Nowe ustawy na temat wdrażania przepisów dotyczących zdrowia roślin

PODosłonami.pl

Cultilene
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Nowe ustawy na temat wdrażania przepisów dotyczących zdrowia roślin

W dniu 14 marca 2020 r. weszły w życie dwie ustawy – o ochronie roślin przed agrofagami oraz o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). Wdrażają one do polskiego prawodawstwa przepisy Unii Europejskiej, które dotyczą zdrowia roślin, w tym obowiązujących od 14 grudnia 2019 r. zmienionych zasad stosowania paszportów roślin.

Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami  

Jak podaje PIORiN, celem Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz.U. 2020 r., poz. 424) jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/2031 z 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych (…), zasad dotyczących (…) zdrowia roślin i środków ochrony roślin (…) – w odniesieniu do rozwiązań ograniczających ryzyko zawleczenia do Polski i UE oraz zadomowienia się na terenie kraju i Unii nowych, niewystępujących dotąd agrofagów – wiroidów, wirusów, bakterii, grzybów, organizmów grzybopodobnych, nicieni, owadów i roztoczy, atakujących rośliny – mogących spowodować istotne straty gospodarcze.

W Rozdziale 1., art. 2. ustawa wprowadza m.in. pojęcia: agrofagi kwarantannowe dla Unii, agrofagi priorytetowe (20 organizmów, w tym Xylella fastidiosa), regulowane agrofagi niekwarantannowe dla Unii (RAN, a po angielsku RNQP, to głównie dotychczasowe agrofagi niekwarantannowe, ale podlegające obowiązkowi zwalczania w przypadku występowania na roślinnym materiale rozmnożeniowym – ich pojawienie się na roślinach do sadzenia lub nasionach powoduje niedopuszczalne skutki gospodarcze i jednocześnie dostępne są możliwe do zastosowania i skuteczne środki pozwalające na zapobieżenie  występowaniu tych agrofagów). Wykaz konkretnych gatunków agrofagów z tych trzech kategorii – w odniesieniu do poszczególnych roślin uprawnych – znajduje się w załącznikach do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji 2019/2072 oraz do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/1702 z dnia 1 sierpnia 2019 (agrofagi priorytetowe w UE).

W Rozdziale 4. (art. 27-31) ustawa o ochronie roślin przed agrofagami reguluje kwestie urzędowej rejestracji podmiotów profesjonalnych, upoważniania takich podmiotów do wydawania paszportów roślin, a także wydawania paszportów przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN).

Ustawa określa również zasady kontroli towarów roślinnych w obrocie międzynarodowym z krajami nienależącymi do UE (certyfikacja fitosanitarna w przypadku eksportu oraz kontrola fitosanitarna w przypadku importu).

Z dniem 14 marca br. straciła zarazem moc Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin z późn. zm. (Dz. U. z 2019 r. poz. 972 i 2020).

Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Celem Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz.U. 2020 r., poz. 425) jest – jak podaje PIORiN – uregulowanie kompetencji, organizacji i zasad działania tej inspekcji, w tym wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów UE w zakresie funkcjonowania urzędowych laboratoriów, które wykonują badania dotyczące ochrony roślin i nasiennictwa.

Informacje dotyczące przepisów na temat zdrowia roślin i wdrażania nowych regulacji można śledzić na bieżąco na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w zakładce „Aktualności

Patrz też: Zdrowie roślin\Nowe prawo UE\Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Siewki pomidorów we wczesnej fazie wzrostu

Lato – produkcja rozsady pomidorów do upraw doświetlanych

W Europie Zachodniej w ostatnich latach mocno rozwinęły się uprawy pomidorów doświetlanych. W Holandii na ponad 60% ogólnej powierzchni szklarni zimą prowadzone są uprawy doświetlane. Przy powiększaniu skali produkcji doświetlanej terminy uprawy i sadzenia [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
HortiAdNet