki od momentu pojawienia się pierwszych osobników ogranicza także parazytoid szkodników – pryszczarek przędziorkojad (Feltiella acarisuga) dostępny jako produkt Spidend. Najczęściej zalecany jest razem z drugim produktem zawierającym żywe organizmy – drapieżnego roztocza Phytoseiulus persimilis – Spidex Vital. W przypadku tego pierwszego produktu butelkę umieszcza się na podłożu, na macie, a w przypadku Spidex Vital zawartość rozsypuje się na powierzchnię blaszki liściowej. W przypadku organizmów pożytecznych warto skontaktować się z dystrybutorem i dobrać odpowiednie gatunki do sytuacji we własnym gospodarstwie i warunków termicznych.

Konwencjonalna ochrona papryki przed szkodnikami

Jeśli producent nie zdecyduje się na ochronę biologiczną do dyspozycji przeciw wciornastkom, zgodnie z aktualnym programem ochrony, pozostają mu produkty zawierające acetamipryd (Mospilan i odpowiedniki), który także wspomoże walkę z mszycami czy zmienikiem), spinosad (na wciornastka i larwy motyli) czy cyjanotraniliprol, (który od niedawna w ochronie papryki ma rozszerzoną rejestrację na wciornastki, mszyce i niektóre larwy motyli). Druga opcja to środki biologiczne i działające mechanicznie, jak Naturalis (preparat grzybowy), Emulpar (olej rydzowy) czy Siltac (polimery silikonowe), Requiem Prime (mieszanka terpenów), które równolegle ograniczą przędziorka. W okresie dorastania owoców do ochrony przed mszycami  można rozważyć produkty Closer lub Sequoia (s.cz. sulfoksaflor). Ich atutem oprócz skuteczności jest jednodniowa karencja.

Ceres - art. Doroty Papryka

W poprzednich sezonach wielu producentów miało problem ze zwalczaniem gąsienic, które powodowały szkody w plonie papryki. Najczęściej są to słonecznica orężówka, piętnówka kapustnica albo rolnice. Tu najlepiej sprawdzi się lustracja na obecność motyli i podjęcie zwalczania w chwili, gdy pojawią się pierwsze osobniki na podłodze feromonowej pułapki lepowej. W tunelach sprawdzają się preparaty bakteryjne, jak Dipel DF, Lepinox Plus, BioDor Pro, Florbac czy Xen Tari. Do chemicznej ochrony można użyć wymienione wcześniej substancje: spinosad, cyjanotraniliprol oraz benzoesan emamektyny dostępny w preparacie Affirm 095SC. Oczywiście z chemicznych środków ochrony roślin należy korzystać zgodnie z zaleceniami opisanymi w etykiecie-instrukcji stosowania.

Możliwości ochrony papryki przed przędziorkiem w sezonie 2024 omówię w osobnym artykule.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skierniewice - rekrutacja
HortiNet_wyszukiwarka
ZTZ barter
HortiAdNetHortiAdNet