Uprawy Nowej Generacji, czyli Next Generation Growing

PODosłonami.pl

De Ruiter baner 2
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Uprawy Nowej Generacji

Na spotkaniu w Sobieniach Królewskich Stefano Hiwat z holenderskiej firmy Hoogendoorn mówił na temat prowadzenia „Uprawy Nowej Generacji” – metody, która pozwala zwiększyć plony przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów produkcji.

Stefano Hiwat z firmy Hoogendoorn i Sławomir Kozłowski z firmy Konexim

Stefano Hiwat z firmy Hoogendoorn i Sławomir Kozłowski z firmy Konexim

Next Generation Growing (po polsku Uprawy Nowej Generacji) pod tym nośnym hasłem kryje się najnowsze podejście do upraw pod osłonami, gdzie przy pomocy komputera klimatycznego steruje się klimatem. Wykorzystuje ono wiedzę z zakresu fizjologii roślin i fizyki, aby zapewnić roślinom optymalne warunki wzrostu i rozwoju, co owocuje większym plonem. Dodatkowo pozwala zmniejszyć koszty – zwłaszcza ogrzewania. Firma Hoogendoorn zaangażowana jest w rozwój tej koncepcji. Zdaniem specjalisty z tej firmy Stefano Hiwata zalecenia można wdrożyć bez konieczności zakupu nowego wyposażenia – wystarczy wykorzystać już istniejące w szklarni.

Jak podkreślał prelegent aby osiągnąć wysokie plony roślina przez cały okres uprawy powinna być w jak najlepszej kondycji. Dlatego kluczowe znaczenie ma znajomość procesów fizjologicznych zachodzących w roślinie i optymalnych warunków dla ich przebiegu. Ważne są m.in. sposób dostosowania klimatu w obiekcie, a także znajomość warunków meteorologicznych panujących na zewnątrz szklarni.

Aby roślina była w najlepszej kondycji musi być zachowana równowaga: wodna, energetyczna i asymilacyjna.

Fotosynteza i transpiracja

Wszystkie czynniki mające wpływ na przebieg procesów fizjologicznych w roślinie wzajemnie na siebie wpływają i powinny być odpowiednio kontrolowane – podkreślał S. Hiwat

Przykładowo, na przebieg fotosyntezy ma wpływ światło, dwutlenek węgla (pobierany przez aparaty szparkowe) oraz pierwiastki mineralne. W sytuacjach stresowych (np. przy deficycie wody) aparaty szparkowe są zamknięte i roślina nie pobiera dwutlenku węgla, nawet przy większej ilości światła.

Na utrzymanie równowagi wodnej w roślinie istotnie wpływa transpiracja, czyli parowanie wody z powierzchni rośliny, głównie przez aparaty szparkowe. Na przebieg tego procesu ma wpływ przede wszystkim światło (dzienne i z lamp doświetlających). Transpiracji sprzyja ruch powietrza oraz temperatura (ogrzewanie obiektu). Przebieg transpiracji jest także skorelowany z ilością wody pobranej z podłoża. Wszystkie składowe procesu transpiracji można wyrazić liczbowo, np. dla poszczególnych gatunków roślin i typów upraw ustalono graniczne wartości transpiracji, które pozwalają na optymalny wzrost roślin.

Znajomość danych liczbowych zapewniających optymalne warunki do rozwoju rośliny, pozwala na kontrolę klimatu w obiekcie.

W jednym z prowadzonych przez firmę doświadczeń w Holandii wykazano, że aktywność roślin w nocy można zwiększyć poprzez wymuszony ruch powietrza, przy równoczesnym zmniejszeniu ogrzewania. W ten sposób zabezpieczono rośliny przed stojącym powietrzem w ich dolnej części oraz zmniejszono koszty ogrzewania. Jeśli w czasie dnia jest zbyt duża radiacja jednym z łatwiejszych sposobów na ograniczenie transpiracji jest zaciągnięcie kurtyn.

Radiacja i pomiar temperatury

Stefano Hiwat mówił, że 60% energii świetlnej docierającej do roślin wykorzystywane jest w procesie transpiracji, natomiast tylko 5% do produkcji asymilatów (fotosyntezy). W zależności od temperatury powietrza wokół rośliny, 15% energii słonecznej zostaje przez nią pochłonięte, lub z niej uchodzi. Przy dużej radiacji, gdy temperatura otoczenia nie jest zbyt wysoka, a wilgotność powietrza stosunkowo niska, aparaty szparkowe rośliny zaczynają się zamykać. W takich warunkach wzrasta temperatura rośliny. Zostajemy o tym poinformowani, dzięki czujnikom temperatury, które umieszcza się nad wierzchołkami roślin – mówił prelegent. Czujnik obejmuje swoim zasięgiem 5 m2 obszaru ponad roślinami.

Zdaniem prelegenta mierzenie temperatury wierzchołka jest istotne, ponieważ produkowane są w nim asymilaty. W czasie nocy energia jest emitowana zarówno z rośliny, jak i ze szklarni. Jeżeli temperatura wierzchołka jest zbyt niska, to istnieje ryzyko wystąpienia niedoboru wapnia. Aby nocą zamknąć kurtyny w odpowiednim momencie wykorzystuje  się dane odczytane przez czujnik.

Ruch powietrza

Jednym z czynników wpływających na transpirację jest ruch powietrza w obiekcie. W badaniach dotyczących „Upraw Nowej Generacji” firma Hoogendoorn otrzymała bardzo dobre rezultaty po zastosowania wentylatorów pionowych. Poziomo ułożone wentylatory zwykle są zamontowane wysoko i mieszają powietrze w górnej części rośliny. W przypadku wentylatorów pionowych ruch powietrza kierowany jest także do dolnej części rośliny. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejsza się także ryzyko wystąpienia chorób. Lepsza zdrowotność roślin bezpośrednio przekłada się na wzrost plonów.

Komputer klimatyczny….

pozwala kontrolować parametry uprawy takie jak nawadnianie i transpiracja. Stefano Hiwat mówił, że można wykorzystywać do tego celu liczby graniczne, które wyznaczone są dla danego procesu. Dzięki różnym opcjom programu komputerowego zwiększa się możliwość zabezpieczenia roślin przed „stresem”. Odpowiednie ustawienia zapewniają równowagę energetyczną.

Przy zbyt dużej ilości światła i niskiej temperaturze, roślina staje się bardziej wegetatywna. Analogicznie, przy zbyt wysokiej temperaturze i niedostatku światła roślina jest bardziej generatywna. Odczyty z komputera klimatycznego pozwalają na utrzymanie odpowiedniego balansu rośliny.

Roślina reaguje na temperaturę mierzoną przez 24 godziny. Zgodnie z koncepcją „Upraw Nowej Generacji” przy dniu bardzo słonecznym można obniżyć temperaturę w obiekcie poniżej pożądanego poziomu, ponieważ roślina wyrówna tą różnicę w ciągu doby. Stosowanie się do tej reguły pozwala w skali roku na zmniejszenie kosztów ogrzewania.

Firma Hoogendoorn oprócz systemu zarządzania klimatem, produkuje także systemy zarządzania pracą.

 

Stefano Hiwat mówił o koncepcji "Uprawy Nowej Generacji"

Stefano Hiwat specjalista z firmy Hoogendoorn mówił o koncepcji „Uprawy Nowej Generacji”

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Technologia „Zero pozostałości” – ochrona przed chorobami

Zwalczanie chorób w technologii „Zero pozostałości” oparte jest przede wszystkim o produkty biologiczne. Zabiegi należy wykonywać prewencyjnie, przed wystąpieniem chorób. Dzięki temu rośliny będą odporniejsze na atak patogenów. W trakcie warsztatów Berry Tech 2021 w [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
HortiAdNet