Uprawa pomidorów malinowych z doświetlaniem LED

PODosłonami.pl

Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Dlaczego warto uprawiać pomidory z doświetlaniem?

Webinarium poświęcone temu tematowi zorganizowały firmy Bayer (do którego należy marka De Ruiter) oraz Signify (d. Philips). Spotkanie prowadzili Anna Wojciechowska reprezentująca De Ruiter, oraz Michał Szymczak z Signify.

Nad roślinami zamontowano moduły Philips GreenPower LED toplighting

Nad roślinami zamontowano moduły Philips GreenPower LED toplighting

Doświetlanie pomidorów daje przewagę na rynku

W uprawach doświetlanych pomidory można produkować cały rok, zapewniając ciągłość dostaw swoim odbiorcom. Doświetlanie pozwala na dostarczanie na rynek wysokiej jakości pomidorów również zimą, gdy na rynku dominują pomidory z importu niewyróżniające się pod względem smaku. Taka produkcja wpisuje się również w trend dający pierwszeństwo żywności smacznej, produkowanej lokalnie, o znanym pochodzeniu. Producentowi pomidorów uprawa z doświetlaniem umożliwia oferowanie towaru w miesiącach zimowych, w bardzo dobrych cenach, nie bez znaczenia jest także lepsze wykorzystanie zaplecza produkcyjnego i logistycznego.

Uprawy doświetlane w Polsce i krajach Beneluksu

Jak informowała Anna Wojciechowska w Polsce z doświetlaniem uprawiane są głównie (ok. 90%) pomidory malinowe niemal wyłącznie jednej odmiany – Tomimaru Muchoo. Uprawy pod lampami zajmują u nas mniej więcej 70 ha, co stanowi niecałe 6% ogólnej powierzchni szklarniowych plantacji pomidorów w kraju (1200 ha). W polskich szklarniach rozsada pomidorów do upraw doświetlanych jest sadzona zwykle w okresie od 27. do 38. tygodnia roku. Na znacznie większą skalę produkcja pomidorów pod lampami prowadzona jest w krajach Beneluksu – z ogólnej powierzchni upraw pomidorów szklarniowych, wynoszącej około 1900 ha, ta pod lampami zajmuje już mniej więcej 600 ha. Sadzenie rozsady do uprawy z doświetlaniem przypada od 25. do 42. tygodnia roku. W tej technologii uprawiane są głównie bardzo popularne na tamtejszym rynku pomidory gronowe, których ogólna powierzchnia produkcji wynosi tam ok. 1000 ha, w tym na 420 ha prowadzona jest ona z doświetlaniem.

Jakiego światła potrzebują rośliny

O świetlnych wymaganiach roślin mówił Michał Szymczak. Rośliny w największym stopniu korzystają ze światła niebieskiego i czerwonego. Lampy sodowe powszechnie wykorzystywane do doświetlania roślin emitują stosunkowo mało światła o tych barwach. Zapotrzebowanie roślin o wiele lepiej można zaspokoić doświetlając je diodami emitującymi światło (LED), w których można dowolnie zaprogramować ilość światła poszczególnych barw. W LED-ach wykorzystywanych w ogrodnictwie duży jest udział diod emitujących światło o barwie czerwonej, co wynika z jego wysokiej efektywności energetycznej (wysokiej gęstości strumienia fotonów uzyskanego z wata energii). Mniej jest diod dających światło niebieskie, które wpływa na niektóre procesy życiowe roślin (np. na otwieranie się aparatów szparkowych) oraz ich morfologię. Używane są też diody emitujące białe światło, co głównie poprawia warunki ludziom pracującym w szklarni i pozwala im na lepszą ocenę roślin niż w wyłącznie „kolorowym” oświetleniu.

Rozwój upraw doświetlanych

Michał Szymczak przedstawił również historię rozwoju najważniejszych prac nad doświetlaniem LED w firmie Philips (obecnie Signify), w której zespół specjalistów do tego celu powołano w 2007 r. Dwa lata później uruchomiono pierwszy komercyjny projekt z doświetlaniem LED-owym w uprawie wielopoziomowej. W 2012 r. doświetlanie międzyrzędowe zamontowano w pierwszym gospodarstwie w szklarniowej uprawie pomidorów. Kolejne lata przynosiły przyspieszenie rozwoju: w 2013 r. rozpoczęto współpracę z holenderskim Uniwersytetem Wageningen i uruchomiono wspólny ośrodek doświadczalny, w 2014 r. powstał pierwszy projekt komercyjny z górnym doświetlaniem lampami LED (Philips Green Power LED Toplight) oraz otwarto pierwszy projekt w USA (jest to farma miejska), w 2015 r. – nowy projekt z uprawą wielopoziomową z 8 klimatyzowanych pomieszczeniach; dwa lata później uruchomiono w Rosji w firmie Agro-Inwest w Ludinowie 25-ha produkcję szklarniową z pełnym doświetlaniem LED, a rok później powiększono ją do 68,5 ha. Tylko w samym 2019 r. przybyło 100 ha upraw pomidorów doświetlanych LED-ami z Signify.

W Polsce uprawa pomidora malinowego Tomimaru Muchoo z doświetlaniem lampami LED prowadzona jest w Piotrowicach.

Łukasz Budyta -właściciel plantacji pomidorów doświetlanych lampami LED (z lewej) - oraz Michał Szymczak z firmy Signify, z której pochodzą lampy LED

Łukasz Budyta – właściciel plantacji pomidorów doświetlanych lampami LED (z lewej) – oraz Michał Szymczak z firmy Signify, która dostarczyła lampy LED

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Siewki pomidorów we wczesnej fazie wzrostu

Lato – produkcja rozsady pomidorów do upraw doświetlanych

W Europie Zachodniej w ostatnich latach mocno rozwinęły się uprawy pomidorów doświetlanych. W Holandii na ponad 60% ogólnej powierzchni szklarni zimą prowadzone są uprawy doświetlane. Przy powiększaniu skali produkcji doświetlanej terminy uprawy i sadzenia [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
HortiAdNet