Nowe przepisy prawa UE w zakresie zdrowia roślin

PODosłonami.pl

De Ruiter_2_2023De Ruiter_2_2023

Upoważnienie podmiotów do wydawania paszportów roślin

Rok 2022 jest trzecim rokiem, w którym obowiązują nowe przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie zdrowia roślin, w tym dotyczące upoważniania podmiotów profesjonalnych do wydawania paszportów roślin. Zgodnie z tymi przepisami, w Unii Europejskiej, w tym w Polsce, paszporty roślin mogą być wydawane m.in. przez podmioty profesjonalne (np. producentów materiału roślinnego, handlowców), które zostały wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych oraz uzyskały od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa upoważnienie do wydawania takich dokumentów.

Czytaj dalej...

Upoważnienie do wydawania paszportów roślin

Podmiot profesjonalny, ubiegając się o wydanie upoważnienia, wskazuje rodziny, rodzaje lub gatunki materiału roślinnego, dla których będzie samodzielnie wydawał paszporty roślin, bowiem Wojewódzki Inspektor wydaje takie upoważnienie dla tych konkretnych rodzin, rodzajów, gatunków.

Jednocześnie, warunkiem uzyskania upoważnienia do wydawania paszportów roślin jest posiadanie przez podmiot profesjonalny lub inną wyznaczoną osobę przez ten podmiot – wiedzy, która umożliwia prawidłowe wykonanie ocen zdrowotności pod kątem występowania agrofagów kwarantannowych dla UE oraz regulowanych agrofagów niekwarantannowych (tzw. RAN). Ponadto, podmiot profesjonalny powinien dysponować systemami i procedurami zapewniającymi tzw. identyfikowalność, tj. powinien prowadzić rejestr nabywanych i zbywanych materiałów roślinnych pomiędzy podmiotami profesjonalnymi. Informacje zawarte w rejestrze muszą umożliwić zidentyfikowanie od kogo pochodziła każda jednostka handlowa materiału roślinnego lub do kogo została sprzedana z właściwym dla niej paszportem roślin. Systemy i procedury, powinny również umożliwić zidentyfikowanie przemieszczeń tych roślin w obrębie nieruchomości podmiotu i pomiędzy nimi.Zdecydowana większość podmiotów profesjonalnych ubiegała się o wydanie upoważnienia do wydawania paszportów roślin w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów prawa, tj. w 2020. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w całej Polsce zostało upoważnionych 3 749 podmiotów profesjonalnych. Najwięcej upoważnień wydał Wojewódzki Inspektor w: Katowicach – 490, Warszawie – 485, Poznaniu – 431. Niemniej jednak, z roku na rok wzrasta liczba upoważnionych podmiotów. Na koniec 2021 r. odnotowało łącznie 4 652 upoważnione podmioty. Najwięcej upoważnionych podmiotów działa na terenie woj. mazowieckiego – 591, wielkopolskiego – 555, a także śląskiego – 544.

Źródło: PIORiN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zieleń to Życie 2023_Szkółki Kurowscy_fot. A-Cecot

Bylinowe migawki z międzynarodowych targów Zieleń to Życie 2023

Międzynarodowe Targi Roślin, Technologii Ogrodniczej i Architektury Krajobrazu ZIELEŃ TO ŻYCIE 2023, które gościły w Warszawie na przełomie sierpnia i września, przyniosły wiele nowości – z różnych dziadzin branży roślin ozdobnych. Między innymi zwracały uwagę [...]

FLORENSIS_10 (2023)
ICL Osmocote
Prestop 17Prestop 17
HortiAdNetHortiAdNet