Niesprzedane chryzantemy – podsumowanie listopada

PODosłonami.pl

De Ruiter baner 2
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Niesprzedane chryzantemy – podsumowanie listopada

Do końca listopada posiadacze chryzantem niesprzedanych w wyniku zamknięcia cmentarzy w dniach 31.10-2.11. 2020 r. mieli złożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa potwierdzenia odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, inne instytucje publiczne, a także potwierdzenia odbioru chryzantem przekazanych jako bioodpady. Dokumenty te to główny warunek przyznania rekompensaty za niesprzedane chryzantemy – w sumie ok. 7,4 mln szt. – o którą wnioskowało 5332 podmiotów, w tym 4415 ogrodników.

O finansową pomoc za niesprzedane chryzantemy ubiegało się ponad 4400 producentów, fot. A. Cecot

Zgłaszanie oraz zagospodarowanie niesprzedanych chryzantem

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowała do 6 listopada wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem niesprzedanych w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Chryzantemy zadeklarowane we wnioskach ogrodnicy (sprzedawcy) mają przekazywać bezpłatnie organizacjom pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego, innym instytucjom publicznym, które do 12 listopada zgłoszą do ARiMR zamiar odbioru tych chryzantem.

W związku z realizacją tego rozporządzenia, chryzantemy dostarczane – do 16 listopada – przez ogrodników do wskazanych punktów służyły m.in. do dekoracji miejsc pamięci, kościołów, publicznych terenów zieleni, rozdawane były mieszkańcom przez urzędy.

12 listopada podczas konferencji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi sekretarz stanu Anna Gembicka poinformowała, że do ARiMR wpłynęło do tego dnia około 5000 deklaracji odbioru chryzantem od organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego lub innych instytucji publicznych.

Chryzantemy nieodebrane przez te agendy były od 17 do 30 listopada przekazywane przez ogrodników (sprzedawców) jako bioodpady do utylizacji specjalistycznym firmom bądź jednemu z podmiotów wskazanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (jego lista zawiera ponad 80 miejsc w całej Polsce – głównie biogazowni i gospodarstw rolnych z chowem zwierząt).

Niesprzedane chryzantemy – gdzie najwięcej

Aktualizowany – od 6 listopada – kilkunastokrotnie wykaz pt. „Miejsca przechowywania i ilości chryzantem”, publikowany na stronie www.arimr.gov.pl zawierał w szczytowym momencie 3524 pozycje (w tym gros stanowiły gospodarstwa ogrodnicze, ale niewymienione z nazwy; wiele podmiotów występowało w tabeli dwukrotnie – jako posiadacze roślin doniczkowych oraz kwiatów ciętych).

Najwięcej – prawie 520 – przypadło na woj. mazowieckie. Najwięcej niesprzedanych chryzantem doniczkowych u jednego „posiadacza” to 82 500 szt. – w woj. małopolskim. Najwięcej niesprzedanych kwiatów ciętych to 274 000 szt. w jednym miejscu – w woj. pomorskim. W sumie wyjątkowo dużo kwiatów, z którymi zostali ogrodnicy/dostawcy, wystąpiło tam w powiecie słupskim (łącznie ok. 705 000 sztuk u 8 podmiotów). Zwracał uwagę także powiat częstochowski, a zwłaszcza gmina Mykanów (36 gospodarstw nie sprzedało niemal 209 500 kwiatów).

Stawki pomocy w opinii ministra rolnictwa

Od 3 listopada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda w mediach i na konferencjach podkreślał, że zapowiedziane rekompensaty w wysokości 20 zł/szt. (za chryzantemy doniczkowe, minimum 50 od danego podmiotu) i 3 zł/szt. (za kwiaty cięte, co najmniej 200) są bardzo korzystne dla posiadaczy niesprzedanych chryzantem. W jednym z wywiadów podał, że wyznaczając te kwoty, opierano się m.in. na hurtowych cenach doniczkowych roślin – 10-12 zł w przypadku chryzantem drobnokwiatowych i 15 zł – wielkokwiatowych.

Podsumowanie w liczbach – informacje od ARiMR

Według informacji, które otrzymaliśmy 23 listopada z Biura Prasowego ARiMR, wpłynęło do niej łącznie 5332  wniosków od posiadaczy niesprzedanych chryzantem (w tym 4415 od producentów).

Zgłoszono 3 794 497 szt. chryzantem doniczkowych3 568 932 szt. ciętych.

Agencja podała, że na podstawie złożonych wniosków przewiduje się wsparcie w kwocie 86,6 mln zł.

Warunki wypłaty rekompensat za niesprzedane chryzantemy

Jak podkreśla ARiMR, warunkiem przyznania ww. pomocy są potwierdzenia odbioru chryzantem, które wnioskodawcy mieli złożyć do 30.11.2020 r. W dniu 27 listopada na stronie internetowej ARiMR ukazał się wpis, w którym przypomniano: 30 listopada to (…) istotna data dla posiadaczy chryzantem, którzy chcą skorzystać z rekompensaty finansowej za niesprzedane kwiaty z powodu pandemii koronawirusa i  zamknięcia cmentarzy we Wszystkich Świętych. To bowiem ostatni dzień na dopełnienie obowiązku złożenia w  biurze powiatowym ARiMR potwierdzenia odbioru chryzantem przekazanych organizacjom pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego lub innym instytucjom publicznym oraz potwierdzenia odbioru tych roślin przekazanych na bioodpady. To na podstawie tych dokumentów zostanie wyliczona kwota pomocy dla poszczególnych producentów i sprzedawców chryzantem.  A wnioskowało o nią w sumie ponad 5,3 tys. podmiotów. Przewidywana kwota pomocy dla posiadaczy chryzantem wyniesie łącznie ponad 84,6 mln zł. Wypłata tych środków ma nastąpić do końca bieżącego roku.

Zgodnie z § 2 cytowanego na wstępie rozporządzenia z 2.11.2020 r., „Pomoc publiczna określona w § 13za ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 może być udzielana posiadaczom chryzantem będącym producentami rolnymi od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej określonej w tym przepisie.

W odpowiedzi na nasze pytanie: Kiedy będzie wiadomo, czy producenci chryzantem na pewno otrzymają obiecaną pomoc finansową (kiedy należy się spodziewać „pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej”)? napisano 23 XI, że „ARiMR oczekuje na publikację informacji o notyfikacji przez Komisję Europejską”.

 

.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Technologia „Zero pozostałości” – ochrona przed chorobami

Zwalczanie chorób w technologii „Zero pozostałości” oparte jest przede wszystkim o produkty biologiczne. Zabiegi należy wykonywać prewencyjnie, przed wystąpieniem chorób. Dzięki temu rośliny będą odporniejsze na atak patogenów. W trakcie warsztatów Berry Tech 2021 w [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
HortiAdNet