Wsparcie dla producentów warzyw - uprawa, rozsada, nawożenie pomidorów, ogórków, papryki i innych warzyw - Pod Osłonami

PODosłonami.pl

De Ruiter baner 2
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Wsparcie dla producentów warzyw

Agencja Rynku Rolnego, w związku z embargiem rosyjskim, przewidziała na ten rok dodatkowe wsparcie dla producentów warzyw eksportujących swoje produkty do Federacji Rosyjskiej,

Sankcje nałożone przez Rosję obejmują również pomidory

Zgodnie z § 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców  i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 1468, z późn. zm.), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, iż pozostała do wykorzystania ilość:

  • 3 421,915 ton jabłek i gruszek,
  • 93,765 ton z grupy obejmującej produkty: pomidory; marchew; słodka papryka; ogórki oraz korniszony,
  • 0,23 tony z grupy obejmującej produkty: kapusta; kalafiory; brokuły; pieczarki; owoce miękkie;

które mogą zostać objęte wsparciem w ramach rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1031/2014 ze zm.

W związku z tym podmioty, o których mowa w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, mogą składać dodatkowe powiadomienia dotyczące ww. produktów do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę nie później jednak niż 7 dni przed dniem planowanego przeprowadzenia danej operacji.

Realizacja operacji wycofania z rynku produktów w celu bezpłatnej dystrybucji lub innego przeznaczenia zgodnie RDK (UE) nr 1031/2014 musi być zakończona do dnia 30 czerwca 2016 r.

Zgodnie z § 5a ust. 3 ww. rozporządzenia Rady Ministrów w dniu, w którym suma ilości produktów, wynikająca z dodatkowych powiadomień, przekroczy ww. ilość produktów, Prezes Agencji Rynku Rolnego poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o:

  1. zakończeniu przyjmowania dodatkowych powiadomień;
  2. wysokości współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do ilości produktów, wynikających z dodatkowych powiadomień złożonych do tego dnia.

Źródło: komunikat ARR
czytaj także: „Wsparcie dla producentów pomidorów”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dzień Pomidora w miejscowości Wijewo

9 września br w Gospodarstwie Ogrodniczym pana Piotra Johna w miejscowości Wijewo odbyło się spotkanie poświęcone odmianom i ochronie pomidora w uprawie w tunelach foliowych. Organizatorami wydarzenia były firmy Hazera Poland, Koppert oraz Sativex. Zaprezentowano [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
HortiAdNet