Nowe władze Związku Szkółkarzy Polskich - kadencja 2021-2023

PODosłonami.pl

Seminis Britanos 2

Nowe władze Związku Szkółkarzy Polskich: kadencja 2021-2023

W dniu 25 stycznia 2021 r. wyłoniono nowe władze Związku Szkółkarzy Polskich, na trzyletnią kadencję. Prezesem został dr Wiesław Szydło. Wyboru dokonano w formule online, co jest znakiem czasu, ale też symbolem nowych możliwości dotyczących funkcjonowania organizacji takich, jak ZSzP. W pięcioosobowym zarządzie związku znaleźli się ponadto: Andrzej Kujawa (wiceprezes), Tomasz Dębski, Mateusz Milczyński i Łukasz Pełka.

Czytaj dalej...
Nowy zarząd Związku Szkółkarzy Polskich - od lewej, w górnym rzędzie: Wiesław Szydło, Andrzej Kujawa, Mateusz Milczyński; w dolnym rz.: Tomasz Dębski, Łukasz Pełka

Nowy zarząd Związku Szkółkarzy Polskich - od lewej, w górnym rzędzie: Wiesław Szydło, Andrzej Kujawa, Mateusz Milczyński; w dolnym rz.: Tomasz Dębski, Łukasz Pełka

Kontynuacja

Wiesław Szydło, który do Związku Szkółkarzy Polskich należy od 2007 r., a w zarządzie tego stowarzyszenia działa od 2009 roku – pełniąc przez 8 lat funkcję wiceprezesa – zyskał ponad 95-procentowe poparcie w styczniowych wyborach. Podkreśla, że choć, jak każda praca społeczna, także i ta w zarządzie ZSzP wymaga dodatkowego czasu i zaangażowania, to nie jest ona uciążliwa. Wręcz przeciwnie: sprawia przyjemność, przynosi satysfakcję, poszerza horyzonty, stanowi odskocznię od codziennej „bieganiny” w szkółce.

Różne etapy swojej dotychczasowej działalności w ZSzP, a zwłaszcza w zarządzie organizacji, Wiesław Szydło postrzega jako ciągłość. Podczas kolejnych kadencji władz związku, w których zasiadał, zdarzały się, rzecz jasna niecodzienne przedsięwzięcia i wydarzenia, np. międzynarodowe konferencje, które wymagały szczególnego zaangażowania, podobnie jak działania interwencyjne, podejmowane w interesie szkółkarzy. Jednak te 16 lat, jakie spędził w ZSzP, obecny prezes określa jako konsekwentną  realizację celów stowarzyszenia, które są określone w statucie – od branżowego lobbingu krajowego oraz wspólnotowego, poprzez promocję, organizację szkoleń i konferencji, po działalność edukacyjną dla szerokiego grona odbiorców – i zapowiada kontynuację tego stylu kierowania związkiem. Zastrzega przy tym, że szereg działań wymaga dużo czasu dla osiągnięcia efektów – przykładem może być uzyskanie od ministra rolnictwa i rozwoju wsi w 2017 r. rekomendacji dla opracowanych przez ZSzP „Zaleceń jakościowych dla ozdobnego materiału szkółkarskiego”, które związek opublikował po raz pierwszy w 1997 r.

Nowe władze Związku Szkółkarzy Polskich – cały zarząd

Do współpracy w nowym zarządzie, wybrany 25 stycznia prezes zaprosił czterech kolegów, którzy dotychczas nie zasiadali w tym gremium: Andrzeja Kujawę (wiceprezes), Łukasza Pełkę (skarbnik), Tomasza Dębskiego i Mateusza Milczyńskiego (członek rady nadzorczej Agencji Promocji Zieleni, która jest spółką prawa handlowego należącą do ZSzP). Wiesław Szydło z satysfakcją odnotowuje, że wszyscy oni od razu zgodzili się na jego propozycję. Podkreśla, że reprezentują różne pokolenia szkółkarzy i – oprócz wiedzy zawodowej, która łączy wszystkich członków ZSzP – wnoszą rozmaite spojrzenia oraz umiejętności, takie jak m.in. finanse i rachunkowość, zarządzanie, informatyka. Dodaje, że dwóch najmłodszych członków zarządu ma mniej więcej tyle samo lat, co Związek Szkółkarzy Polskich, który istnieje od 1991 roku i jesienią będzie obchodził 30. urodziny.

Poza nowym zarządem, powołano pozostałe władze ZSzP na obecną kadencję: Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński oraz pięciu przedstawicieli zarządu w regionach.

Zdalnie, czyli „nowa normalność”

Zdalne kontakty, które w zeszłym roku wymusiła pandemia koronawirusowa, stały się codziennością, nowym modelem pracy, zarządzania i komunikacji, a także działalności organizacji. Jak informuje Wiesław Szydło, od kwietnia 2020 r. wszystkie spotkania zarządu Związku Szkółkarzy Polskich odbywają się zdalnie, za pośrednictwem platform internetowych. Taką postać miały też ostatnie walne zgromadzenie członków i wybory.

Stąd wynikła konieczność zmiany statutu ZSzP, aby spotkania online zostały usankcjonowane jako stała forma działalności, nawet gdy minie epidemia. Prezes Szydło zastrzega, że wprawdzie brak osobistych kontaktów może doskwierać w przypadku prac zarządu, ale zdalna współpraca przynosi wiele korzyści, przede wszystkim oszczędność czasu, który w przeszłości trzeba było poświęcać  na comiesięczne (dla niektórych dalekie) podróże do biura związku w Warszawie, gdzie do marca ub. r. odbywały się zebrania zarządu.

Ogólnie Związek Szkółkarzy Polskich rozwija działania online, takie jak regularne szkolenia dla przedstawicieli „zielonej” branży.

Plany i wyzwania

Nowe władze Związku Szkółkarzy Polskich rozpoczynają działalność w czasie nasilonej pandemii, a termin jej wygaśnięcia trudno przewidzieć. Tę niepewność, nieznany dalszy wpływ obecnej sytuacji na branżę (choćby na pozyskiwanie pracowników z Ukrainy), a także możliwość destabilizacji poszczególnych firm na skutek zakażeń koronawirusem, prezes Szydło uznaje za typowe bieżące wyzwania, które stoją przed szkółkarzami, a więc i przed zarządem ZSzP. Nie pomija też troski dotyczącej perspektywy kurczących się samorządowych budżetów, które przeznacza się na zieleń publiczną.

Jego zdaniem, być może polskich szkółkarzy czeka też konieczność zweryfikowania pod względem gatunkowym doboru produkowanych oraz oferowanych roślin, czyli rezygnacja z niewystarczająco odpornych na mróz taksonów, które sukcesywnie wprowadzano na nasz rynek wraz z ocieplającym się klimatem. Panująca właśnie ostra zima może pokazać, że jednak wciąż obowiązują u nas zalecenia dotyczące strefy 6, w której leży Polska, i częściowo zmienić strukturę podaży drzew, krzewów, bylin.

Wśród konkretnych planów ZSzP na najbliższą przyszłość Wiesław Szydło wymienia m.in.:

  • Realizację 3-letniego programu GREEN CITY, którego celem jest promocja zieleni w miastach. Na to przedsięwzięcie pozyskano środki z funduszy europejskich w ramach projektu „More Green Cities for a Sustainable Europe”, który koordynowany jest przez Europejskie Stowarzyszenie Szkółkarzy (ENA). W projekcie biorą udział stowarzyszenia szkółkarskie z 13 europejskich krajów, a jego budżet wynosi 3,4 mln €.
  • Przygotowanie narzędzia, które ułatwi szkółkarzom wywiązanie się z obowiązków, jakie nakładają na nich przepisy regulujące kwestie zapewnienia bezpieczeństwa fitosanitarnego. W tym celu do kwietnia zostanie opracowana i wydana przez ZSzP, w ścisłej współpracy z Państwową Inspekcją Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), broszura – terminarz prowadzenia lustracji szkółki pod kątem organizmów kwarantannowych i niekwarantannowych agrofagów regulowanych (RNQPs), z uwzględnieniem poszczególnych, zagrożonych nimi gatunków roślin.
  • Intensyfikacja prac nad E-katalogiem roślin, który jest wyszukiwarką oraz fachowym przeglądem gatunków i odmian roślin produkowanych przez członków ZSzP, a także lepsze dostosowanie tego portalu do funkcjonowania na urządzeniach mobilnych.

Wystawa „Zieleń to Życie”

Wystawa, której właścicielem jest ZSzP, to znak rozpoznawczy tej organizacji i solidna marka. W ubiegłym roku, z powodu pandemii, po raz pierwszy odbyła się w zmienionej formule – głównie w przestrzeni wirtualnej. Tegoroczna, 28. edycja Międzynarodowej Wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA planowana jest na 2-4 września w Warszawie, w EXPO XXI.

Wiesław Szydło, jak chyba wszyscy inni zaangażowani w organizację tego wydarzania, nie jest jednak dziś w stanie zagwarantować, że to spotkanie, a zarazem święto zielonej branży, odbędzie się znowu w tradycyjnej formie. Wiadomo natomiast, że ostateczne decyzje dotyczące kształtu wystawy w 2021 r. muszą zostać podjęte do końca maja. Nowy prezes ZSzP ma nadzieję, że będą to mogły być decyzje, które pozwolą na powrót do „normalności”. Uważa jednocześnie, że pierwsze wydarzenie targowe, które odbędzie się po okiełznaniu pandemii, zgromadzi wyjątkowo dużą liczę wystawców oraz zwiedzających.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Florensis_Dianthus
BIOCONT
Syngenta Poinsettia_33
HortiAdNet