PODosłonami.pl

De Ruiter - Hakumaru 2
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Polska produkcja pomidorów – pozycja w Europie i perspektywy

W czasie spotkania w Karpaczu Peter Klapwijk z firmy doradczej GreenQ przedstawił swoją ocenę pozycji polskich producentów pomidorów w Europie i perspektyw dla tej branży. 

Tegoroczny kryzys na rynku warzyw świeżych dotknął również polskich producentów, ale mimo to nadal części gospodarstw udało się w tych warunkach prowadzić dochodową produkcję. Na polskim rynku udawało się uzyskiwać relatywnie dobre ceny, w stosunku do kosztów, a także do cen uzyskiwanych przez ogrodników holenderskich (w Holandii w tym sezonie nawet gospodarstwa, które uzyskiwały plon pomidorów sięgający 70 kg/m2 notowały straty, dochodzące do 10 euro/m2). Wynika to z niższych nakładów na produkcję w Polsce.

Polskie ogrodnictwo szklarniowe ma wiele mocnych punktów. Należy do nich m.in. centralne w Europie położenie geograficzne, ułatwiające eksport zarówno do państw Europy wschodniej, jak i na Zachód. Ważnym czynnikiem są także warunki klimatyczne sprzyjające szklarniowej uprawie pomidorów. Rozwojowi tej produkcji sprzyja także mentalność Polaków, otwartych na nowe technologie, oraz mocne zaangażowanie w uprawę młodych ludzi, którzy widzą w tej działalności swoją przyszłość.

Nadal w polskich gospodarstwach możliwe jest osiąganie lepszych wyników uprawy, są więc szanse rozwoju. Warto zwrócić uwagę m.in. na bardziej efektywne wykorzystanie energii. Jest to możliwe przy uprawie z wykorzystaniem podwójnych kurtyn – typowej termoizolacyjnej oraz folii perforowanej – z którymi realne jest wcześniejsze rozpoczynanie uprawy. W Polsce nadal niewielki udział ma uprawa z doświetlaniem asymilacyjnym i w tej dziedzinie nadal są możliwości rozwoju. Kolejny aspekt, który mógłby pozwolić na zwiększenie wydajności produkcji jest dokarmianie dwutlenkiem węgla, niezbędne w uprawie szklarniowej. Nadal bardzo dużo do zrobienia jest w dziedzinie programów fertygacji (nawadniania i nawożenia). Oprócz uprawy wiele da się poprawić również od strony marketingowej – większe zróżnicowanie oferowanego asortymentu pomidorów, branding, promocja.

Perspektywy dla polskiego sektora szklarniowego są interesujące. Konkurencyjna pozycja Polski na europejskim rynku pomidorów jest silna i w naszej ocenie w przyszłości Polska będzie jednym z ważniejszych „graczy” na tym rynku. Nadal jednak dużo jest do poprawienia w technologii uprawy, wprowadzeniu energooszczędnych systemów produkcji oraz w działaniach marketingowych. GreenQ zamierza inwestować w ten rynek i kooperować z polskimi ogrodnikami, stawia również na krajowych specjalistów. 

Syngenta _ Maluno
HortiAdNet