O nawożeniu w Grudziądzu 

PODosłonami.pl

Cultilene
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Przygotowanie pożywek i fertygacja pomidorów

Uczestnicy spotkania zorganizowanego przez HM. Clause w Grudziądzu, mieli okazję wysłuchać porad dotyczących nawożenia pomidorów pod osłonami.

Właściwe przygotowanie pożywki

W trakcie spotkania w Grudziądzu Piotr Słomiany z firmy Grow Concept wymienił 10 „grzechów głównych” dotyczących przygotowania i podawania pożywek w uprawie pomidorów szklarniowych. Ogrodnicy zapominają, że najważniejszym czynnikiem przy ustalaniu składu pożywki jest dobranie odpowiedniej ilości składników pokarmowych do określonego poziomu EC – podkreślał. Poziom składników powinien być uzależniony od wysokości EC. Kolejnymi błędami są: zbyt wysokie EC przelewu (powyżej 5,5 mS/cm), brak codziennej kontroli poziomu EC i pH przelewu oraz brak mierzenia procentowego spadku wilgotności maty po nocy. Ustalając skład pożywki ogrodnicy często źle dobierają stosunki pierwiastków N/K oraz K/Ca.

Utrzymanie za wysokiego EC w macie, na poziomie powyżej 5,5 mS/cm wpływa na:

– nierównomierne pobieranie i gorsze przyswajanie przez rośliny składników pokarmowych z pożywki (wyjątkiem pod tym względem są podłoża „rzadkie” i torfy wysokie),

– o ok. 30% większe zużycie nawozów,

– konieczność częstego przepłukiwania maty,

– gorszą kondycję systemu korzeniowego m.in. przez mniejszą zawartość tlenu w macie,

– większą podatność roślin na patogeny z rodzajów Fusarium, Phytophthora, Pythium – szczególnie w przypadku mat starszych,

– powstanie w matach, w obszarach między kostkami rozsadowymi, złogów nawozowych,

– zmniejszenie masy owoców i plonu.

Optymalizacja fertygacji  powinna poparta takimi codziennymi czynnościami, jak: pomiar EC i pH przelewu, pomiar % uwilgotnienia maty uprawowej (mierzenie spadku jej masy po nocy).

Poziom EC powinien być dostosowany do zapotrzebowania roślin. Przy EC 3,7 mS/cm uzyskujemy większą średnią masę owoców ale o mniejszej twardości. Przy EC do 4,5 mS/cm – mniejsza jest średnia masa owoców, ale lepsza jest twardość. Optymalne pH przelewu w uprawie pomidorów powinno mieścić się w zakresie 5,5-6,3.

Przy ustabilizowanej pogodzie masa maty powinna spadać po nocy (od ostatniego podlewania do pierwszego) od 1,2 kg do 1,4 kg. Prelegent instruował jak obliczyć spadek wilgotności maty po nocy. Przy podejmowaniu decyzji o momencie rozpoczęcia podlewania pomocne są wagi uprawowe. – Kolejno: ważymy suchą matę uprawową (średnio 1,4 kg) i w pełni nasączona matę (około 17 kg). W macie uprawowej znajduje się zatem maksymalnie 15,6 litrów pożywki. Dla mat z wełny kamiennej zakłada się spadek masy po nocy o 10%, dla mat kokosowych może on sięgać nawet o 15% – mówił P. Słomiany. Właściwy procent przelewu uzależniony powinien być od nasłonecznienia wyrażonego w J/cm2 , przykładowo podczas słonecznej pogody (2500 J/cm2 ) powinien wynosić 25-35%.

Ustalając moment pierwszego podlewania należy brać pod uwagę przebieg pogody – przypominał P. Słomiany. Gdy pada deszcz rano atmosfera jest wysycona parą wodną to podlewanie rozpoczynamy później. Rośliny podlewamy wcześniej zwykle gdy: wcześniej otwieramy wietrzniki, ustaliliśmy większą temperatura na rurach grzewczych czy gdy na roślinie jest więcej liści, także po słonecznych dniach powinno się rozpoczynać podlewanie wcześniej, a gdy radiacja w ciągu dnia jest bardzo wysoka i przekracza 3000 J/cm2 wskazane może być dodatkowo nawadnianie nocne, najlepiej między godz. 23:00 a 24:00. W określeniu dokładnego zapotrzebowania na pożywkę warto jednak kierować się wskazaniami odczytanymi z wagi uprawowej.

Doradca polecał także stosowanie podczas fertygacji wody utlenionej w stężeniu 36-44% (w ilości około 10-13 litrów na 1000 litrów stukrotnie stężonej pożywki), co korzystnie wpływa na system korzeniowy. Na początku stosowania woda utleniona także oczyszcza kapilary. W tym celu codziennie przez 2 tygodnie należy wlewać 10 l wody utlenionej do czystszego zbiornika (zwykle do A). Przy dalszym stosowaniu środka należy kontrolować jego ilości przy pomocy pasków. Ważne jest także aby do zbiornika z perhydrolem nie dodawać kwasów. W uprawie pomidorów nie można dawać więcej niż 18 l stężonej wody utlenionej, ponieważ może dojść do poparzenia włośników korzeni.

Jakie nawozy używać?

Pomidory są roślinami bardzo wymagającymi pod względem nawożenia. Jak przypominał Włodzimierz Prus z firmy ADOB przy dużych wahaniach temperatury i wilgotności powietrza, deficycie światła, szczególnie w newralgicznych momentach dla rośliny (kwitnienie i zawiązywanie owoców) u pomidorów często pojawiają się następujące objawy niedoborów poszczególnych mikroelementów:

Żelazo – zahamowanie wzrostu. W części wierzchołkowej widoczne jest przejaśnienie liści (chloroza). Rośliny mają wysokie zapotrzebowanie na ten pierwiastek od początku kwitnienia.

Bor – poczernienie i stopniowe zamieranie wierzchołka pędu. W konsekwencji, w dolnej części rośliny, wyrastają nowe pędy. Ogonki liściowe stają się kruche. Na owocach pojawiają się brunatne plamy.

Molibden – początkowo na najstarszych liściach widoczne są jasnozielone cętkowate plamy postępujące od wierzchołka liści. Przebarwienia z czasem przechodzą w nekrozy

Miedź – wzrost rośliny ulega zahamowaniu. Blaszki liściowe zmieniają kolor na niebieskozielony. Środkowe i górne liście są mniejsze i zwijają się.

Mikroelementy najszybciej przyswajane są przez liście w trakcie zabiegów dolistnych. Pierwiastki te w nawozach firmy ADOB występują w formie schelatowanej dzięki czemu są szybko i w pełni przyswajalne przez rośliny. Do chelatowania mikroelementów firma opatentowała czynnik IDTH, który jest całkowicie biodegradowalny i nie stwarza ryzyka wystąpienia fitotoksyczności.

Bardzo ważne jest dobre zaopatrzenie roślin makroelementy, takie jak wapń, magnez i potas. Objawy niedoborów makroelementów są następujące:

Wapń – rośliny wykazują zwiększone zapotrzebowanie na ten pierwiastek w okresie owocowania. Niedobór wywołuje suchą zgniliznę wierzchołków owoców. Liście wierzchołkowe są skręcone i zasychają. Do opryskiwania zaleca się chelat wapnia (nie podnosi azotu).

Magnez – niedobór powoduje osłabienie wzrostu. Na dolnych liściach pojawiają się przebarwienia (w kolorze żółtym lub kremowym) pomiędzy nerwami, które z czasem przechodzą w nekrozy. Nerwy pozostają zielone. Ogonki stają się kruche a liście stopniowo zasychają i odpadają.

Potas – niedobór pierwiastka powoduje załamywanie się gron, pękanie i niedostateczne wybarwienie owoców.

Prelegent polecał nawozy krystaliczne marki ProFit + mikroelementy schelatowane przez EDTA. W składzie zawierają także magnez i siarkę. Cechuje je doskonała rozpuszczalność z innymi nawozami i pestycydami. Mogą być stosowane do fertygacji i opryskiwania, we wszystkich uprawach warzyw polowych i pod osłonami. Dostępne są w składach NPK: 18-18-18, 4-12-38, 10-40-8. W ofercie firmy jest także nawóz wapniowy ADOB Ca IDH+

Czytaj też: https://www.podoslonami.pl/podsumowanie-sezonu-w-grudziadzu-cz-ii/-+-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Siewki pomidorów we wczesnej fazie wzrostu

Lato – produkcja rozsady pomidorów do upraw doświetlanych

W Europie Zachodniej w ostatnich latach mocno rozwinęły się uprawy pomidorów doświetlanych. W Holandii na ponad 60% ogólnej powierzchni szklarni zimą prowadzone są uprawy doświetlane. Przy powiększaniu skali produkcji doświetlanej terminy uprawy i sadzenia [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
HortiAdNet