PODosłonami.pl

AGROSIMEX
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Ochrona przed przędziorkami w szklarniach i tunelach

Przędziorki są jednymi z bardziej uciążliwych roztoczy występujących w różnych uprawach w naszym kraju. Porażają rośliny uprawiane zarówno pod osłonami, jak również te uprawiane na otwartej przestrzeni. Niezmiernie istotne w ochronie przed przędziorkami jest przede wszystkim niedopuszczenie do powstania wysokiej presji szkodnika.

Przędziorki występujące w uprawach

Najczęściej spotykane gatunki to przędziorek owocowiec i przędziorek chmielowiec, rzadziej rubinowiec owocowiec. W ostatnich latach, przede wszystkim szkodliwość przędziorka chmielowca nabiera na znaczeniu i praktycznie we wszystkich uprawach dominuje właśnie ten gatunek. Ten polifagiczny, szkodliwy roztocz może porażać ponad 300 różnych roślin uprawnych i dziko rosnących, w naszym kraju jest to najczęściej truskawka, malina, ogórek, pomidor, papryka oraz drzewa owocowe.

Zapobieganie uodpornieniu się przędziorków na środki ochrony

Niezmiernie istotne w ochronie przed przędziorkami jest niedopuszczenie do powstania wysokiej presji szkodnika, co wymaga częstych lustracji i zwalczania na czas. Przędziorki są grupą szkodników, w której często dochodzi do powstania ras odpornych, co prowadzi do spadku skuteczności nadużywanych historycznie preparatów, np. z grupy METI (fenpiroksymat, fenazachina). Stosowanie skutecznych substancji aktywnych, rotacja preparatów oraz wprowadzanie nowych substancji jest gwarancją sukcesu i pozwala skutecznie chronić uprawy przed przędziorkami. Jedną z najskuteczniejszych substancji dostępnych na rynku jest bifenazat, zawarty w środku Floramite 240 SC.  Pozytywne informacje od producentów, którzy zwalczali przędziorka tym środkiem, potwierdzają bardzo wysoką skuteczność zabiegu. Preparat Floramite 240 SC zwalcza stadia ruchome przędziorków, czyli larwy i osobniki dorosłe oraz ogranicza rozwój jaj. Szeroka rejestracja preparatu pozwala na zastosowanie go na plantacjach uprawianych w gruncie i pod osłonami ogórków i truskawek, w uprawach pod osłonami pomidorów, oberżyny, papryki oraz róż i chryzantem.

Środek bezpieczny dla organizmów pożytecznych

Floramite 240 SC jest bezpieczny dla organizmów pożytecznych w tym dla jaj, larw i postaci dorosłych większości roztoczy drapieżnych z rodziny dobroczynkowatych (Phytoseiidae) – dobroczynka wciornastkowatego (Amblyseius = Neoseiulus cucumeris), Amblyseius = Typhlodromips swirskii, wciornastka kalifornijskiego (Ambylyseius = Neoseilus californicus) i Ambylydromalus = Typhlodromalus limonicus – na które albo nie ma ujemnego wpływu albo ogranicza ich liczebność najwyżej o 25%. Floramite 240 SC nie ma żadnego ujemnego wpływu na pasożytnicze błonkówki – ośca mączlikowego (Eretmocerus eremicus), drapieżne pluskwiaki – dziubałeczka wielożernego (Orius laevigatus), czy larwy złotooka pospolitego i wielu innych. Jest również całkowicie bezpieczny w stosunku do nicieni entomopatogenicznych, np. Steinernema feltiae.
W przypadku dobroczynka szklarniowego, zaleca się jego introdukcję nie wcześniej niż 1 tydzień po zabiegu preparatem Floramite 240 SC. Istotny jest również bardzo krótki okres karencji, który w przypadku tego środka wynosi zaledwie jeden dzień.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Jak w czasie pandemii wspierać lokalnych producentów?

W ostatnich miesiącach stało się wyraźnie widoczne, że w czasie pandemii z największy problemami finansowymi borykają się małe firmy. Dlatego właśnie potrzebują one wsparcia, które na szczęście nadchodzi ze strony konsumentów. Obecnie 35% Europejczyków deklaruje, [...]

Syngenta bratki
TSW 2021
Top Plants
Florensis Poinsecja
HortiAdNet