Fałszywe pestycydy na rynku UE?

PODosłonami.pl

Seminis Britanos 2

Walka Unii Europejskiej z fałszerzami pestycydów

Europol przeprowadził operację, o nazwie Silver Axe (Srebrny Topór) – w ciągu 12 dni dokonano inspekcji 350 kontenerów w największych portach i lotniskach Europy. W rezultacie, kontrole w Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, Słowenii, Hiszpanii i Holandii ujawniły 190 ton fałszowanych pestycydów.

Czytaj dalej...
pozyskany z pixabay

Odkryto również 100 przypadków, w których przepisy zostały naruszone. Naruszenia dotyczyły: fałszerstwa pestycydów (naruszenie własności intelektualnej), nielegalnych pestycydów (np. produkty potencjalnie zawierające nieautoryzowane chemikalia), fałszywych deklaracji i certyfikatów dotyczących np. transportu produktów niebezpiecznych.

Raport komisji Europejskiej donosi, że fałszywe pestycydy stanowią około 10% środków ochrony roślin tego typu obecnych na rynku Unii Europejskiej.

Operacja Silver Axe została zorganizowana przez Unię Europejską w ramach ochrony własności intelektualnej.

Na podstawie: horibiz.com

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Florensis_Dianthus
BIOCONT
Syngenta Poinsettia_33
HortiAdNet