II Festiwal Land Artu ,,Naturalia” w Szreniawie

PODosłonami.pl

II Festiwal Land Artu ,,Naturalia” w Szreniawie

Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział Poznański oraz Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie w dniach 15-17 września 2023 roku organizują drugą edycję Festiwalu Land Artu ,,NATURALIA”.

Czytaj dalej...

fot. SITO Poznań

Festiwal Land Artu ,,NATURALIA”

SITO oddział Poznański w minionych latach podejmowało się  organizacji wielu imprez o bardzo zróżnicowanym charakterze, których wspólnym elementem było wykorzystanie tworzywa roślinnego. Festiwal Land Artu ,,NATURALIA” ma przybliżyć mieszkańcom Poznania i Wielkopolski formę sztuki posługującej się wyłącznie naturalnym tworzywem, miedzy innymi roślinnym. Land art – sztuka ziemi, sztuka  krajobrazu, obejmuje różnego rodzaju działania artystyczne w krajobrazie.  Może sprowadzać się do prac o dużej skali ingerujących w krajobraz lub obiektów bardziej kameralnych powstających w naturze i przy użyciu natury. Ze względu na naturalne tworzywo  oraz poddanie siłom przyrody wnosi element przemijalności, zmian związanych ze starzeniem się i stopniową destrukcją. Ta metamorfoza dzieła sztuki pod wpływem sił natury jest częścią procesu artystycznego.

Prace konkursowe na temat ,,Rozmowa z roślinami” uczestnicy konkursu wykonają z naturalnych materiałów (np. części roślin, drewna). Ich dzieła zostaną wkomponowane w teren otaczający obiekty  Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie. Pokonkursowa wystawa planowana jest do 30.10.2019 (lub do momentu destrukcji pracy). W konkursie mogą uczestniczyć artyści, architekci krajobrazu, floryści oraz studenci uczelni artystycznych, architektury krajobrazu. Różne spojrzenie na tworzywo, odmienne techniki twórcze pozwalają podobnie jak w poprzedniej edycji oczekiwać interesujących prac.Temat konkursu ,,Rozmowa z roślinami” …

wiąże się z jubileuszem 30 lat działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jego działania wspierają nie tylko inwestorów w zakresie przedsięwzięć infrastrukturalnych w ochronie środowiska, min. w zielonej infrastrukturze. To również wsparcie edukacji ekologicznej, badań naukowych oraz publikacji w tym zakresie. Mamy nadzieję, że idea ochrony środowiska oraz działania w tym zakresie podejmowane przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zainspirują twórców przy realizacji tematu konkursowego. Łączą nas rośliny, które są ważnym elementem środowiska naturalnego, niestety często nie docenianym. Coraz więcej gatunków roślin i naturalnych siedlisk jest zagrożonych. Jak pisała Wisława Szymborska w wierszu ,,Milczenie roślin” ,,Rozmowa z wami [roślinami] konieczna jest i niemożliwa. /Pilna w życiu pospiesznym / I odłożona na nigdy.” Mamy nadzieję, że w realizacji zadania twórcy podejmą tę rozmowę w swoich pracach.

Prace konkursowe powinny uwzględniać idee działań na rzecz ochrony środowiska, zwłaszcza roślin, zielonej infrastruktury podejmowanych poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Pełne informacje o konkursie, karta zgłoszenia oraz regulamin są dostępne na stronie www.sito.poznan.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31.08.2023 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skierniewice - rekrutacja
HortiNet_wyszukiwarka
ZTZ barter
HortiAdNetHortiAdNet