Kryzys w branży kwiaciarskiej – działania Polskiego Związku Ogrodniczego

PODosłonami.pl

De Ruiter baner 2
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Kryzys w branży kwiaciarskiej – działania Polskiego Związku Ogrodniczego

Zamieszczamy pisma, które Polski Związek Ogrodniczy, z siedzibą w Łodzi skierował w ostatnich dniach do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, w obliczu dramatycznej sytuacji branży roślin ozdobnych, wywołany przez pandemię COVID-19. Zwłaszcza w kryzysowej sytuacji okazuje się, jak bardzo potrzebne są wspólne działania i mówiąca jednym głosem reprezentacja ogrodników, która może stanąć w ich obronie. Jest przy tym ciałem rozpoznawalnym dla resortu i decydentów, którego głos nie może być niedostrzeżony i ignorowany. Listy PZO zostały jednocześnie wysłane do Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, do której związek należy, oraz do jej polskiego przedstawiciela w europejskiej organizacji rolnej Copa Cogeca w Brukseli. Zapewne te pisma, a także aktywność innych krajowych stowarzyszeń, firm i osób przyczyniły się do zauważenia skali problemu przez ministra rolnictwa, który przedwczoraj przyznał, że „branża kwiaciarska pada”.

Kwiaciarstwo to - w okresie pandemii koronawirusa - jedna z najbardziej dotkniętych branż (a niesprzedane tulipany to jednen z charakterystycznych przejawów kryzysu), fot. A. Cecot

Kwiaciarstwo to - w okresie pandemii koronawirusa - jedna z najbardziej dotkniętych branż (a niesprzedane tulipany to jednen z charakterystycznych przejawów kryzysu), fot. A. Cecot

Pismo PZO z 19 marca – informacje o sytuacji branży, apel o pomoc                                                                  

Szanowny Panie Ministrze,                                             

 w związku z decyzją o wprowadzeniu Stanu Zagrożenia Epidemiologicznego w Polsce i związanym z tym zamknięciem granic, informujemy o sytuacji branży kwiaciarskiej, w tym producentów doniczkowych roślin ozdobnych, dającej utrzymanie tysiącom osób.

Nasze produkty – kwiaty, w tym doniczkowe rośliny ozdobne – były dotychczas sprzedawane na giełdach ogrodniczych, przygranicznych targowiskach oraz w centrach ogrodniczych i handlowych, kwiaciarniach na terenie kraju. Ograniczenie ruchu na granicy skutkuje całkowitym zablokowaniem sprzedaży naszych produktów w pasie przygranicznym. Również ograniczenie handlu na terenie kraju do najpotrzebniejszych artykułów oraz konieczność pozostawania w domach powoduje wstrzymanie sprzedaży roślin ozdobnych.

Z dnia na dzień całkowicie załamał się rynek sprzedaży roślin ozdobnych, które nie mogą być magazynowane i sprzedane w terminie późniejszym.

Cykl produkcji roślin ozdobnych jest długi i aby przygotować produkt do sprzedaży na wiosnę 2020 r., musieliśmy ponieść wysokie koszty już wcześniej.
Wyżej wymienione okoliczności spowodują wysokie straty materialne i wielki spadek dochodów.

Z tym wszystkim związany jest brak płynności w zobowiązaniach finansowych – płatnościach ZUS, KRUS, spłatach kredytów oraz, w dalszej konsekwencji konieczność zwolnień pracowników zatrudnionych w naszej branży oraz upadek tego sektora rolnictwa, budowanego przez kilka pokoleń ogrodników.
Branża kwiaciarska, jak dotychczas była wyłączona z pomocy finansowej krajowej, w tym unijnej.
Apelujemy o podjęcie decyzji, które pomogą naszej branży w przetrwaniu czasu braku wystarczających dochodów i umożliwią wznowienie działalności po ustąpieniu niezależnych od nas wszystkich okoliczności.

Z  poważaniem   

Prezes Polskiego Związku Ogrodniczego
/-/ Bogdan  Biadała

 

Pismo PZO  23 marca – z szacunkami strat branży kwiaciarskiej spowodowanych epidemią koronawirusa                               

Szanowny Panie Ministrze,

w nawiązaniu do pisma z dnia 19.03.2020 roku, przekazujemy dane dotyczące szacunkowych strat branży kwiaciarskiej spowodowanych epidemią koronawirusa.
Wyliczenia  nasze podzieliliśmy na trzy działy w okresie od marca do maja 2020 roku.
1/ produkcja kwiatów rabatowo-balkonowych oraz doniczkowych
2/ kwiaty cięte: tulipan, róża, gerbera, goździk, anturium, frezje itd.
3/ Rynki hurtowe: Poznań, Gdańsk, Warszawa, Wrocław, itd., – dane te uzupełni Stowarzyszenie Polskie Rynki Hurtowe.
    

Ad.1. Wyliczenia:

W Polsce mamy ok. 5000 gospodarstw produkujących kwiaty, wówczas możemy uzyskać taki obraz sytuacji w podanym okresie:

A. Gospodarstwa Ogrodnicze powyżej 4 ha to 10-12 gospodarstw; obroty powyżej 4-5 mln, razem szacowany przychód = ca 50 mln zł
B. Gospodarstwa Ogrodnicze średnie, 1-4 ha to 500-600 gospodarstw; obroty powyżej 1-2 mln, razem szacowany przychód = ca 950 mln zł
C. Najliczniejsza grupa gospodarstw ogrodniczych poniżej 1 ha to liczba około 4500 gospodarstw, obroty  do 1 mln zł m, szacowany przychód = 2300 mln zł.

Przy takich założeniach wartość całkowita produkcji byłaby bliska 3,3 mld zł.  Producenci osiągają średnio 30% zysków; wówczas utracony zysk wynosi ca 1 mld zł, po średnim kursie 4,25 = 232 mln EURO.

Ad.2. Szacunkowe straty grupy producentów kwiatów ciętych określamy na 285 mln zł, co stanowi ok. 67 mln EURO.

Bardzo dziękujemy wszystkim stronom za pomoc i zaangażowanie w rozwiązywanie problemów szeroko rozumianej branży kwiaciarskiej, związanych z epidemią koronawirusa.
Przyznana pomoc finansowa pozwoliłaby utrzymać branżę kwiaciarską na rynku po zakończeniu kryzysu.

Z  poważaniem

Prezes Polskiego Związku Ogrodniczego
/-/ Bogdan  Biadała

 

Minister rolnictwa przyznaje 24 marca – „branża kwiaciarska pada”

W 16-minutowej rozmowie przeprowadzonej wczoraj przez red. Roberta Mazurka w porannym paśmie RMF FM (na antenie radiowej) i RMF 24 (w Internecie), którą można odsłuchać tutaj, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski potwierdził dramatyczną sytuację producentów roślin ozdobnych (w przeciwieństwie do producentów żywności). Stwierdził mianowicie – w 13. minucie wywiadu (w drugiej części rozmowy, słyszalnej już tylko w internetowym wydaniu stacji): „Na przykład w tej chwili pada branża kwiaciarska, ponieważ w sytuacjach dramatu, kryzysu ludzie nie kupują kwiatów, tylko kupują żywność”.

Wywiad, w którym poruszane były też kwestie bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce (zdaniem ministra, przyczynia się do tego pozytywnego stanu rzeczy także ogrodnictwo: „Mamy bardzo rozwinięty sektor ogrodnictwa pod osłonami – w szklarniach, to jeden z najlepszych w Europie, więc tej żywności nie zabraknie”), zawyżanych cen detalicznych towarów spożywczych, przejściowych trudności w eksportowaniu produktów rolnych. Rozmowa dotyczyła również planowanych ulg dla rolników (w projekcie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) – m.in „zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za II kwartał 2020 roku osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym” oraz zasiłków opiekuńczych dla dzieci, a także świadczeń wypłacanych rolnikowi objętemu kwarantanną (15 zł dziennie).

Zdalną rozmowę (minister rolnictwa objęty jest kwarantanną w związku ze stwierdzeniem koronawirusa u jednego z wiceministrów w jego resorcie), Jan Krzysztof Ardanowski zakończył słowami: „Trzymajmy się. Przetrwamy ten trudny czas. Damy radę.”

O trudnej sytuacji ogrodników w kraju i na świecie pisaliśmy wcześniej w artykułach:

https://www.podoslonami.pl/koronawirus-sars-cov-2-zagrozenie-epidemiologiczne-wplynie-nasza-branze/

https://www.podoslonami.pl/koronawirus-sytuacja-rynku-ogrodnicy-moga-liczyc-wsparcie/

https://www.podoslonami.pl/koronawirus-ciezka-sytuacja-miedzynarodowej-branzy-roslin-ozdobnych/

1 komentarz do “Kryzys w branży kwiaciarskiej – działania Polskiego Związku Ogrodniczego

  1. Pingback: Rynek warzyw - pomidorów i ogórków szkalrniowych - w czasie epidemii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dzień Pomidora w miejscowości Wijewo

9 września br w Gospodarstwie Ogrodniczym pana Piotra Johna w miejscowości Wijewo odbyło się spotkanie poświęcone odmianom i ochronie pomidora w uprawie w tunelach foliowych. Organizatorami wydarzenia były firmy Hazera Poland, Koppert oraz Sativex. Zaprezentowano [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
HortiAdNet