Szkolenie w Instytucie Ogrodnictwa - uprawa, rozsada, nawożenie pomidorów, ogórków, papryki i innych warzyw - Pod Osłonami

PODosłonami.pl

Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Tag: Szkolenie w Instytucie Ogrodnictwa

Szkolenie w IO w Skierniewicach nt. poprawy jakości gleb

Instytut Ogrodnictwa organizuje bezpłatne szkolenie pt. Rola pożytecznych mikroorganizmów w uprawach roślin ogrodniczych i poprawie jakości gleby. Program: 9.30 – 9.45 Powitanie uczestników i otwarcie szkolenia 9.45 – 10.25 Rola mikroorganizmów w rozkładzie materii organicznej oraz [...]

Szkolenie w IO w Skierniewicach nt. nawożenia

Instytut Ogrodnictwa organizuje bezpłatne szkolenie pt. „Zrównoważone nawożenie roślin ogrodniczych i zapobieganie degradacji gleb”. Program: 10.00 – 10.15 Powitanie uczestników i otwarcie szkolenia 10.15 – 10.55 Ocena zasobności gleb w składniki pokarmowe – metody stosowane w [...]

Szkolenie w IO w Skierniewicach nt. technik mikrobiologicznych

Instytut Ogrodnictwa organizuje bezpłatne szkolenie pt. Innowacyjne technologie mikrobiologiczne w uprawie roślin. Program: 9.30 – 9.45 Powitanie uczestników i otwarcie szkolenia 9.45 – 10.15 Mikrobiologiczne technologie w uprawie roślin ogrodniczych – szansą na poprawę jakości [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
Na zakupy z Pod Osłonami
Zieleń to Życie 28
Promocje, okazje...
HortiAdNet