Tajniki higieny w holenderskich firmach rozsadowych

W artykule przybliżam zagadnienia związane z higieną i zdrowotnością roślin w holenderskich gospodarstwach zajmujących się produkcją rozsady. Obecnie w ogrodnictwie zwiększa się zagrożenie ze strony chorób roślin. Powodami takiego stanu rzeczy są coraz większa globalizacja handlu i transportu produktów oraz zmieniający się klimat, czego przykładem może być temperatura 18°C w lutym w Holandii – czy takiego przebiegu pogody możemy spodziewać się także w przyszłości? Są to warunki, które ułatwiają i przyspieszają rozwój m.in. wirusów. Nadal realne jest także zagrożenie ze strony raka bakteryjnego w uprawie pomidorów, który jest wysoce zakaźny i może się łatwo rozprzestrzeniać z nasionami czy z materią organiczną, jest też roznoszony przez ludzi.