Branża kwiaciarska w opałach – działania Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe i Polskiego Związku Ogrodniczego

PODosłonami.pl

Gardenia
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Branża kwiaciarska w opałach – działania Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe i Polskiego Związku Ogrodniczego

Publikujemy pismo skierowane wczoraj przez SPRH i PZO do organizacji rolnej Copa-Cogeca, która ma siedzibę w Brukseli. Jest to apel o uruchomienie unijnej pomocy finansowej dla branży kwiaciarskiej w naszym kraju, poparte danymi na temat miliardowych strat, jakie w ciągu trzech miesięcy poniosą producenci oraz hurtowi sprzedawcy roślin ozdobnych. Sytuacja spowodowana jest pandemią COVID-19.

tulipany_koniec marca_2020_Krolik

Polska branża kwiaciarska ponosi wielomiliardowe straty z powodu pandemii Covid-19, fot. Królik

Polski Związek Ogrodniczy już wcześniej, 19 i 23 marca występował do ministra rolnictwa o wsparcie dla sektora kwiaciarskiego w obliczu załamania się rynku. W drugim z pism podano oszacowane – we współpracy z innymi przedstawicielami branży roślin ozdobnych – straty producentów kwiatów i roślin ozdobnych w doniczkach (w tym balkonowo-rabatowych) w okresie od marca do maja br.: 1,285 mld zł.

Poniżej zamieszczamy kolejne pismo apelujące o pomoc finansową – z budżetu Unii Europejskiej

Pismo Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe oraz Polskiego Związku Ogrodniczego do organizacji Copa-Cogeca   z 7 kwietnia

Poznań, dn. 07.04. 2020 r.

Szanowny Pan

Paweł Tuszyński

COPA-COGECA

dotyczy: wprowadzenia stanu epidemicznego – koronawirus – Covid-19 (branża florystyczna)

Szanowny Panie,

działając z upoważnienia Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe oraz Polskiego Związku Ogrodniczego, w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji* w zakresie negatywnych konsekwencji dla branży florystycznej w Polsce, które wynikają ze stanu epidemicznego, dziękujemy bardzo za Pana aktywne zaangażowanie w prezentację przedmiotowej problematyki na forum Unii Europejskiej**.

Po raz kolejny zwracamy uwagę na rozmiar skutków finansowych wywołanych pandemią koronawirusa. Uczestnicy rynku florystycznego w ujęciu Polski (tylko 7 na 24 rynków hurtowych oraz członkowie Polskiego Związku Ogrodniczego), w sytuacji dalszego trwania pandemii, w ciągu najbliższych trzech miesięcy poniosą straty szacowane na ok. 2,5 mld PLN i dotyczy to nawet 7 tys. podmiotów (ogrodników i handlowców z branży), z wyłączeniem strat kilkunastu tysięcy kwiaciarni i innych podmiotów okołobiznesowych.

Brak znaczącej – szybkiej pomocy z budżetu Unii, poza wsparciem krajowym, gdy weźmie się pod uwagę szczyt sezonu produkcji i handlu w Polsce w tej branży oraz charakter i wrażliwość towaru, tzn. krótki okres przydatności towaru ze względu na jego nietrwałość, powoduje od marca br. kompletne załamanie tego rynku i bankructwa jego uczestników.

Mając na uwadze powyższe, dla ratowania tego sektora, konieczne jest wprowadzenie szybkiej, przede wszystkim finansowej pomocy, w której rynki hurtowe w Polsce oraz Polski Związek Ogrodniczy mogą stanowić ważny element jej dystrybucji, ponieważ jesteśmy bezpośrednim ogniwem łańcucha dystrybucji  towarowej w tej branży.

Z poważaniem

/-/ Bogdan  Biadała

Prezes Polskiego Związku Ogrodniczego

 

 /-/ Arkadiusz Węgielski

Prezes Zarządu WGRO SA w Poznaniu

w imieniu

Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe

 

Do wiadomości:

– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

– Marian Sikora – Przewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych

 

* Apel ten jest kolejnym krokiem w staraniach SPHR o pomoc dla branży kwiaciarskiej, nawiązuje do wcześniejszego pisma (z 23 marca), adresowanego do ministra rolnictwa (i przesłanego m.in. do wiadomości Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, która jest zrzeszona w organizacji Copa-Cogeca). Zawiarało ono m.in. szacunek strat 7 rynków hurtowych: 314 mln zł miesięcznie

**27 marca odbyła nadzwyczajna wideokonferencja grupy roboczej „Kwiaty i rośliny ozdobne” działającej w obrębie organizacji Copa-Cogeca, w której reprezentowana jest Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych (należy do niej m.in. PZO), w celu przygotowania interwencji w instytucjach UE i uruchomienia unijnych środków pomocowych

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
HortiAdNet