PODosłonami.pl

Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Prawo wodne – jakie opłaty obowiązują ogrodników?

Nowe, obowiązujące od początku bieżącego roku przepisy dotyczące korzystania z wody oraz związanych z tym opłat zostały wprowadzone na mocy Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne (Dz. Ustaw 2017 r. poz. 1566). Wysokość opłat została sprecyzowana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz. Ustaw z 30 grudnia 2017 r., poz.2502).

Konsultacje i korespondencja z ministerstwami

Na etapie konsultacji społecznych w prace nad ustawą włączyło się m.in. Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków Pod Osłonami. W konsultacje oraz korespondencję z ministerstwami (początkowo z Ministerstwem Środowiska, później z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, któremu obecnie podlegają kwestie dotyczące korzystania z wody) zaangażowani byli prezes Maciej Mularski oraz dyrektorzy SPPiOPO – Łukasz Gwizdała i Maciej Bieńkowski.

Przedstawiciele stowarzyszenia postulowali m.in. brak tzw. opłaty stałej za korzystanie w wody do nawadniania roślin w gospodarstwach oraz prosili o określenie wysokości opłat za pobór wody (opłata zmienna), opłat związanych z deszczówką oraz o wskazanie innych opłat (i ich wysokości), które mogą się odnosić do uprawy pomidorów i ogórków pod osłonami.

Odpowiedź ministerstwa ws. opłat za wodę

Odpowiedź, jaką stowarzyszenie otrzymało 8 czerwca z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej od podsekretarza stanu Anny Moskwy wyjaśnia kilka wątpliwości dotyczących opłat za korzystanie z wody do nawadniania upraw. Okazuje się, że za korzystanie z wody do nawadniania gruntów i upraw nie ponosi się wspomnianej wcześniej opłaty stałej: cyt. „Podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z art. 270 ust. 2 (Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne – red.) opłaty stałej nie ponosi się w szczególności za pobór wód do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw”.

We wspomnianej ustawie określone są górne wysokości stawek za pobraną wodę. W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. są określone obowiązujące stawki. Jak wyjaśnia w piśmie do SPPiOPO Anna Moskwa, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 39 stawka za pobór wód podziemnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, pobranych za pomocą urządzeń pompowych, wynosi 0,05 zł za 1 m3. Natomiast, zgodnie z jej wyjaśnieniami: „pobór wód powierzchniowych na cele rolnicze nie jest obciążony obowiązkiem uiszczania opłaty za usługi wodne”. Do wód powierzchniowych należą jeziora, stawy, zbiorniki, rzeki, strumienie itp.

Niejasności

Przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia Producentów Pomidorów i Ogórków Pod Osłonami zwracają jednak uwagę ogrodników na fakt, że mimo zapisów wspomnianej ustawy i rozporządzenia zdarzają się przypadki naliczania opłaty stałej za korzystanie z wody do podlewania upraw przez producentów warzyw szklarniowych, m.in. należących do SPPiOPO. Wyjaśnianiem takich przypadków stowarzyszenie zajmuje się indywidualnie.

Fleuroselect ogłosił 3 złote medalistki na 2021 r., wśród których znalazła się owłosiona ‘Amarillo Gold’, fot. Fleuroselect

Fleuroselect wyróżnił trio – złote medalistki 2021

Fleuroselect – międzynarodowa organizacja hodowców roślin ozdobnych oraz producentów i dystrybutorów materiałów wyjściowych – wybrała w marcu br. 3 złote medalistki na 2021 r. Są to, jak co roku, nowe odmiany, które będą dostępne w [...]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ZtZ 2020
HortiAdNet