Bezpieczeństwo żywnościowe - Polska na 25. miejscu

PODosłonami.pl

De Ruiter_TATEMARU MUCHO

Ranking bezpieczeństwa żywnościowego – Polska na 25. miejscu

Organizacja Economist Intelligence Unit (EIU) opublikowała dziewiąty Globalny Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego (GFSI). Sponsorem publikacji jest firma Corteva Agriscience. Edycja 2020 GFSI obejmuje zagadnienia bezpieczeństwa żywnościowego, zaprezentowane przez pryzmat dochodów i dysproporcji ekonomicznych, nierówności płci oraz zróżnicowania w zakresie środowiska, zasobów naturalnych i odporności systemów żywnościowych na zmiany klimatu. Indeks zwraca uwagę na luki systemowe i sposób, w jaki COVID-19 nasilił ich wpływ na systemy żywnościowe. W oparciu o te ustalenia, światowe bezpieczeństwo żywnościowe zmniejszyło się drugi rok z rzędu.

Czytaj dalej...

(fot. Jens P. Raak, Pixabay)

Jak powiedział Jim Collins, dyrektor generalny Corteva Agriscience*, ich firma sponsoruje GFSI, aby zainicjować dyskusję nad rozwiązaniem problemu braku bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. W tym roku Globalny Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego mierzy ten wskaźnik w takich kategoriach, jak przystępność cenowa żywności, jej dostępność, jakość i bezpieczeństwo oraz zasoby naturalne i odporność systemów żywnościowych na zmiany klimatu.

Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie

Większość krajów europejskich, z wyjątkiem Ukrainy, ma solidne programy bezpieczeństwa żywnościowego, mimo kryzysu spowodowanego przez COVID-19. Polska uzyskała 100 punktów za programy bezpieczeństwa żywnościowego oraz wysoki poziom dostępności usług finansowych dla rolnictwa. W 2020 roku pandemia i brak pracowników sezonowych związany z ograniczeniami w przemieszczaniu się, wpłynęły jednak na ogólną podaż żywności w regionie. W Unii Europejskiej podaż żywności była również zagrożona przez zachowania konsumentów, takie jak paniczne kupowanie niezbędnych artykułów. Jednocześnie na wysokim poziomie oceniono wystarczalność dostaw żywności w Polsce.

Zmienność produkcji rolnej

Indeks ujawnia, że zmienność produkcji rolnej w Europie jest powyżej średniej światowej. Ta niestabilność działa jako bariera w przewidywaniu i planowaniu stałych dostaw żywności. Serbia, Słowacja i Norwegia należą do krajów o bardzo niestabilnej produkcji rolnej. Jednakże Europa jako region może to zrekompensować lepszą infrastrukturą i wiedzą techniczną. Konieczne jest wprowadzanie innowacji w branży rolniczej, aby zrównoważyć tę zmienność i ograniczyć ryzyko.

– Cieszy nas silna pozycja Europy w zakresie przystępności cenowej żywności, ale musimy wyciągnąć wnioski dotyczące zmienności produkcji rolnej, aby zapewnić stałe dostawy żywności – tak sytuację ocenił Igor Teslenko, prezes Corteva Agriscience na Europę.

Zasoby naturalne i zmiany klimatu

W tym roku, w raporcie uwzględniona została nowa kategoria „Zasoby naturalne i odporność systemów żywnościowych na zmiany klimatu” obejmująca podkategorie takie, jak zależność od importowanej żywności, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i prognozowany wzrost liczby ludności. Z raportu EIU wynika, że kraje europejskie przewyższają wszystkie inne regiony w tej kategorii, mimo że jest to najsłabszy obszar wg indeksu.

Europa jest szczególnie narażona na susze i powodzie, zapewne dlatego między innymi kontynent jest światowym liderem w stymulowaniu zaangażowania politycznego w przystosowanie się do zmian klimatu. Raport zwraca jednak uwagę na zły stan gospodarki wodnej w Polsce.

*Corteva Agriscience to globalna firma specjalizująca się w rozwiązaniach dla rolnictwa i ogrodnictwa, powstała przez połączenie Dow AgroSciences, DuPont Crop Protection i Pioneer Hi-Bred. Koncern ma w ofercie nasiona, środki ochrony roślin oraz usługi cyfrowe dla rolnictwa.

Na podstawie informacji prasowej Corteva Agriscience

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Florensis_Dianthus
BIOCONT
Syngenta Poinsettia_33
HortiAdNet