PODosłonami.pl

Cultilene8
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Stymulująca moc nowoczesnych preparatów w uprawie warzyw

Dzisiejsze ogrodnictwo wiąże się z intensywną produkcją, która ukierunkowana jest nie tylko na zwiększenie plonowania, ale przede wszystkim na poprawę jakości plonu oraz zwiększenie rentowności gospodarstw. Dzisiejszy konsument wymaga warzyw doskonałej jakości dostępnych przez cały rok. Bardzo wysokiej jakości warzyw, bez szkodliwych pozostałości, oczekują również zakłady przetwórcze, które chcąc produkować przetwory i mrożonki poszukują na rynku warzyw o wysokiej zawartości składników odżywczych cukrów, barwników, witamin i innych. Naprzeciw wymaganiom dzisiejszego rynku wychodzą producenci wytwarzający nawozy, środki ochrony roślin oraz inne preparaty wspomagające uprawę warzyw.

Rozpocznij sezon wraz z preparatami stymulującymi Naturalny Plon i nanogro aqua

Korzystny wpływ aminokwasów na rośliny

Ogrodnicy oczekują nowych i efektywnych metod pozwalających na zwiększenie wykorzystania potencjału plonotwórczego roślin przy ponoszeniu niewielkich nakładów finansowych. Jedną z nich jest zastosowanie preparatów zawierających w swym składzie aminokwasy. Mają one wszechstronny, kompleksowy i niezwykle korzystny wpływ na kondycję upraw, wielkość uzyskiwanego plonu oraz jego jakość, a przy tym nie stanowią zagrożenia dla środowiska, ponieważ są pochodzenia naturalnego.

Grono użytkowników preparatów zawierających aminokwasy powiększa się z roku na rok. Jest to wynikiem pozytywnego wpływu tych substancji na metabolizm roślin, zwiększanie jakości i wielkości plonu oraz wspomaganie regeneracji po wystąpieniu różnego rodzaju stresów w czasie cyklu uprawowego.

Jak wiadomo, rośliny samodzielnie syntetyzują aminokwasy, które wykorzystują między innymi do tworzenia białek i tkanek roślinnych. Proces ten jednak wymaga bardzo dużych nakładów energii i czasu. Poza tym należy pamiętać, iż w niekorzystnych warunkach organizmy roślinne koncentrują się na obronie przed stresem, a nie na budowie plonu. Jeśli zatem w takich stresogennych momentach lub też przed ich wystąpieniem dostarczymy „gotowe” aminokwasy, zapewnimy roślinie efektywny rozwój przy jednoczesnej lepszej i szybszej obronie przed stresem. W ten sposób umożliwiamy szybsze przezwyciężenie krytycznego czynnika bez uszczerbku dla procesu formowania plonu. Standardem też staje się dostarczenie tych związków w kluczowych stadiach rozwojowych rośliny.

Aminokwasy pochodzące z glonów jako składniki enzymów biorą udział w wielu ważnych procesach metabolicznych. Decydującą rolę odgrywają w przebiegu fotosyntezy prowadzącej do powstania węglowodanów niezbędnych roślinie do wzrostu. Każdy z nich pełni inną funkcję. Glicyna uczestniczy w biosyntezie chlorofilu (zwiększenie jego stężenia w roślinie wpływa na intensyfikację procesu fotosyntezy), bierze udział w procesie tworzenia tkanek roślinnych i posiada silne właściwości chelatujące jony metali. Tryptofan jest prekursorem kwasu indolilooctowego, wspomaga syntezę auksyn (regulator wzrostu). Alanina pełni rolę krioprotektanta zwiększając odporność na chłód, stymuluje syntezę chlorofilu, odgrywa ważną rolę w indukowaniu naturalnej odporności roślin na choroby. Z kolei kwas glutaminowy stymuluje wzrost i kiełkowanie, stanowi pulę rezerwową azotu organicznego, niezbędnego do syntezy innych aminokwasów i białek.

Aminokwasy zapewniają roślinom w krytycznych dla nich momentach możliwość przeznaczenia czasu i energii na inne procesy życiowe, co wpływa bezpośrednio na przyszły plon i rentowność produkcji. Dzięki działaniu wspierającemu naturalną odporność przed patogenami oraz szybszemu i efektywniejszemu pobieraniu składników pokarmowych z gleby warto dostarczać te substancje nawet kilka razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, aby uzyskać możliwie najlepsze wyniki plonowania.

Naturalny Plon

Jednym z efektywniejszych, dostępnych na rynku rozwiązań jest preparat Naturalny Plon w formie sypkiej i Naturalny Plon XM w formie płynnej z firmy Agrarius, zawierający wysokoskoncentrowaną dawkę aminokwasów oraz substancji wzmacniających i antystresowych tj.: mannitol, laminaryna i oligosacharydy pochodzące z ekstraktu z glonów Ascophyllum nodosum w unikatowym połączeniu z najnowszej generacji kwasami humusowymi (pochodzącymi z ligniny). Stosowany może być w uprawach rolniczych i ogrodniczych w celu zwiększenia tolerancji roślin na stres oraz szybszej ich regeneracji po wystąpieniu warunków stresowych. Preparat wpływa na syntezę chlorofilu, pomaga w szybkiej odbudowie komórek, wpływa na doskonałe ukorzenianie się roślin, ponadto podnosi odporność roślin. Zwiększa także skuteczność i bezpieczeństwo stosowanych środków ochrony roślin i nawozów dolistnych (poprawia właściwości fizykochemiczne cieczy roboczej, pełniąc funkcję naturalnego adiuwantu dzięki zawartości kwasów humusowych).

Producenci, którzy dotychczas nie stosowali preparatów z aminokwasami w swoich uprawach lub stosowali je tylko interwencyjnie powinni rozważyć zastosowanie tej technologii jako standardowego zabiegu agrotechnicznego. Stosowanie takich zabiegów poprawi ogólną kondycję i odporność roślin, zapewni im lepsze plonowanie, a tym samym wzrost rentowności produkcji. Dzięki bardzo wysokiej koncentracji składników w preparacie Naturalny Plon dawki zalecane do opryskiwania są bardzo niskie, co wpływa na niski koszt jego stosowania przy uzyskaniu maksymalnie dobrego efektu. Preparat jest organiczny i całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt, owadów pożytecznych i środowiska.

Dawkowanie

Stosowanie Naturalnego Plonu zaleca się już od wczesnych faz rozwoju roślin. Opryskiwanie lub podlewanie należy wykonać już w fazie 2-3 liści, w dawce 5 g (25 ml)/10 l wody (produkcja rozsady) i 200-300 g (2 l)/300 l wody na ha w uprawie warzyw w gruncie. Zabieg należy powtarzać 3-4 razy w sezonie lub dodatkowo w razie wystąpienia warunków stresowych.

Korzyści stosowania preparatu Naturalny Plon:

  • Poprawa odżywienia roślin, aktywacja pobierania i przyspieszanie transportu składników pokarmowych oraz substancji odżywczych;
  •  szybkie ukorzenianie roślin;
  • czynny udział w ochronie roślin przed stresami termicznymi (susza, przymrozki, promieniowanie UV) i wodnymi;
  • wzrost wielkość i jakość plonu (zwiększenie zawartości substancji odżywczych);
  • obniżanie zawartość azotanów i azotynów w warzywach;
  • podnoszenie efektywności oprysków ochronnych i zabiegów z wykorzystaniem regulatorów wzrostu;
  • możliwość łączenia z nawozami i ŚOR.

nanogro aqua

W nowoczesnym ogrodnictwie również często zapominamy o naturalnych siłach drzemiących w roślinie i w czasie jej wzrostu stosujemy wiele różnych preparatów, aby osiągnąć pożądany cel tj. wysoki i dobry jakościowo plon, nie zawsze jednak skutkuje to zadowalającymi efektami i jest opłacalne ekonomicznie. Warto więc stosować preparaty sprawdzone w uprawie przez rolników i szeroko przebadane.

Od kilku lat ogrodnikom oferowany jest skuteczny, innowacyjny i nowoczesny induktor odporności nanogro aqua. Dzięki swemu unikatowemu składowi i działaniu stanowi ważny element w produkcji ogrodniczej, zawiera siarczany metali w nanomolowych stężeniach oraz kwasy humusowe najnowszej generacji pochodzące z przetworzonej ligniny. Siła działania nanogro aqua jest wielokrotnie większa niż innych stymulatorów i środków wspomagających uprawę roślin oferowanych na rynku. Działanie preparatu zachodzi już na poziomie komórki i opiera się na działaniu stymulującym nanogro aqua, które ukierunkowuje roślinę na działanie obronne i antystresowe. Mechanizm działania polega na wyzwoleniu naturalnych sił witalnych rośliny i wzmocnieniu jej odporności na niesprzyjające warunki, na które roślina jest narażona w sezonie wegetacyjnym. Induktor nanogro wpływa również korzystnie na wzrost plonowania i polepszenie jakości otrzymanego plonu. Dodatek substancji humusowych powoduje szybsze działanie samego nanogro, które jest natychmiast po zaaplikowaniu transportowane do wnętrza komórek roślinnych, dodatkowo wzmacniając roślinę poprzez szybkie i wymagające małych nakładów energii wbudowywanie w komórki czystych aminokwasów i tworzenie białek budulcowych. Kwasy humusowe najnowszej generacji zawarte w nanogro aqua dodatkowo tworzą barierę ochronną na powierzchni roślin, chroniąc je przed nadmiernym promieniowaniem, nadmierną transpiracją oraz przed atakami chorób i szkodników. Działanie nanogro aqua przejawia się szybkim wzrostem roślin, szczególnie w najważniejszych fazach ich rozwoju, kiedy gromadzone są substancje odżywcze, przetwarzane następnie w plon. Pierwszą reakcją rośliny na działanie nanogro aqua jest wzrost korzeni na długość oraz wytwarzanie korzeni włośników odpowiedzialnych za pobieranie wody i substancji pokarmowych, następną reakcją rośliny jest wzrost pędów liści, intensywne kwitnienie i zawiązywanie owoców (ziarna, nasion). Produkt nanogro aqua przeznaczone jest do stosowania we wszystkich rodzajach upraw. W uprawach ozimych dodatkowo zapewniają młodym roślinom lepsze przezimowanie i szybszy wzrost na wiosnę. Dzięki unikatowemu składowi nanogro aqua stosuje się w bardzo małych dawkach. Zaleca się stosowanie preparatu we wczesnych fazach rozwojowych roślin warzywnych (już na liścienie lub w fazie 1-2 liści).

Dawkowanie w fazie rozsady 5 ml/10 l wody do opryskiwania, w uprawie polowej 350 ml/ha.

Więcej informacji na www.agrarius.eu.

GreenTech Live & Online – początek już 20 października!

W tym roku organizatorzy GreenTech w Amsterdamie w trosce o bezpieczeństwo uczestników zrezygnowali z organizacji targów w wersji tradycyjnej. Zamiast tego przygotowali duże wydarzenie w przestrzeni wirtualnej, które będzie trwać od 20 do 22 października. [...]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

HortiAdNet