Podczas Dni Ogrodnika w Gołuchowie '22 wyróżnieni zostali Wzorowi Ogrodnicy

PODosłonami.pl

GRODAN_2
ENZA_3

Nowi Wzorowi Ogrodnicy – kto tym razem został wyróżniony w Gołuchowie?

W miniony weekend w Gołuchowie mieliśmy okazję ponownie uczestniczyć w XXI Dniach Ogrodnika Targach Międzynarodowych. Impreza ta powróciła po 4 latach przerwy spowodowanej pandemią. Wystawie środków produkcji (o czym więcej w niedługim czasie) towarzyszyły, jak zawsze, dodatkowe wydarzenia. Podobnie jak podczas poprzednich edycji jednym z najważniejszych była uroczysta gala przyznania tytułów kolejnym Wzorowym Ogrodnikom. Jak podkreślał pomysłodawca tej nagrody i zarazem organizator i dyrektor targów Stanisław Zabarski, są to tytuły ponadczasowe przyznawane przez kapitułę w uznaniu wyjątkowych osiągnięć i zaangażowania w branży ogrodniczej. Tym razem ze względu na obawy związane z przebiegiem pandemii nie organizowano typowego konkursu „Wzorowy Ogrodnik”. Pięć takich tytułów wyróżniającym się w kraju ogrodnikom przyznano na podstawie konsultacji.

Czytaj dalej...
Laureaci nagrody Wzorowy Ogrodnik podczas gali w Gołuchowie 2022

Laureaci nagrody Wzorowy Ogrodnik oraz jej organizatorzy i sponsorzy podczas gali w Gołuchowie 2022

Wzorowi Ogrodnicy Andrzej i Beata Walczakowie – wynalazczość w dziedzinie ogrodnictwa

Państwo Walczakowie z Kalisza na powierzchni około 5,0 ha szklarni uprawiają pomidory malinowe i truskawki. Pan Andrzej jest twórcą Rur Walczaka – wzdłużnie karbowanych, o przekroju poprzecznym w kształcie gwiazdy. Dzięki takiemu kształtowi uzyskuje się: większą powierzchnię grzewczą w stosunku do zwykłych rur o przekroju okrągłym, mniejszą pojemność cieczy wewnątrz, mniejszą masę, lepszą wymianę cieplną, niższe koszty eksploatacyjne, dwukrotnie większą sztywność. To innowacyjne rozwiązanie chronione patentem przynosi znaczne oszczędności w ogrzewaniu szklarni i tuneli foliowych. Efektywność zastosowania Rur Walczaka do ogrzewania została potwierdzona w badaniach naukowych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie na Wydziale Inżynierii i Energetyki Cieplnej, przeprowadzonych przez prof. dr hab. Kazimierza Rutkowskiego i dr hab. inż. Jarosława Knagę.

Państwo Walczakowie opracowali także i zbudowali innowacyjne urządzenie grzewcze pod nazwą Kocioł Soniczny. W kotle wykorzystany został do grzania efekt drgania cząstek wody w polu elektromagnetycznym. Na skutek tarcia cząstek o siebie wydzielane są  olbrzymie ilości ciepła w całej objętości. Efekt ten spotęgowany jest poprzez zamknięcie małej ilości elektrolitu (ok. 1,5 l) w komorze grzania, w której panuje podciśnienie. Tak mała ilość czynnika powoduje bardzo małe zużycie energii. Przekazywanie ciepła odbywa się przez ściany wymiennika który wykonany jest z Rur Walczaka. Sprawność podnosi też sposób przekazywania energii cieplnej, ponieważ wykorzystano zjawisko przemiany fazowej elektrolitu w parę. Dzięki tym rozwiązaniom udało się osiągnąć najwyższą sprawność spośród znanych urządzeń grzewczych (99,99%).

Kotły te zostały przetestowane w Zakładach Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach,  gdzie otrzymały wszystkie atesty umożliwiające sprzedaż do ogrzewania budynków. Państwo Walczakowie w celu zoptymalizowania swoich wynalazków współpracują z wieloma uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi. Kocioł Soniczny figuruje w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem P.431149.

Beata i Andrzej Walczakowie - laureaci tytułu Wzorowy Ogrodnik wraz z prowadzącym galę prof. dr hab. Andrzejem Komosą

Beata i Andrzej Walczakowie – laureaci tytułu Wzorowy Ogrodnik wraz z prowadzącym galę prof. dr hab. Andrzejem Komosą

Kolejnym, ciekawym rozwiązaniem, które również zostało wdrożone w gospodarstwie państwa Walczaków, jest system stabilizacji parametrów powietrza. Ma on istotne znaczenie ze względu na dużą oszczędność energii (mniejsze zużycie np. miału węglowego) oraz ograniczenie konieczności wykonywania zabiegów ochrony roślin zwłaszcza przeciw chorobom grzybowym. W systemie tym zastosowano również Rury Walczaka. W dzień, kiedy w szklarni czy tunelu foliowym nagrzewa się powietrze, zasysane jest ono do systemu Rur Walczaka zakopanych pod ziemią. Tam powietrze się schładza i wraca do szklarni czy tunelu foliowego, gdzie jest wydmuchiwane poprzez system „rękawów” perforowanych.

W nocy jest odwrotnie – zassane wilgotne powietrze ogrzewa się pod ziemią (która jest dobrym buforem), para wodna się skrapla, a do obiektu wraca cieplejsze i bardziej suche powietrze, co zapobiega rozprzestrzenianiu wielu chorób np. szarej pleśni.

W ten sposób w obiekcie utrzymuje się niemal optymalną temperaturę powietrza podczas całej doby. Powietrze w obiektach ogrodniczych tradycyjnie można osuszać poprzez otwieranie wietrzników np. przed wieczorem, ale wiąże się to z dużą utratą ciepła. Natomiast opisany system dobrze funkcjonuje przy zamkniętych wietrznikach co daje duże oszczędności.

Rury gwiaździste z bezpiecznego polipropylenu, umieszczone pod ziemią, mają wewnętrzną powierzchnię pokrytą warstwą nanosrebra, którego jony działają zabójczo na wiele patogenów roślin, zapobiegają rozprzestrzenianiu się chorób roślin. Jednym z wariantów systemu jest umieszczenie podgrzewających powietrze rur gwiaździstych w podobnych rurach o większej średnicy, gdzie skrapla się para wodna.

Wzorowi Ogrodnicy Kamila i Karol Janasowie – działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego

Państwo Janasowie z Brudzewa uruchomili biogazownię rolniczą z kogeneracją. Masa roślinna i odchody zwierzęce przetwarzane są w niej na biogaz (metan), który służy do napędzania bloków kogeneracyjnych produkujących energię elektryczną. Energia ta wprowadzana jest do sieci krajowej i sprzedawana w porozumienia z firmą Energa.

W wyniku chłodzenia kogeneratorów produkujących energię elektryczną powstaje gorąca woda wykorzystywana jest do ogrzewania kompleksu szklarni o powierzchni 4,5 ha, w których prowadzona jest całoroczna uprawa pomidorów (gorąca woda gromadzona jest w specjalnym zbiorniku buforowym o pojemności 2 000 000 l). Dzięki temu systemowi uzyskuje się znaczną redukcję ilości użytego do ogrzewania szklarni miału węglowego – o około 30-35%, co przekłada się na zmniejszenie emisji CO2 i pyłów do atmosfery.

Komponentami używanymi do produkcji biogazu są poprodukcyjna masa roślinna z uprawy pomidorów we własnym gospodarstwie (4,5 ha szklarni) oraz ze szklarni należących do rodziny (łącznie 23 ha szklarni), kiszonka z kukurydzy, obornik bydlęcy oraz gnojowica, której nadmiar odstawiają okoliczni producenci bydła (możliwość oddania nadmiaru gnojowicy, zwłaszcza w okresie zimowym, jest szczególnie ważna dla hodowców bydła, którzy mają niewielkie własne zbiorniki.

Pozostały po fermentacji biomasy tzw. poferment w postaci półpłynnej ma odczyn zasadowy – pH ok. 7,0-7,5. Gromadzony jest on w otwartym zbiorniku o pojemności 8 156 m3 i jest używany jako nawóz. Ma on działanie odkwaszające glebę (w przeciwieństwie np. do gnojowicy) i dzięki temu blokuje np. dostępność metali ciężkich zawartych w glebie.

Kamila i Karol Janasowie oraz prof. dr hab. Andrzej Komosa podczas wręczenia nagród dla Wzorowych Ogrodników

Kamila i Karol Janasowie oraz prof. dr hab. Andrzej Komosa podczas wręczenia nagród dla Wzorowych Ogrodników. Odbierając nagrodę Karol Janas dziękował swoim rodzicom, w których gospodarstwie rozpoczął swoją przygodę z ogrodnictwem.

Biogazownia rolnicza jako spółka cywilna „Zielona Energia Janas”- Kamila Janas, Karol Janas wpisana jest do „Rejestru wytwórców biogazu rolniczego” prowadzonego przez KOWR,  nr ewidencyjny: BGR/ARR00123/2021. Opisane rozwiązania zostały objęte pomocą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.06.01-00-0150/19-00 Projektu „Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 499 kWe w Brudzewie” w ramach działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

Wzorowi Ogrodnicy Damian i Paweł Chrzan – ambasadorowie dobrego smaku pomidora szklarniowego

Bracia Damian i Paweł Chrzan uprawiają pomidory malinowe w szklarniach położonych w Głuchowie i Dębinie w województwie podkarpackim, na łącznej powierzchni około 6,0 ha. W obiektach zastosowali nowoczesne rozwiązania techniczne – m.in. dach szklarni pokryty jest szkłem dyfuzyjnym, rozpraszającym światło. W fertygacji pomidora szklarniowego dążą do uzyskania optymalnej wartości biologicznej i smakowej.

Aby wyprodukować pomidory smaczne należy dopilnować wielu czynników – począwszy od wyboru odmiany, poprzez dobrej jakości rozsadę, budowanie zdrowego systemu korzeniowego roślin, optymalizację żywienia mineralnego z uwzględnieniem właściwego bilansu makro- i mikroelementów, właściwe sterowanie parametrami klimatu, przestrzeganie optymalnego dla danej odmiany momentu zbioru, po dopilnowanie właściwych warunków przechowania owoców po zbiorze.

Paweł Chrzan odebrał wyróżnienie Wzorowego Ogrodnika w imieniu swoim i brata Damiana

Paweł Chrzan odebrał wyróżnienie Wzorowego Ogrodnika w imieniu swoim i brata Damiana, obok prof. dr hab. Andrzej Komosa

O dobrej jakości i smaku pomidorów z ich gospodarstwa świadczyć może niesłabnący popyt zarówno ze strony klientów detalicznych, jak i odbiorców hurtowych. Gospodarstwo zdobyło także liczne nagrody i wyróżnienia. Jest m.in. laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik – Farmer Roku w kategorii Ogrodnictwo. Gospodarstwo uzyskało także Certyfikat Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie”, Certyfikat „Smaczne bo Podkarpackie”. Jest finalistą wcześniejszych edycji Krajowego Konkursu Wzorowy Ogrodnik. Pomidory produkowane przez braci Chrzan otrzymały także tytuł Top Produkt, przyznawany produktom najwyższej jakości.

Wzorowy Ogrodnik Maciej Mularski – za działalność społeczną na rzecz środowiska ogrodniczego

Maciej Mularski jest inicjatorem i współzałożycielem Stowarzyszenia Producentów Pomidorów i Ogórków Pod Osłonami (SPPiOpO) z siedzibą w Krakowie, które zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 24 stycznia 2013 roku. Z jego inicjatywy w ramach Stowarzyszenia, współpracę nawiązali ogrodnicy prowadzący uprawy pod osłonami na łącznej powierzchni około 480 ha. Inicjatywa zrzesza około 80 ogrodników.

Maciej Mularski - prezes Stowarzyszenia Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami - otrzymał tytuł Wzorowego Ogrodnika w uznaniu działalności społecznej na rzecz branży

Maciej Mularski – prezes Stowarzyszenia Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami – otrzymał tytuł Wzorowego Ogrodnika w uznaniu działalności społecznej na rzecz branży (tu – w towarzystwie prof. dr hab. Andrzeja Komosy podczas gali w Gołuchowie)

Z inicjatywy Macieja Mularskiego Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami od roku 2018 r. regularnie realizuje akcje promocyjne, finansowane ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw przy KOWR. Wraz z upływem czasu udało się doprowadzić do konsolidacji w obrębie producentów warzyw i obecnie wspólnie realizowane są duże kampanie promocyjne z takimi partnerami jak: Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Producentów Grzybów Uprawnych, Stowarzyszenie Czosnek Galicyjski i Malinowy Król.

Maciej Mularski, niezależnie od współpracy z organizacjami branżowymi, doprowadził stowarzyszenie do członkostwa m.in. w Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców i Federacji Gospodarki Żywnościowej. SPPiOpO pozostaje w stałej współpracy z organizacjami branżowymi skupiającymi ogrodników ze specjalistycznych działów produkcji z takich krajów jak Holandia, Belgia, Francja. Pozostaje w stałej współpracy z międzynarodowym środowiskiem producentów warzyw pod osłonami, śledzi światowe trendy w zakresie rozwoju branży.

Odbierając nagrodę w Gołuchowie Maciej Mularski podkreślał, że traktuje ją jako wyróżnienie dla całego Stowarzyszenia i uznanie dla pracy członków tej organizacji i członków jej zarządu.

Wzorowi Ogrodnicy Alina i Marek Lewandowscy – uprawa i produkcja ziół

Państwo Lewandowscy pochodzą z Kruszynka w województwie kujawsko–pomorskim. Pan Marek rozpoczął swoją działalność w połowie lat 80-tych, w gospodarstwie o powierzchni 16 ha. Uprawiał głównie warzywa takie jak pomidory, papryka czy marchew. Z czasem przebranżowił swoje gospodarstwo i zajął się produkcją ziół. Wprowadził nawadnianie pól z zastosowaniem środków do wzrostu roślin. Zostały również wprowadzone nowe gatunki roślin takie jak krwawnik, wrotycz czy nawłoć, które nie występowały w uprawach gruntowych. Dostarcza zioła do aptek i hurtowni farmaceutycznych. Dziś jego gospodarstwo liczy 150 hektarów i są w nim uprawiane głównie zioła. Wraz z dwoma synami Marcinem i Łukaszem dostarczają surowce i komponenty zielarskie do czołowych firm  farmaceutycznych, spożywczych i kosmetycznych na całym świecie.

Marek Lewandowski i prof dr. hab. Andrzej Komosa

Marek Lewandowski i prof dr. hab. Andrzej Komosa

Na podstawie materiałów opracowanych przez Kapitułę nagrody Wzorowy Ogrodnik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Florensis_Dianthus
HortiAdNet