PODosłonami.pl

AGROSIMEX
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

ToBRFV – od 1 listopada nadzwyczajne środki ochronne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa w krajach UE!

Producenci pomidorów przed nowym sezonem są zaniepokojeni przypadkami wystąpienia w Europie nowego wirusa porażającego m.in. pomidory i paprykę. Zagrożenie jest spowodowane przez Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) czyli wirus brunatnej wyboistości owoców pomidora. Ze względu na wysoką łatwość rozprzestrzeniania się oraz dużą szkodliwość w krajach Unii Europejskiej została wdrożona specjalna procedura zapobiegania, monitorowania obecności i postępowania w przypadkach wykrycia ToBRFV. Przepisy te będą obowiązywać od 1 listopada. O przedstawienie aktualnej sytuacji wynikającej z nowych przepisów poprosiłam Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Andrzeja Chodkowskiego, poniżej zamieszczamy jego obszerne wyjaśnienia (aw).

Wirus ToBRFV na pomidorach

Wirus ToBRFV - na owocach pomidorów infekcja może objawiać się w postaci brązowych plam, fot. DG

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada!

Wirus brunatnej wyboistości owoców pomidora (Tomato brown rugose fruit virus) jest organizmem szkodliwym, który obecnie nie znajduje się na liście organizmów kwarantannowych dla Unii Europejskiej. Niemniej jednak, z uwagi na szkodliwość ToBRFV, Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 26.09.2019 r. w odniesieniu do tego wirusa zostały wprowadzone nadzwyczajne środki ochronne, zapobiegające jego wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej. Środki te będą obowiązywały w Unii od dnia 1 listopada 2019 r. i będą dotyczyły tylko roślin przeznaczonych do sadzenia (rozsady i nasion), należących do gatunków Solanum lycopersicum L. (pomidor) i Capsicum annum L. (papryka).

Zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. decyzji, rozsada i nasiona ww. gatunków roślin, pochodzące z terytorium Unii będą mogły być przemieszczane w obrębie Unii tylko z paszportem roślin. Paszport roślin będzie mógł być natomiast wydany po spełnieniu jednego z warunków wskazanych w art. 5 ww. decyzji.W związku z tym, że materiał rozmnożeniowy zarówno pomidora, jak i papryki jest od wielu lat regularnie kontrolowany przez Inspekcję pod kątem różnych organizmów kwarantannowych, oraz mając na uwadze, że dotychczas podczas tych kontroli inspektorzy PIORiN nie odnotowali objawów chorobowych powodowanych przez tego wirusa, a także brak doniesień naukowych, z których wynikałoby, że wirus ten został w Polsce stwierdzony, w chwili obecnej można uznać, że terytorium Polski jest obszarem wolnym od ww. wirusa.

Dlatego też, obecnie w odniesieniu do ww. roślin, wyprodukowanych w naszym kraju, będzie mógł mieć zastosowanie art. 5 lit. a ww. decyzji, tj. przed wydaniem paszportu będzie można uznać, że ww. rośliny pochodzą z obszaru wolnego od tego organizmu i będzie mógł być on wydany bez prowadzenia dodatkowych, specjalnych lustracji i badań pod kątem tego wirusa. Oznacza to, że obecnie na podmioty produkujące ww. rośliny nie będą nakładane dodatkowe wymagania/obowiązki, wynikające z wprowadzenia ww. przepisu prawa. Niemniej jednak, nie będzie to zwalniało producentów materiału rozmnożeniowego z obowiązku kontrolowania upraw we własnym zakresie, m.in. pod kątem objawów powodowanych przez ww. wirusa i powiadamiania Inspekcji o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia tego organizmu.

Monitorowanie nasion i roślin pod kątem obecności ToBRFV

Jednocześnie informuję, że w celu potwierdzenia i utrzymania statusu obszaru wolnego od tego wirusa dla Polski, inspektorzy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa od sierpnia br. rozpoczęli na obszarze całego kraju monitoringowe kontrole zdrowotności pod kątem występowania tego wirusa. W pierwszej kolejności kontrole ukierunkowane są na plantacje rozmnożeniowe roślin pomidora i papryki (produkcja rozsad i plantacje nasienne), w odniesieniu do których obowiązują ww. regulacje prawne, oraz dodatkowo prowadzone są kontrole monitoringowe plantacji towarowych roślin żywicielskich (rośliny i owoce w trakcie wegetacji), a także kontrole owoców pomidora i papryki znajdujących się w obrocie, których to ww. regulacje nie dotyczą.

W przypadku ewentualnego wykrycia wirusa ToBRFV, w danym miejscu produkcji materiału rozmnożeniowego pomidora i papryki będzie ustalone postępowanie kwarantannowe, mające na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się i zwalczeniu ww. wirusa. Przepisy prawa odnoszące się do tego organizmu nie określają szczegółowego postępowania kwarantannowego, dlatego też będzie ono ustalane odrębnie dla każdego przypadku wykrycia. Przy określaniu postępowania kwarantannowego będzie uwzględniania m.in. biol ogia organizmu, sposoby jego rozprzestrzenia, a także możliwe do zastosowania i najbardziej skuteczne metody jego zwalczania.

Jednocześnie należy podkreślić, że z chwilą wykrycia ToBRFV w Polsce, nie będzie mógł mieć już zastosowania art. 5 lit. a ww. decyzji i wtedy paszport roślin będzie mógł być wydany, po spełnieniu wymagań określonych w art. 5 lit. b (wymagania w odniesieniu do rozsady) oraz lit. c (wymagania dla nasion) ww. decyzji. W celu potwierdzenia spełnienia ww. wymagań, w każdym miejscu produkcji rozsady roślin pomidora i papryki będą musiały być prowadzone obowiązkowo urzędowe inspekcje pod kątem ww. wirusa, oraz rozsada tych roślin będzie musiała być produkowana z nasion pochodzących z obszarów wolnych od tego wirusa lub z nasion poddanych badaniom pod kątem tego organizmu. W przypadku plantacji nasiennych – przed wydaniem paszportu na nasiona ww. gatunków roślin, będą musiały być one poddane badaniom laboratoryjnym pod kątem obecności ww. wirusa, a uzyskany wynik badania – negatywny.

Nasiona i rośliny z państw trzecich – tylko ze  świadectwami fitosanitarnymi

Należy również nadmienić, że ww. przepis prawa określa również wymagania dla roślin przeznaczonych do sadzenia (rozsady i nasion) pomidora i papryki, pochodzących z państw trzecich, tj. nienależących do Unii, których wprowadzenie na terytorium Unii będzie możliwe tylko po zaopatrzeniu ich w świadectwo fitosanitarne, które będzie potwierdzać spełnienie określonych wymogów, wskazanych w art. 6 ww. decyzji.

Andrzej Chodkowski

– Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Jak w czasie pandemii wspierać lokalnych producentów?

W ostatnich miesiącach stało się wyraźnie widoczne, że w czasie pandemii z największy problemami finansowymi borykają się małe firmy. Dlatego właśnie potrzebują one wsparcia, które na szczęście nadchodzi ze strony konsumentów. Obecnie 35% Europejczyków deklaruje, [...]

Syngenta bratki
TSW 2021
Top Plants
Florensis Poinsecja
HortiAdNet