PODosłonami.pl

Wciornastki w uprawie truskawki (część II)

W uprawach truskawki w tunelach czy szklarni w ostatnich latach nasiliła się presja ze strony wciornastków. Druga część artykułu poświęcona jest kompleksowej ochronie plantacji przed tymi szkodnikami. Ochronę przed wciornastkami należy rozpocząć od monitoringu plantacji. Po zauważeniu pierwszych osobników dorosłych wykonywane są zabiegi insektycydami. Bardzo skuteczna jest biologiczna ochrona roślin z wykorzystaniem pożytecznych organizmów. (red.)

Czytaj dalej...
owoce uszkodzone przez wciornastki

Z uszkodzonych przez wciornastki kwiatów i zawiązków owoców rozwijają się owoce nie spełniające standardów jakościowych (fot. D. Daniłkiewicz)

Monitoring plantacji truskawek

Do tego celu wykorzystujemy najczęściej niebieskie tablice lepowe, które dodatkowo mogą być nasączone atraktantem bądź feromonem przywabiającym szkodniki. Pułapki dostarczają nam również informacji o gatunku odławianych wciornastków. Ponadto, należy monitorować rozwijające się kwiatostany. Monitorowanie kwiatostanów prowadzimy poprzez strząsanie szkodników na białą kartkę papieru, a następnie ich liczenie.

Pułapki ułatwią nam również identyfikację gatunkową odławianych osobników. Monitoring wylotów szkodnika z gleby możemy prowadzić poprzez szczelne przykrycie tablicy lepowej umieszczonej pod wiadrem lub innym pojemnikiem. Ponadto, należy monitorować rozwijające się kwiatostany na obecność szkodnika oraz mapować przestrzenne zróżnicowanie ich występowania w obrębie poszczególnych kwater i pól. Monitoring kwiatostanów prowadzimy poprzez intensywne strząsanie osobników na białą kartkę papieru, a następnie ich liczenie.

Wszystkie pozyskane z monitoringu dane zapisujemy, dzięki czemu łatwiejsza będzie późniejsza kontrola populacji szkodnika. Obserwacje prowadzimy wielorako, monitorując te same wyznaczone miejsca na plantacji, dzięki temu możemy określać przyrost lub spadek populacji. Obserwacje prowadzimy również w losowo wybranych miejscach tak aby określić przestrzenne rozmieszczenie wciornastków. Pozwoli nam to na bardziej precyzyjne aplikowanie środków ochrony, zwłaszcza biologicznej.

Tablice lepowe lub taśmy z wabikiem feromonowym możemy wykorzystywać do masowego odławiania form dorosłych wylatujących z gleby (mass traping). W tym celu montujemy niebieskie tablice lepowe na wysokości około 50-70 cm powyżej gleby. Sposób jest skuteczny w przypadku wewnętrznego źródła inwazji, gdy szkodniki migrują z gleby na rośliny, lub doszło do przepoczwarzenia larw w glebie i obserwujemy kolejne wyloty szkodnika. Mass traping, szczególnie z użyciem feromonu, nie jest polecany w przypadku obserwowania nalotów z zewnątrz, gdyż atraktanty dodatkowo przywabiają wciornastki.

Agronom plants_cz1

Zostało jeszcze 69% artykułu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skierniewice - rekrutacja
HortiNet_wyszukiwarka
ZTZ barter
HortiAdNetHortiAdNet