Ochrona upraw warzyw i roślin jagodowych oraz ozdobnych przed przędziorkami

PODosłonami.pl

De Ruiter baner 2
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Przędziorki – wyzwanie w ochronie upraw pod osłonami

Ochrona przed przędziorkami (przędziorkiem chmielowcem i przędziorkiem szklarniowcem) w uprawach pod osłonami to duże wyzwanie. W warunkach podwyższonej temperatury oraz wilgotności, jakie występują w szklarniach czy tunelach, istnieją dogodne warunki do rozwoju tej grupy szkodników.

Objawy żerowania przędziorków

Objawy żerowania przędziorków

Sposoby ochrony przed przędziorkami

Przędziorki są polifagami, tzn. atakują wiele gatunków roślin, w tym większość warzyw i roślin jagodowych uprawianych pod osłonami. Poszczególne gatunki roślin mogą różnić się podatnością na zagrożenie ze strony tych roztoczy, mogą też występować różnice w podatności odmian.

Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae)

Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae)

Ochronę przed przędziorkami można prowadzić na kilka sposobów:

– bazować tylko na metodach chemicznych;

– stosować metody biologiczne – introdukcja dobroczynka szklarniowego i dobroczynka kalifornijskiego;

– łączyć powyższe metody.

Szczególnie ciekawa jest ostatnia możliwość, która pozwala uzyskać wysoką skuteczność, nie wnosząc jednocześnie przesadnej liczby substancji aktywnych do plonu. Do takiej ochrony musimy jednak wybrać rozwiązania możliwie najbezpieczniejsze dla fauny pożytecznej. Pamiętać trzeba także o rotacji stosowanych produktów, aby zapobiec problemom wynikającym z odporności szkodników na substancje z grup chemicznych stosowanych od lat.

Środek przędziorkobójczy o szerokich możliwościach zastosowania

Jedną ze skuteczniejszych i relatywnie nowych substancji jest bifenazat, zawarty w środku Floramite 240 SC.  Środek potwierdza swoją wysoką skuteczność zarówno w badaniach ścisłych, jak również w uprawach towarowych. Preparat Floramite 240 SC zwalcza stadia ruchome przędziorków, czyli larwy i osobniki dorosłe oraz ogranicza rozwój jaj. Szeroki zakres zastosowań zawartych w etykiecie preparatu pozwala na zastosowanie go w gruncie i pod osłonami w uprawach ogórków oraz truskawek, pod osłonami w uprawach pomidorów, oberżyny, papryki, róż i chryzantem. Polecany jest także do ochrony gruntowych szkółek roślin ozdobnych.

Preparat bezpieczny dla organizmów pożytecznych

Floramite 240 SC jest bezpieczny dla wielu organizmów pożytecznych w tym dla jaj, larw i postaci dorosłych większości roztoczy drapieżnych z rodziny dobroczynkowatych (Phytoseiidae) – dobroczynka wciornastkowatego (Amblyseius = Neoseiulus cucumeris), Amblyseius = Typhlodromips swirskii, dla dobroczynka kalifornijskiego (Ambylyseius = Neoseilus californicus) i Ambylydromalus =Typhlodromalus limonicus – na które albo nie ma ujemnego wpływu lub ogranicza ich liczebność najwyżej o 25%. Floramite 240 SC nie ma żadnego ujemnego wpływu na pasożytnicze błonkówki – ośca mączlikowego (Eretmocerus eremicus), drapieżne pluskwiaki – dziubałeczka wielożernego (Orius laevigatus), czy larwy złotooka pospolitego i wiele innych. Jest również całkowicie bezpieczny w stosunku do nicieni entomopatogenicznych, np. Steinernema feltiae.
W przypadku używania do ochrony biologicznej dobroczynka szklarniowego, zaleca się jego introdukcję nie wcześniej niż 1 tydzień po zabiegu preparatem Floramite 240 SC.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Technologia „Zero pozostałości” – ochrona przed chorobami

Zwalczanie chorób w technologii „Zero pozostałości” oparte jest przede wszystkim o produkty biologiczne. Zabiegi należy wykonywać prewencyjnie, przed wystąpieniem chorób. Dzięki temu rośliny będą odporniejsze na atak patogenów. W trakcie warsztatów Berry Tech 2021 w [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
HortiAdNet