Planowany wzrost podatków z działów specjalnych produkcji rolnej w 2023 r.

PODosłonami.pl

GRODAN_2
ENZA_3

Planowany wzrost podatków z działów specjalnych produkcji rolnej w 2023 r.

W sierpniu został opublikowany projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie przyszłorocznych norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, do których należy uprawa roślin w szklarniach oraz ogrzewanych tunelach. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, nowe stawki – liczonego na podstawie tych norm, zryczałtowanego podatku dochodowego (dla podmiotów, które nie prowadzą ksiąg) – bezpośrednio wynikają z wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2021 r. I tak, wzrost podatków z działów specjalnych produkcji rolnej ma wynieść w 2023 roku 6%, w porównaniu z br.

Czytaj dalej...

Zryczałtowany podatek dochodowy

Podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej i nieosiągający rocznych przychodów netto (bez VAT-u) z tej działalności większych niż równowartość 1 200 000 euro wciąż mogą się rozliczać z fiskusem za pomocą zryczałtowanego podatku, bez obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. W praktyce  większość krajowych ogrodników, którzy zajmują się produkcją pod osłonami, ustala  dochód właśnie ryczałtowo, czyli z zastosowaniem norm szacunkowych, odnoszących się do określonej powierzchni uprawy.

Stosownie do zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, minister finansów – w porozumieniu z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi – ogłasza w formie rozporządzenia zmieniające się corocznie normy szacunkowe z działów specjalnych, stanowiące podstawę do wyliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego z działów specjalnych i wysokości comiesięcznych zaliczek wpłacanych przez podatnika do urzędu skarbowego.

Normy szacunkowe a ceny produktów rolnych

Normy szacunkowe obowiązujące w danym roku kalendarzowym zależą od wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej dotyczącego dwóch lat wstecz (wskaźnik ten wyraża zmiany cen sprzedawanych produktów rolnych, tj. średnich cen skupu i cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach; obliczany jest jako iloraz wskaźnika wartości i wskaźnika wolumenu towarowej produkcji rolniczej, uwzględnia dopłaty).

W komunikacie z 25 maja 2022 r. („Monitor Polski” poz. 540) GUS podał, że wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2021 r. wyniósł – w stosunku do poprzedniego roku – 106 (wzrost cen o 6%).

Stawki zaplanowane na 2023 rok

Nowe stawki zawarto w tabeli – załączniku do projektu (z dnia 5 sierpnia 2022 r.) rozporządzenia ministra finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Przedstawiamy niektóre pozycje z tego załącznika:

 

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO (wybrane pozycje, przewidziane na 2023 r.)

Rodzaje upraw i produkcji Jednostka powierzchni upraw Norma szacunkowa dochodu rocznego
gr
Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2*
a) rośliny ozdobne
b) pozostałe
1 m2
1 m2
13
5
64
08
Upr. w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 1 m2 3 12
Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2
a) rośliny ozdobne
b) pozostałe
1 m2
1 m2
10
6
17
23
Uprawy roślin in vitro – powierzchnia półek 1 m2 234 06

* na przykład dla 1 m2 upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych norma wzrośnie  o 77 gr (z 12,87 zł), w porównaniu z obowiązującą w 2022 r., a dla warzyw czy roślin jagodowych („pozostałe”) – o 29 gr (z 4,79 zł)

Konsultacje

Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji publicznych 13 podmiotom (organizacje, izby), wśród których są m.in. Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz  Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków Pod Osłonami.

Podano, że podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, którzy wybrali sposób ustalania dochodu przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, to grupa licząca w sumie 34 tys. podmiotów, a dochód dla sektora finansów publicznych z tytułu tego zryczałtowanego podatku wyniesie w 2023 roku 2,8 mln zł.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Fresh Market 2022 był miejscem promocji m.in. nowych odmian chryzantem, a także próbą zintensyfikowania dostaw holenderskich produktów kwiaciarskich na polski rynek detaliczny (fot. Royal Van Zanten)

Rozwojowy polski rynek roślin ozdobnych?

Wydarzenie Fresh Market B2B Meeting & Trade Show, które odbyło się 22 września w Ożarowie Mazowieckim, po raz pierwszy miało tak wielu przedstawicieli branży kwiaciarskiej. Związane to było przede wszystkim z misją handlową przedstawicieli holenderskiego [...]

Florensis_Dianthus
HortiAdNet