Jubileusz 95-lecia ogrodnictwa na SGGW

PODosłonami.pl

FLUENCE

Jubileusz 95-lecia ogrodnictwa na SGGW

W sobotę, 16 kwietnia w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uroczyście obchodzono 95-lecie Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu tej najstarszej polskiej uczelni rolniczej, która w 2016 roku święcić też będzie 200. urodziny. W Jubileuszowym Dniu Wydziału wzięło udział wielu absolwentów oraz pracowników SGGW, w tym znane osoby publiczne, jak dwóch b. ministrów rolnictwa III RP – Gabriel Janowski i Roman Jagieliński czy poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski. Przybyła też Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, która była jednym z honorowych patronów obchodów.

Czytaj dalej...

W Jubileuszowym Dniu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW wzięły udział władze uczelni i wydziału (od lewej: rektor-elekt prof. Wiesław Bielawski, dziekan WOBiAK prof. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt, rektor SGGW prof. Alojzy Szymański, prorektor prof. Marek Szyndel

Absolwenci i seniorzy

Gospodyni uroczystości, Dziekan Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt podkreśliła, że w centrum uwagi organizatorów jubileuszu są absolwenci będący chlubą uczelni, a także seniorzy, którzy pracowali na wydziale i przyczynili się do jego rozwoju i sławy. Nie zabrakło naukowców z innych krajowych uniwersytetów rolniczych oraz branżowych instytutów (IO, IHAR).

Wielu z tych gości wręczono jubileuszowe statuetki WOBiAK-u. Wśród wyróżnionych znaleźli się między innymi pp. Hoser i Grąbczewski – przedstawiciele znanych ogrodniczych (szkółkarskich) rodów, których 3 pokolenia studiowały na SGGW. Z kolei wśród znanych naukowców-seniorów, którzy uświetnili swoją obecnością uroczystości, był m.in. prof. dr hab. Jan Boczek, entomolog i były dziekan Wydziału Ogrodniczego, Doktor Honoris Causa SGGW w Warszawie (zasiadał też w komitecie honorowym i programowym obchodów 95-lecia WOBiAK-u). Profesor Niemirowicz-Szczytt przypomniała, że prof. Boczek był gospodarzem jubileuszu 50-lecia wydziału w 1971 r.

Statuetki przyznano również przedstawicielom firm, które działają na rynku ogrodniczym – m.in. przedsiębiorstwom z branży fitofarmaceutycznej czy hodowlano-nasiennej (jak ArystaLife Science, BASF, Bayer CropSciene, Syngenta, Bejo i in.), których kadry zasilane są przez absolwentów SGGW.

Od początków XX wieku, z perspektywą na przyszłość

Historię WOBiAK-u liczy się od 18 marca 1921 r., kiedy to Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w rządzie II RP Maciej Rataj powołał Wydział Ogrodniczy tej uczelni na mocy rozporządzenia.

Ogrodnictwo na SGGW zaczęło się jednak wcześniej. Podkreślił to prof. dr hab. Alojzy Szymański, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w swoim wykładzie okolicznościowym, jaki wygłosił 16 kwietnia br. (początki wydziału wiążą się z działalnością Towarzystwa Kursów Naukowych, które powstało w 1906 r.; 7 lat później w Warszawie otwarty został Wydział Ogrodniczy TKN, którego dziekanem został Piotr Ferdynand Hoser).Rektor stwierdził, że dzieje SGGW miały duże znaczenie dla historii ziem polskich, a uczelnia ma swój wkład w rozwój gospodarczy naszego kraju. Wśród współczesnych osiągnięć naukowców z WOBiAK-u wymienił m.in. hodowlę odmian warzyw (cukinia, pomidor, arbuz). Mówiąc o przyszłości, wyraził nadzieję, że SGGW utrzyma wysoki poziom kształcenia, aby jej dyplom był przepustką do działalności „w zjednoczonej Europie bez granic”.

Dziekan Niemirowicz-Szczytt przypomniała, jak – po 1921 r. – przekształcał się wydział ogrodniczy, do którego dołączały kolejne dziedziny, m.in. architektura krajobrazu (1930 r.) czy biotechnologia (1995 r.). Do przemian ostatnich lat należy też rozwój kampusu na Ursynowie (gdzie SGGW funkcjonuje od 1956 r.), w tym infrastruktury, do której należy nowoczesny budynek nr 37 czy Szklarniowy Ośrodek Doświadczalny (prowadzone są tam np. doświadczenia nad doświetlaniem LED-owym). Nowością są takie przedmioty badań i kształcenia, jak m.in. fitoremediacja czy ochrona zdrowia roślin (taką nazwę ma utworzony w 2015 r. kolejny kierunek studiów I stopnia). Obecna nazwa wydziału – Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu – obowiązuje od 2013 roku.

W jubileuszową, słoneczną sobotę w urokliwym parku otaczającym Aulę Kryształową i odmierzającym historię ostatnich 60 lat Wydziału Ogrodniczego SGGW kwitły okazałe magnolie oraz inne wiosenne krzewy. W takich okolicznościach spotkanie z okazji obchodów 95-lecia WOBiAK-u nabrało szczególnych barw i przeszło do historii jako ważkie, a zarazem miłe wydarzenie. Sympatyczny był też – towarzyszący mu – występ chóru seniorów Ursynovia Cantabile „Od serca do serca”, który urzekł słuchaczy.

Kliknij, żeby odtworzyć film z uroczystości jubileuszowych

2 komentarze do Jubileusz 95-lecia ogrodnictwa na SGGW

  1. Pingback: Jubileusz 95-lecia ogrodnictwa na SGGW - Jagodnik

  2. Pingback: Jubileusz WOBiAK - jubileusze SGGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ICL Osmocote
HortiAdNetHortiAdNet