PODosłonami.pl

Hazera 2
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Produkcja zdrowej rozsady – BIO-ROZWIĄZANIA w uprawach pod osłonami

Zdrowa rozsada z mocnym, dobrze wykształconym systemem korzeniowym oraz wolna od szkodników to dobry start w każdej uprawie szklarniowej.

Efekty działania preparatu RhizoVital zastosowanego w czasie produkcji rozsady pomidora

Efekty działania preparatu RhizoVital zastosowanego w czasie produkcji rozsady pomidora

Zdrowa rozsada z mocnym, dobrze wykształconym systemem korzeniowym oraz wolna od szkodników to dobry start w każdej uprawie szklarniowej. Decydując się na biologiczne rozwiązania już na etapie produkcji rozsady, warto sięgnąć po mikrobiologiczne, doglebowe preparaty pomocnicze.

RhizoVital ® C5

Tego typu środkiem jest RhizoVital ® C5, który zawiera bakterie Bacillus atrophaeus ABi05. Jest to naturalnie występująca bakteria glebowa, która poprawia wielkość i jakość plonu oraz tolerancję na niekorzystne warunki środowiska. RhizoVital ® C5 może także stanowić uzupełnienie programu nawożenia, poprawiając jego efekty.  Ważną zaletą preparatu jest działanie w szerokim spektrum temperatur (szczep ABi05 wykazuje aktywność od 8 do 42°C).

RhizoVital ® C5 może być stosowany w formie opryskiwania podłoża, ale również bezpośrednio z nawadnianiem kropelkowym lub przy użyciu zraszaczy i deszczowni. Środek ma płynną formulację i charakteryzuje się dobrą mieszalnością z innymi ś.o.r. oraz nawozami.

WAŻNE! Preparatu nie należy mieszać ze środkami bakteriobójczymi oraz zawierającymi związki miedzi. Ciecz robocza powinna mieć pH między 5 a 8,5 i należy ją zużyć w ciągu 8 godzin od zmieszania.

Produkcja rozsady – sposób aplikacji:podlewanie – 0,04 % (4 ml/10 l wody), 1-3 l cieczy roboczej na m2

RhizoVital ® C5 zapewnia lepszy rozwój systemu korzeniowego, ogranicza stres, jakiemu poddawane są rośliny po posadzeniu. Bakterie kolonizują strefę korzeniową roślin uprawnych oraz stymulują wzrost roślin poprzez uwalnianie auksyn i innych związków, umożliwiając roślinie efektywniejsze pobieranie składników odżywczych z podłoża. Poza tym bakterie rozwijając się wokół systemu korzeniowego rośliny nie pozostawiają miejsca na rozwój patogenów takich jak Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Sclerotinia.

Efekty działania preparatu RhizoVital zastosowanego w czasie produkcji rozsady pomidora

Efekty działania preparatu RhizoVital zastosowanego w czasie produkcji rozsady pomidora

Zawarty w preparacie RhizoVital ® C5 szczep Bacillus atrophaeus ABi05 produkuje liczne metabolity o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybowym. Bacillus atrophaeus ABi05 wytwarza również specyficzne związki tzw. siderofory, których obecność w pobliżu korzeni stanowi dodatkową ochronę przed wieloma patogenami. Związki te wiążą w chelaty wszystkie dostępne formy żelaza, jednocześnie blokując ich dostęp dla szkodliwych mikroorganizmów. Chociaż wczesne stosowanie środka RhizoVital ® C5 jest ważne dla prawidłowego zasiedlenia ryzosfery przez bakterie znajdujące się w preparacie, to nie należy zapominać o jednoczesnym zabezpieczeniu młodych roślin przed szkodnikami.

Ochrona biologiczna wielu upraw przed szkodnikami, zwłaszcza tych pod osłonami staje się standardem. Biologiczne insektycydy oprócz skuteczności, często porównywalnej z ochroną chemiczną, charakteryzują się dużo większym bezpieczeństwem dla organizmów pożytecznych introdukowanych do szklarni.

NeemAzal®-T/S

Nowością na polskim rynku jest NeemAzal®-T/S. Jest to środek owadobójczy do biologicznego zwalczania owadów ssących, gryzących i minujących o działaniu na roślinie powierzchniowym i wgłębnym.

NeemAzal®-T/S zawiera standaryzowany ekstrakt z nasion tropikalnego drzewa – miodli indyjskiej (Azadirachta indica). Jest to złożona mieszanina wielu substancji aktywnych z grupy limonoidów, wśród których dominuje azadyrachtyna A, która w stosunku do owadów ma działanie żołądkowe.

Azadyrachtyna w pewnym zakresie wykazuje działanie wgłębne, co dodatkowo zwiększa efektywność zwalczania, zwłaszcza szkodników minujących takich jak skośnik pomidorowy (Tuta absoluta). Już dwie godziny po aplikacji 38% substancji aktywnej przenika przez tkanki w głąb liścia, a 62% pozostaje na powierzchni liścia. Substancja czynna pozostaje w roślinie od 7 do 10 dni w zależności od warunków pogodowych Szkodniki pobierają substancję czynną wraz z fragmentami tkanek roślinnych lub sokami podczas żerowania. Należy pamiętać, że azadyrachtyna NIE powoduje natychmiastowej śmierci szkodników.

Schemat działania preparatu NeemAzal w liściu rośliny

Schemat działania preparatu NeemAzal w liściu rośliny

Azadyrachtyna jest antyfidantem czyli ogranicza żarłoczność szkodników. W przeciągu kilku godzin od przeprowadzenia zabiegu fitofagi przestają żerować. Antyfidanty – są to związki chemiczne hamujące żerowanie fitofagów lub składanie jaj. Należy pamiętać, że nie wykazują działania odstraszającego. Inaczej ujmując są to związki antyżywieniowe czyli substancje częściowo lub całkowicie hamujące żerowanie. Połknięcie przez szkodnika takiej substancji powoduje zaburzenia procesów fizjologicznych zachodzących po pobraniu pokarmu np. blokowanie wydzielania i działania enzymów trawiennych, a w następstwie złe wchłanianie pokarmu.

Poza tym substancja czynna zawarta w środku NeemAzal®-T/S zakłóca również rozwój owadów (hamuje powstawanie i wydzielanie ekdyzonu, głównego hormonu odpowiadającego za proces przeobrażania i linienia owadów) oraz zmniejsza ich płodność.

Działanie azadyrachtyny jest najbardziej efektywne wobec młodych, larwalnych stadiów owadów, a ograniczone w stosunku do osobników dorosłych. Dlatego właściwy termin stosowania, tuż po pojawieniu się pierwszych szkodników zagwarantuje wysoką skuteczność zabiegu. NeemAzal®-T/S stosujemy w początkowym okresie rozwoju kolonii szkodników, najlepiej na młode stadia larwalne – zwykle wykonuje się od 2 do 4 zabiegów (2-3l/ha) co 5-10 dni, w zależności od gatunku i nasilenia występujących szkodników.

Bezpieczeństwo owadów pożytecznych

NeemAzal®-T/S  jest zaklasyfikowany jako środek bezpieczny dla pszczół i NIE wykazuje ostrej toksyczności wobec pszczół, trzmieli i większości pożytecznych organizmów. Zarówno owady zapylające jaki i wrogowie naturalni szkodników mają ograniczony kontakt z substancją czynną, ponieważ nie pobierają pokarmu wraz z potraktowaną tkanką roślinną. Więcej w artykułach:

BIO-ROZWIĄZANIA dla upraw w szklarniach i tunelach

Dwa sposoby na mączlika bez pozostałości

Ochrona roślin

Likwidacja ognisk szkodników i ograniczenie ich populacji w uprawach pod osłonami

W uprawach szklarniowych, także w trakcie produkcji rozsady, potrzebne są insektycydy do stosowania interwencyjnego np. do likwidacji ognisk szkodników lub w przypadkach, kiedy ich populacja nie została wystarczająco ograniczona przez introdukowane do szklarni entomofagi. Środki takie powinny być jak najmniej szkodliwe dla wrogów naturalnych szkodników.

Takim interwencyjnym środkiem jest nowość na rynku – PYREGARD, który jest insektycydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), opartym na naturalnej pyretrynie pozyskiwanej z wyciągu ze złocienia dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariifolium). Działa głównie kontaktowo. Szkodniki już po kilku minutach od zabiegu tracą zdolność koordynacji ruchów, a następnie ulegają paraliżowi. Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna pyretryny zaliczana jest do grupy modulatorów kanału sodowego – IRAC 3A.

Chociaż naturalna pyretryna zawarta w środku PYREGARD nie jest selektywna w stosunku do owadów pożytecznych, to ze względu na krótki okres prewencji dla owadów pożytecznych może być stosowana przed ich introdukcją.

Naturalna pyretryna ulega szybkiemu rozpadowi pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, wysokiej temperatury i tlenu. Dlatego PYREGARD należy stosować wczesnym rankiem lub późnym wieczorem (optymalna temperatura 15 – 19°C). Ciecz użytkowa powinna mieć pH około 6 aby zabieg był skuteczny (NIE może mieć odczynu alkalicznego). Nie mieszać z silnie zasadowymi produktami (np. wodorowęglany, polisiarczki).

Biologiczne zwalczanie ziemiórek – uciążliwych szkodników często towarzyszących produkcji rozsady

Ziemiórki chętnie żerują w środowisku nadmiernie wilgotnym. Żerowanie ich larw w strefie korzeniowej rozsady może prowadzić do więdnięcia i zamierania roślin. Szkodniki te są zawlekane do upraw pod osłonami głównie z podłożem organicznym.

Ziemiórki można skutecznie zwalczać przy użyciu nicieni entomopatogennych Steinernema feltiae, które znajdują się w biologicznym preparacie nemaplus®. Zalecana dawka nemaplus® to 0,5 mln nicieni na m2 powierzchni gleby. W przypadku, gdy podłoże zawiera perlit – dawkę należy zwiększyć o około 50%.

Preparat rozcieńcza się w wodzie i aplikuje za pomocą standardowego opryskiwacza lub poprzez system irygacji. Maksymalne ciśnienie rozpylania nie powinno przekraczać 5 barów (dysze o średnicy co najmniej 0,8 mm). Jeśli używany jest dozownik Dosatron® dodanie karboksymetylocelulozy (0,1%) zmniejszy sedymentację nicieni w zbiorniku. Podłoże po aplikacji powinno pozostawać wilgotne, ale nie mokre. Zbyt duża ilość wody może powodować wymycie nicieni z podłoża. Optymalny zakres temperatur dla działania preparatu to 15-28°C.

Po aplikacji środka, nicienie zawarte w preparacie czynnie szukają ofiar i wnikają do larw ziemiórek przez naturalne otwory w ich ciałach. Nicienie żerując wydalają w swoim procesie trawiennym bakterie, które rozkładają tkanki gospodarza na produkty łatwo przyswajalne dla nicieni. W ten sposób bakterie szybko zabijają owada jednocześnie dostarczając nicieniom substancji odżywczych oraz kolonizują i namnażają się w larwach przetrwalnych, co pozwala na transmisję bakterii do ciała żywiciela. Zaatakowane larwy ziemiórek obumierają po kilku dniach.

Nicienie wokół larwy ziemórki

Nicienie wokół larwy ziemiórki

Jedna aplikacja chroni uprawy przez ok. 6 tygodni. Przy dużym zasiedleniu zabieg należy powtórzyć po 10 -14 dniach.

Preparat wykazuje również działanie przeciwko larwom wciornastka zachodniego (Frankiniella occidentalis) znajdującym się w glebie, a aplikowany na powierzchnie liści działa na larwy miniarek (m.in. Liriomyza huidobrensis). nemaplus®  jest kompatybilny z większością środków ochrony roślin i nawozów.  ŚRODKI ZAWIERAJĄCE NADTLENEK WODORU są toksyczne dla Steinernema feltiae.

Katarzyna Woszczyk – specjalista ds. biologicznej ochrony roślin, Biocont Polska

Więcej informacji  w artykułach:

BIO-ROZWIĄZANIA dla upraw w szklarniach i tunelach

Dwa sposoby na mączlika bez pozostałości

Ochrona roślin

Uwaga: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem 
bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje 
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz 
przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

TSW 2021
HortiAdNet