Ważna pozycja na rynku środków ochrony roślin i w sektorze nasiennym - uprawa, rozsada, nawożenie pomidorów, ogórków, papryki i innych warzyw - Pod Osłonami

PODosłonami.pl

Cultilene
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Ważna pozycja na rynku środków ochrony roślin i w sektorze nasiennym

Na te tematy mówiono podczas konferencji firmy Syngenta, jaką zorganizowano 12 grudnia w Łodzi. Podczas tego spotkania w bardzo licznym gronie (ponad 650 osób) składającym się z producentów (zarówno rolników, jak i ogrodników), dystrybutorów środków produkcji rolnej i ogrodniczej oraz naukowców mówiono m.in. o pozycji firmy na rynku światowym i europejskim, omówiono również portfolio najważniejszych produktów dla rolnictwa i ogrodnictwa oraz najważniejsze kierunki rozwoju, na których Syngenta będzie się koncentrować w najbliższych latach.

Dane na temat rynku środków produkcji i firmy Syngenta przekazali Chris Clayton – dyrektor Syngenty w rejonie Europy Centralnej, oraz Michał Ciszak – dyrektor generalny tej firmy w Polsce. W ubiegłym roku wartość sprzedaży produktów oferowanych przez Syngentę na świecie wyniosła 14,2 mld USD, zdecydowana większość tych obrotów, bo aż 75%, wynikało ze sprzedaży środków ochrony roślin, a tylko 25% wartości przypada na nasiona (głównie mowa tu o rolniczych środkach produkcji), z roku na rok nasiona stają się jednak one coraz ważniejsze w ofercie firmy. W strategii rozwoju firmy planowane jest zwiększenie wartości sprzedaży w najbliższych latach, do 2020 r., do 25 mld USD. W ogólnej sprzedaży największy wzrost obserwowany jest w krajach Ameryki Południowej, które stają się najważniejszymi producentami żywności na świecie. W regionie EAME najdynamiczniej rozwija się sprzedaż w Europie centralnej i wschodniej, dużych wzrostów należy spodziewać się m.in. w Rosji i na Ukrainie. Ważnymi krajami na mapie sprzedaży firmy Syngenta są także państwa nadbałtyckie i Polska.

Na temat polskiego rynku środków ochrony i nasion oraz występujących na nim aktualnych problemów mówili dyrektorzy ds. sprzedaży Syngenty – Adam Ciaś i Marek Łuczak. Zwracali uwagę, że w najbliższym sezonie w obrocie środkami roślin nastąpi pewna zmiana – środki będą mogły znajdować się w obrocie tylko do upłynięcia ich daty ważności, nie będzie już możliwe ich badanie i – gdy jego wynik był pomyślny – atestowanie i ponowne wprowadzanie do obrotu, co praktykowano do tej pory. Ta zmiana legislacyjna będzie skutkować zwiększeniem kosztów producentów ś.o.r., a także doprowadzi do problemu składowania większej ilości środków wycofywanych z obrotu.

W sezonie 2013 w Syngencie na prawie 8% wzrost krajowej sprzedaży w stosunku do wyników z ubiegłego roku wpływ miała sprzedaż produktów do ochrony zbóż, rzepaku i roślin sadowniczych. Natomiast sprzedaż środków ochrony roślin przeznaczonych do ochrony warzyw stanowiła tylko 2% całości rynku ś.o.r.

Na temat polskiego rynku warzyw mówił Rafał Alfut. Jak przekazał warzywa w Polsce w ostatnich latach są uprawiane na powierzchni 140 tys. ha i ta powierzchnia jest mniej więcej stała. W jej obrębie zmniejsza się udział poszczególnych gatunków – m.in. maleje produkcja kapusty białej, a rośnie kapusty pekińskiej i sałaty. W ofercie Syngenty znajduje się obecnie 30 gatunków warzyw i aż 300 odmian, dostosowanych do potrzeb różnych odbiorców. W ofercie bardzo ważne miejsce zajmują warzywa odporne na kiłę kapustnych – w tej grupie znajduje się 8 odmian kapusty głowiastej białej, 4 odmiany kalafiorów, 2 odmiany kapusty brukselskiej, 3 odmiany kapusty pekińskiej i 1 odmiana brokułu (będzie wprowadzana na rynek w tym sezonie).

W ofercie adresowanej do producentów warzyw szklarniowych od kilku lat Syngenta realizuje projekt Tomato Academy, w ramach którego klienci otrzymują wsparcie w postaci profesjonalnego doradztwa dotyczącego uprawianych odmian – jak mówiła Rafał Alfut ich firma oferuje nie tylko produkty ale także rozwiązania. Od czasu integracji oferty Syngenty może ona zaproponować producentom warzyw szklarniowych nie tylko odmiany, ale także środki ochrony roślin (Switch, Amistar Opti), preparaty do ochrony biologicznej oraz trzmiele do zapylania.

Jednym z tematów omawianych podczas konferencji w Łodzi był „Plan Dobrego Rozwoju” jaki ma być realizowany przez firmę Syngenta do 2020 roku – więcej na ten temat wkrótce w odrębnym artykule.

Konferencyjną część spotkania zakończyła dyskusja, w której uczestniczyli: prof. Tadeusz Michalski (UP Poznań), prof. Stefan Pruszyński (IOR), Stanisław Stobiecki (IOR –PIB Sośnicowice), Marian Sikora z Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, Michał Ciszak – dyrektor generalny Syngenta Polska oraz Izabela Wawerek – dyrektor ds. korporacyjnych w firmie Syngenta. Mówiono m.in. na temat współczesnych problemów związanych z ochroną roślin i jej postrzeganiem przez społeczeństwo.

Siewki pomidorów we wczesnej fazie wzrostu

Lato – produkcja rozsady pomidorów do upraw doświetlanych

W Europie Zachodniej w ostatnich latach mocno rozwinęły się uprawy pomidorów doświetlanych. W Holandii na ponad 60% ogólnej powierzchni szklarni zimą prowadzone są uprawy doświetlane. Przy powiększaniu skali produkcji doświetlanej terminy uprawy i sadzenia [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
HortiAdNet