śp. Józef Cecot - wspomnienie

PODosłonami.pl

Hezera 2 grudzien
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Józef Cecot (1925-2017)

W ostatni dzień minionego roku, 31 grudnia 2017 r. zmarł w wieku 92 lat mgr inż. Józef Cecot. W historii polskiego ogrodnictwa zapisał się jako wybitny specjalista w dziedzinie reprodukcji ozdobnych roślin cebulowych, którego innowacyjne metody przyczyniły się do jej rozpowszechnienia i rozkwitu w Polsce w latach 70. i 80 XX w.

Józef Cecot z córką Alicją - Grebałów, lata 70. XX w. (zdjęcie pochodzi z archiwum rodziny)

Józef Cecot z córką Alicją - Grebałów, lata 70. XX w. (zdjęcie pochodzi z archiwum rodziny)

Józef Cecot studiował w latach 1948-52 na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał tytuł inżyniera, a następnie skierowany został na studia II stopnia w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, które ukończył w 1953 roku jako mgr inż. rolnictwa o specjalności hodowla roślin.

Od 1953 do 1990 r. był zatrudniony w krakowskich przedsiębiorstwach związanych z hodowlą i nasiennictwem – najpierw roślin rolniczych, a następnie ogrodniczych. Pierwszą pracę podjął w Hodowli Nasion Udycz – Oddz. w Krakowie. Jego zawodowym miejscem na ziemi okazała się jednak Stacja Hodowli Roślin Ogrodniczych w Grębałowie pod Krakowem, należąca do państwowego przedsiębiorstwa o zmieniających się nazwach (obecnie, po przekształceniach własnościowych z 1994 r. – Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Spółka z o.o.).

Po raz pierwszy cebule tulipanów – 120 tys. szt. – sprowadzono tam z Holandii w 1961 r. Reprodukcja ich była wielkim wyzwaniem, gdyż nie sprzyjały jej grębałowskie gleby i klimat (dotyczyło to większości terenu Polski). Upór, pracowitość, dociekliwość, wiele doświadczeń polowych i opracowanie odpowiednich zasad uprawy – modyfikujących zalecenia holenderskie – doprowadziły do rozwoju w SHRO w Grębałowie (a następnie w siostrzanych stacjach HRO w kraju) reprodukcji cebul tulipanów, głównie z grupy Mieszańców Darwina, i innych roślin cebulowych (narcyzów, krokusów, hiacyntów). Zasady te dotyczyły: nawożenia organicznego i mineralnego, płodozmianu, okrywania plantacji na zimę, ochrony przed chwastami i chorobami, nawadniania, a także sadzenia i zbioru cebul oraz ich posprzętnej obróbki i przechowywania. Warte podkreślenia jest wprowadzenie przez Józefa Cecota m.in. innowacyjnej w latach 60. techniki sadzenia i wykopywania cebul, która ułatwiła i zintensyfikowała prace (czas ich można było skrócić nawet 15-krotnie). Prowadzone pod Jego kierownictwem, przy wsparciu dyrektora Jana Wiechowskiego plantacje stały się wzorcem dla innych oraz ważnym źródłem dochodów dla przedsiębiorstwa, część z nich pochodziła z  eksportu cebul do państw sąsiednich. Kwitnące wiosną wielohektarowe pola tulipanów – nazywane „kawałkiem Holandii pod Krakowem” – były powszechną atrakcją dla mieszkańców.

Józef Cecot był cenionym prelegentem i doradcą, otwartym, pomocnym i chętnie współpracującym z naukowcami i uczelniami, dzielącym się wiedzą ze studentami; został też powołany do Grupy Roślin Cebulowych i Bulwiastych Sekcji Roślin Ozdobnych Komitetu Nauk Ogrodniczych Polskiej Akademii Nauk. Był członkiem, a następnie członkiem honorowym Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie.

W uznaniu dla jego osiągnięć został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Medalem Towarzystwa Ogrodniczego.

Ci, którzy Go znali, zapamiętali Go jako człowieka niezwykle pracowitego i oddanego swojej zawodowej pasji, skromnego, pogodnego, o dobrym sercu.

Prawie do końca życia, którego ostatnie miesiące naznaczyła choroba, interesował się postępami w ogrodnictwie i wydarzeniami w branży – dotyczącymi nie tylko roślin cebulowych i nie tylko roślin ozdobnych.

               Józef Cecot

Pogrzeb odbędzie się 5 stycznia 2018 r. o godz. 13:00 na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Migawka z Targów Gardenia 2021, fot. A. Cecot

Gardenia 2021: wybrane środki produkcji w uprawach pod osłonami

Targi Gardenia 2021 w Poznaniu, które odbyły się miesiąc temu, okazały się wydarzeniem branżowym niejako zamykającym okres dużych stacjonarnych imprez wystawienniczych lub konferencyjnych organizowanych bez szczególnych ograniczeń. Tym chętniej uczestnicy tegorocznej Gardenii wracają do listopadowych [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
HortiAdNet