Ważne w produkcji chryzantem – sadzenie i początek uprawy - uprawa, rozsada, nawożenie pomidorów, ogórków, papryki i innych warzyw - Pod Osłonami

PODosłonami.pl

De Ruiter_TATEMARU MUCHO

Ważne w produkcji chryzantem – sadzenie i początek uprawy

W uprawie chryzantem wiele zależy od jakości materiału użytego do sadzenia (czyt. też artykuł „Jakość sadzonek wpływa na jakość roślin”), duże znaczenie ma także traktowanie sadzonek po przywiezieniu do gospodarstw, technika sadzenia oraz prawidłowe postępowanie na początku uprawy. Kilku wskazówek na temat rozpoczynania uprawy udzielił Tomasz Soberka – specjalista ds. uprawy z gospodarstwa Kazimierza Pychyńskiego.

Czytaj dalej...

Przetrzymywanie sadzonek – tylko w dobrych warunkach

Po przywiezieniu do gospodarstwa możliwe jest krótkotrwałe przechowanie sadzonek w dobrych warunkach – w chłodni w temperaturze 4-5C i przy 80-90% wilgotności względnej powietrza można je przetrzymać przez kilka dni, ale nie dłużej niż tydzień. Dłuższe przetrzymywanie, nawet w warunkach niskiej temperatury, powoduje, że sadzonki zaczynają rosnąć i „wyciągają się”. Ma to negatywny wpływ na jakość przeszłego materiału, także np. może wpływać na przechodzenie roślin w warunkach krótkiego dnia w fazę generatywną jeszcze na etapie produkcji sadzonek.

Podłoże

Przed sadzeniem sadzonek chryzantem dobrze jest sprawdzić podłoże – warto wykonać analizę w laboratorium i na podstawie jej wyników i zaleceń uzupełnić zawartość składników. Odpowiednia wartość pH dla chryzantem wynosi 6-6,5 – w takich warunkach najlepiej i najszybciej przyswajane są składniki pokarmowe. Do podłoży, które sprawdzają się w doniczkowej uprawie chryzantem T. Soberka zalicza torf, lub jego mieszaninę torfu z piaskiem (90% torfu, 10% piasku). W przypadku korzystania z gotowych substratów do wypełniania doniczek można użyć tych o grubszej frakcji, zapewniających dobre warunki powietrzno-wodne.
W przypadku uprawy w gruncie tuneli czy szklarni, przez wiele lat na tym samym stanowisku może nastąpić nagromadzenia w glebie patogenów. W takich przypadkach najlepiej odizolować uprawę od zainfekowanego podłoża np. warstwą cienkiej folii i dopiero na niej układać agrotkaninę, na której ustawiane będą donice z roślinami. W uprawie chryzantem na kwiaty cięte, prowadzonej w glebie, w której nastąpiło nagromadzenie patogenów powinno się przeprowadzić jej odkażanie lub wymianę.

Sadzenie

Odmiany drobnokwiatowe sadzi się od końca kwietnia do połowy czy do końca czerwca, przeważnie po jednej sadzonce w doniczce, umieszczając ją centralnie i mocno zagłębiając. Niektórzy sadzą chryzantemy w ten sposób, że sypią podłoże tylko do połowy lub ¾ wysokości doniczki, wtedy gdy roślina wyrasta ponad doniczkę jest już rozkrzewiona, opiera się na krawędziach doniczki i nie jest podatna na złamania.

Według informacji przekazywanych przez producentów chryzantem z Europy Zachodniej praktykują oni również nieco inny sposób sadzenia – sadzonki zagłębiając do połowy wysokości w doniczkach wypełnionych podłożem (luźnym, nieubitym) niemal do górnej krawędzi. Bezpośrednio po posadzeniu rośliny podlewa się, a później na mniej więcej tydzień wstrzymuje się podlewanie (nie dopuszczając jednak do nadmiernego przeschnięcia podłoża – należy uwzględnić przebieg pogody). Ten sposób powinien pozwolić na dobre ukorzenienie się głęboko umieszczonych w podłożu sadzonek i zapewnić dobrą stabilność posadzonych roślin. Będzie on w tym roku testowany w gospodarstwie Kazimierza Pychyńskiego.

W przypadku sadzenia kilku sadzonek w doniczce – np. 3-4 sadzonek odmian o kwiatach średniej wielkości w doniczce o średnicy 17 cm, 5 w doniczce o średnicy 19 cm, czy 7 w doniczce o średnicy 21 cm – należy rozmieścić je równomiernie ( 3 rośliny należy sadzić w trójkąt, 4 – w kwadrat plus jedna pośrodku, itd.).
Również odmiany wielkokwiatowe sadzi się zwykle po kilka sztuk w doniczce, zwykle już mało kto uprawia je z jednej sadzonki, ponieważ wówczas po dwukrotnym uszczykiwaniu uzyskuje się niewyrównane kwiaty. Producenci, którzy sadzą te odmiany we wczesnych terminach – do połowy czerwca , umieszczają zwykle po 3 sadzonki w doniczce i uszczykują je jeden raz. W późniejszych terminach sadzą zwykle więcej – po 5–7 sadzonek w dużych donicach czy misach.

W uprawie chryzantem na kwiaty cięte zagęszczenie roślin na metrze kwadratowym uprawy powinno wynosić mniej więcej od 48 do 64, a nawet 80 roślin (większe przy odmianach drobnokwiatowych, typu Santini). Prowadzi się je przy siatkach o wielkości oczek 10 na 10 cm, 12 na 12 cm lub 15 na 15 cm – w zależności od wielkości kwiatów.

Po posadzeniu

Przez pierwszy tydzień należy dbać o dobre przyjęcie się roślin, zapewnić im dobre warunki – w razie potrzeby zraszać, cieniować i nie wietrzyć zbyt intensywnie. W pierwszym tygodniu po posadzeniu chryzantemy można zasilać 0,1% roztworem Kristalonu Żółtego lub innego nawozu z dużą zawartością fosforu. Dobre efekty może także przynieść zastosowanie na tym etapie preparatów biostymulujących, np. Kelpak lub Bioalgeen.

Czytaj też: Uprawa chryzanten an wykładach w Praszce

Florensis_Dianthus
BIOCONT
Syngenta Poinsettia_33
HortiAdNet