Innowacyjne nawozy mineralne z pożytecznymi mikroorganizmami

PODosłonami.pl

Hezera 2 grudzien
Agro-Sorb 2020

Innowacyjne nawozy mineralne wzbogacone mikrobiologicznie

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy (IO-BIP) w czerwcu zorganizował kilka wydarzeń, które ze względu na pandemię, odbyły się online. W trakcie „Dnia Otwartych Drzwi” przedstawiono m.in. wyniki doświadczeń w ramach projektu BIO-FERTIL – „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie”. Wykazano, iż bionawozy są szansą na poprawę jakości plonów i żyzności gleby.

Jak działają bionawozy?

Bionawozy to preparaty pochodzenia organicznego lub organiczno-mineralnego zawierające aminokwasy, enzymy, fitohormony, kwasy humusowe, cukry, witaminy, pożyteczne mikroorganizmy (bakterie, grzyby strzępkowe i mikoryzowe), konsorcja mikroorganizmów, makro- i mikroelementy.

Działanie bionawozów:

 • wpływają na efektywność pobierania i przyswajanie jonów składników mineralnych z gleby przez rośliny,
 • stymulują procesy biofizykochemiczne zachodzące w rizosferze roślin,
 • stymulują proces fizjologiczne roślin (np. fotosyntezę, aktywność enzymatyczną i biochemiczną),
 • wpływają na zwiększenie i poprawę jakości plonów,
 • polepszają jakość przetwórczą i przechowalniczą warzyw i owoców,
 • zwiększają aktywność mikrobiologiczną gleby,
 • poprawiają żyzności gleb.

Innowacyjne nawozy mineralne z mikroorganizmami

W ramach projektu BIO-FERTIL w Instytucie Ogrodnictwa Państwowym Instytucie Badawczym utworzono SYMBIO BANK. Jest to największa w Polsce kolekcja pożytecznych mikroorganizmów o działaniu biostymulującym i ochronnym. W SYMBIO BANK-u zgromadzono 53 000 zarodników grzybów mikoryzowych wyizolowanych z roślin warzywnych i sadowniczych.  Zdeponowano 1450 szczepów pożytecznych bakterii należących do rodzaju Bacillus, Pseudomonas, Rhizobium, Azotobacter. W skład kolekcji pożytecznych mikroorganizmów wchodzą także promieniowce i drożdże.

Założeniem projektu BIO-FERTIL było opracowanie nawozów mineralnych (Mocznik, Polifoska 6 i Super Fos Dar 40) wzbogaconych mikrobiologiczne. Do produkcji bionawozów wykorzystano bakterie ryzosferowe i grzyby strzępkowe zgromadzonych w SYMBIO BANK-u. W IO-PIB opracowano nośniki organiczne zapewniające lepszą przeżywalność mikroorganizmów.

Doświadczenia prowadzono w Zakładzie Mikrobiologii i Ryzosfery Instytutu Ogrodnictwa w latach 2018-2020. Wyniki badań polowych wskazały, że w porównaniu do kontroli (nawożenie mineralne NPK, mikroorganizmy, różne kombinacje NPK ze szczepami bakterii/grzybów) nawozy mineralne z pożytecznymi mikroorganizmami:

 • poprawiają stan odżywienia roślin w składniki mineralne,
 • stymulują wzrost wegetatywny i generatywny roślin,
 • wpływają na poprawę wielkości i jakości plonowania oraz przechowania warzyw i owoców,
 • zwiększają tolerancję roślin na stresy biotyczne i abiotyczne,
 • działają ochronnie w uprawach roślin ogrodniczych przeciwko patogenom roślin i gleby,
 • pozwalają na wyprodukowanie wysokiej jakości plonów o walorach prozdrowotnych.

Nawozy mineralne z pożytecznymi mikroorganizmami (wzbogacanie w 60%) są równie skuteczną i ekonomicznie opłacalną formą nawożenia w porównaniu do standardu. Bionawozy są bezpieczne dla środowiska i zdrowia człowieka. Dzięki temu wpisują się w aktualne trendy w poszukiwaniu rozwiązań  pozwalających na produkowanie ekologicznej żywności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
Syngenta Poinsettia_33
HortiAdNet