Polityka prywatności portalu Pod Osłonami - Uprawa, rozsada, nawożenie pomidorów, ogórków, papryki i innych warzyw- Pod Osłonami

PODosłonami.pl

Polityka prywatności portalu Pod Osłonami

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez portal internetowy Pod Osłonami (dalej: Portal).
 2. Administratorem danych jest właściciel portalu Pod Osłonami – firma HortiAdNet Sp. z o.o., mająca siedzibę przy ulicy Jerzego Szablowskiego 6/37 w Krakowie (30-127 Kraków) (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe do administratora: Paweł Wawro – tel. 601 822 787,
e-mail pawel.wawro@podoslonami.pl

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej: RODO).
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
 3. przetwarzane zgodnie z prawem;
 4. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 5. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 6. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 7. Administrator przetwarza podane przez użytkowników Portalu dane osobowe, jedynie w dwóch celach:

5.1. W celu udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
a więc prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest odpowiedź na zapytanie skierowane przez użytkownika. W tym przypadku dane przetwarzane są w następującym zakresie:

 1. imię i nazwisko
 2. adres e-mail

Dane te są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Dane przechowywane są przez okres maksymalnie 6 lat.

5.2. W celu przesyłania informacji marketingowej oraz informacji o ciekawych artykułach drogą mailową w postaci newslettera. Podstawą prawną jest dobrowolna zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), której udziela on zapisując się na newsletter. W tym przypadku dane przetwarzane są w następującym zakresie:

 1. imię
 2. adres e-mail

Dane przetwarzane są aż do wycofania przez użytkownika swojej zgody.

 1. Dane osobowe użytkowników portalu Pod Osłonami nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.
 2. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do sprostowania tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z portalu. Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), które może zrealizować wykorzystując formularz dostępny na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

Oprócz danych zbieranych za pomocą formularza kontaktowego i newslettera, Administrator pozyskuje dane o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez gromadzenie plików cookies.

 1. Podczas pierwszej wizyty na stronie Pod Osłonami (www.podoslonami.pl) oraz pozostałych stronach należących do Administratora (www.podoslonami.tv oraz www.hortinet.pl) użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na którejś ze wspomnianych stron, użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików cookies.
 2. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Portalu. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
 3. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 4. sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone,
 5. stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 6. 11. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności Portalu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Portalu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i przejrzysty.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących prywatności, zachęcamy użytkownika do kontaktu z Administratorem, który można nawiązać z Pawłem Wawro pod numerem telefonu: 601 822 787, bądź za pośrednictwem poczty e-mail: pawel.wawro@podoslonami.pl

Skierniewice - rekrutacja
HortiNet_wyszukiwarka
ZTZ barter
HortiAdNetHortiAdNet