Dofinansowanie do produktów organicznych firmy CarboHort oraz bezpłatne usługi doradcze – II edycja projektu „Czas na zmianę”

PODosłonami.pl

De Ruiter_2_2023De Ruiter_2_2023

Program „Czas na zmianę” – dofinansowanie do produktów firmy CarboHort i bezpłatne usługi doradcze

Każdy producent rolny w Polsce – niezależnie, czy efektami jego pracy są owoce, warzywa, zboża, rzepak, czy też produkcja zwierzęca oparta na paszach z własnego gospodarstwa – dostrzega falę narastających od lat problemów. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że są to jedynie okresowe niedobory opadów. Potem zaczęły dochodzić do tego coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe, susze, burze, podtopienia i gradobicia. Obecnie egzystencji gospodarstw dodatkowo zaczynają zagrażać rosnące koszty za wszelkie nośniki energii, a także ceny nawozów syntetycznych – przy braku gwarancji, że w ogóle będą dostępne. Nie da się utrzymać opłacalnej produkcji bez reakcji na tak głęboką zmienność warunkujących ją czynników.

Czytaj dalej...

Wyzwania stojące przed producentami żywności

Pogorszenie jakości i produktywności gleb w państwach Unii Europejskiej wskutek zmian klimatycznych było powodem przyjęcia strategii Europejski Zielony Ład, dobrze opisującej niezbędne działania chroniące i poprawiające żyzność gleb. Nakładające się na to wysokie ceny nawozów, paliw i energii, które nie są chwilowe (!), skłaniają do wprowadzenia naprawdę poważnych, powszechnych zmian do technologii produkcji.

Najważniejszymi pojęciami stają się: „żyzność gleby i jej regeneracja”, „retencja wody i składników odżywczych dla roślin” oraz „optymalizacja stosowania nawozów”, gdyż jedynie wypełnienie ich treścią pozwoli na uzyskanie dobrych plonów i utrzymanie opłacalności produkcji już dziś i w przyszłości. Chyba już nikogo nie trzeba przekonywać, że przesadne lub błędne nawożenie zawsze powoduje straty – nie tylko bezpośrednie finansowe, ale także w jakości gleby i środowisku. Zatem konieczność optymalizacji stosowania nawozów wydaje się oczywista.

Zatem – „CZAS NA ZMIANĘ”!

W ramach drugiej edycji programu „Czas na zmianę” zapewniamy, że nie tylko nie podniesiemy cen w czasie jego trwania, ale wręcz gwarantujemy wysoki udział w Waszych kosztach. Wspólnie uda nam się zredukować negatywne skutki obecnego szoku cenowego oraz sprostać nadchodzącej transformacji.

Komu dedykujemy nasz program?

  • producentom rolnym – małym i dużym, którzy myślą o przejściu na rolnictwo bardziej zrównoważone, regeneratywne lub chcących uzupełnić swoją technologię o nawożenie organiczne,
  • każdemu, kto szuka możliwości znacznego ograniczenia zużycia nawozów mineralnych bądź środków ochrony roślin w swojej technologii,
  • dla tych, co chcą przygotować – skondycjonować w prawidłowy i zrównoważony sposób glebę pod wieloletnią uprawę, tj. poprawić jej strukturę, zdolności do retencji wody lub zwiększyć zawartość substancji organicznej,
  • gospodarzom, którzy mają problem z dostępem do wysokiej klasy nawozów organicznych, jak np. obornik, gnojowica itp. i szukają skutecznej alternatywy.

Co oferujemy uczestnikom programu?

  • dofinansowanie do produktów organicznych firmy CarboHort, dzięki czemu każdy uczestnik programu ma możliwość nabyć je po bardzo atrakcyjnych cenach,
  • bezpłatne usługi doradcze, zapewnione przez naszych ekspertów, w zakresie upraw polowych, sadowniczych, szklarniowych lub pod osłonami, prowadzonych w glebie lub poza nią.

Aby wziąć udział w programie, należy wypełnić formularz na stronie firmy. Zgłoszenia przyjmowane będą od 1.10.2022 do 31.12.2022.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności nadejścia. Zgłoszenia przyjmowane są również telefonicznie pod numerami: 506 383 715 | 506 066 663 | 518 034 023 lub mailowo pod adresem biuro@carbohort.comŹródło: materiał informacyjny firmy Carbohort

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zieleń to Życie 2023_Szkółki Kurowscy_fot. A-Cecot

Bylinowe migawki z międzynarodowych targów Zieleń to Życie 2023

Międzynarodowe Targi Roślin, Technologii Ogrodniczej i Architektury Krajobrazu ZIELEŃ TO ŻYCIE 2023, które gościły w Warszawie na przełomie sierpnia i września, przyniosły wiele nowości – z różnych dziadzin branży roślin ozdobnych. Między innymi zwracały uwagę [...]

FLORENSIS_10 (2023)
ICL Osmocote
Prestop 17Prestop 17
HortiAdNetHortiAdNet