Nowy gatunek przędziorka Tetranychus truncatus potencjalnym zagrożeniem w krajach UE

PODosłonami.pl

DeRuiter_ToBRFVDeRuiter_ToBRFV

Przędziorek Tetranychus truncatus – polifag stwarzający potencjalne zagrożenie dla upraw w Europie

W styczniowym raporcie dotyczącym zagrożeń fitosanitarnych dla Polski, publikowanym przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Centralne Laboratorium w Toruniu, wymieniany jest nowy roztocz – przędziorek Tetranychus truncatus. Został uznany za agrofaga stwarzającego potencjalne zagrożenie w Unii Europejskiej.

Czytaj dalej...
Przędziorek

(fot. A. Wize)

Przędziorek Tetranychus truncatus pochodzi z rejonów o klimacie cieplejszym, niż nasz. Występuje w Azji wschodniej, Afryce i Oceanii. W krajach Unii Europejskiej nie podlega obowiązkowi zwalczania (nie jest kwarantannowy w UE). Szkodnik został stwierdzony na około 100 gatunkach roślin zielnych, rzadziej zdrewniałych, z różnych rodzin botanicznych. Spośród roślin uprawnych żeruje m.in. na arbuzie, bawełnie, fasoli, kukurydzy, manioku, marchwi, melonie, oberżynie, ogórku, papryce, pomidorze.

Osobniki dorosłe Tetranychus truncatus są barwy czerwonej i mają ok. 0,5 mm długości. Żerują na spodniej stronie liści, odżywiając się sokami roślin. Wytwarzają typową dla przędziorków pajęczynę, która pokrywa spodnią stronę liści. Porażone liście bawełny wykazują żółtawe plamy. Na kukurydzy porażone liście mają wyblakłe zielonkawe plamy. Silnie porażone liście stają się żółte i zasychają. W Chinach T. trunctatus jest poważnym szkodnikiem kukurydzy i bawełny doprowadzając do obniżenia ich plonów. Może być przenoszony na roślinach gatunków żywicielskich i ich częściach.

Prawdopodobnie w naszych warunkach klimatycznych nie będzie on w stanie przezimować w gruncie. Sprzyjające warunki do zimowania może mieć jednak w uprawach pod osłonami – pomidora, papryki, ogórka itp. Nowy gatunek łatwo jest pomylić z innymi, występującymi dotąd w naszych uprawach przędziorkami – chmielowcem i szklarniowcem – rozróżnić je można tylko pod mikroskopem.

Źródło: Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych dla Polski z dnia 23.01. 2024 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

HortiNet_wyszukiwarka
HortiAdNetHortiAdNet