PODosłonami.pl

AGROSIMEX
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Trianum – najnowszy fungicyd, który obrasta korzenie i rośnie wraz z nimi!

Zdrowy system korzeniowy to zdrowe rośliny i wyrównana produkcja! W uprawach roślin duży nacisk kładzie się na zapobieganie występowaniu chorób i szkodników. Działania profilaktyczne wdrażane są już w najwcześniejszych etapach produkcji. Roślina w pierwszych stadiach rozwojowych najwięcej energii „poświęca” korzeniom by w kolejnych etapach organy nadziemne mogły prawidłowo się rozwijać. Pamiętajmy więc, żeby nasze rośliny chronić od podstaw, dbając o korzenie.

Trianum jest biologicznym fungicydem zarejestrowanym w Polsce. Zawarty jest  nim pożyteczny grzyb Trichoderma harzianum T-22, który chroni korzenie przed patogenami glebowymi, m.in. Fusarium, Pythium, Rhizoctonia. Wyselekcjonowany na podstawie wielu badań szczep pasożytniczego grzyba, charakteryzuje się kilkoma cechami, dzięki któremu jego wykorzystanie w uprawie poprawia opłacalność produkcji. Ma on niesamowite zdolności kolonizacyjne, rozmnażając się zdecydowanie szybciej niż pozostałe organizmy grzybowe znajdujące się w glebie. Obrasta system korzeniowy zajmując wcześniej dostępną dla patogenów przestrzeń życiową i  uniemożliwiając ich rozwój. Szybkie rozmnażanie grzyba wymaga wiele energii, która jest uzyskiwana z wchłaniania wydzielin korzeniowych roślin. Substancje te są także pożywką dla patogenów. Dlatego zastosowanie Trianum blokuje dostęp do tych substancji patogenom, w rezultacie hamuje ich rozmnażanie. Kolejnym atutem tego pożytecznego grzyba jest produkcja dużych ilości enzymów litycznych, które niszczą ściany komórkowe grzybów i bakterii. To proste działanie gwarantuje wyższą jakość produkcji roślin.

Najnowszy fungicyd zwalcza choroby, wzmacnia roślinę:

Współzawodnictwo o miejsce z organizmami chorobotwórczymi.

– Pożyteczne grzyby zawarte w Trianum rozwijają się szybciej niż glebowe grzyby chorobotwórcze, zajmując tym samym miejsce, w którym miałyby szanse się rozwijać.

Konkurencja o składniki pokarmowe z patogenami.

Trichoderma harzianum T-22 zawarta w Trianum zużywa składniki pokarmowe, które są także pożywką dla patogenów.

Odżywianie się patogenami.

– Trianum (Trichoderma harzianum T-22) rozkłada ściany komórkowe grzybów chorobotwórczych, tym samym niszczy patogeny.

Wzmacnianie roślin.

– Trianum wzmacnia system korzeniowy, który dzięki większej liczbie włośników absorbuje więcej wody i składników pokarmowych. W rezultacie tego działania, rośliny są silniejsze i bardziej wyrównane, efekt działania Trianum najlepiej widać, gdy roślina jest narażona na działanie czynników stresowych.

Indukowanie odporności.

– Trianum przyczynia się do uruchamiania mechanizmów odpornościowych, które lepiej radzą sobie z chorobami części nadziemnej, np. z mączniakiem prawdziwym.

Uwalnianie i przekazywanie roślinie trudno dostępnych składników pokarmowych.

– Trianum (Trichoderma harzianum T-22) przekształca trudno rozpuszczalne związki, takie jak np. fosforany wapnia, żelaza czy innych pierwiastków w formy łatwo przyswajalne przez roślinę. Trianum działa zapobiegawczo i powinno być stosowane w uprawie od początku Szczególnie zalecane jest zastosowanie preparatu w przypadku uprawy na glebach i podłożach „zmęczonych”, w monokulturze. Zapobiega to szybkiemu zasiedlaniu korzeni przez grzyby patogeniczne, które dominują w wyeksploatowanym podłożu.

Chemia i biologia w jednej drużynie.

Jednym z niewielu grzybów odpornych na działanie substancji czynnych fungicydów jest Trichoderma harzianum szczep T-22. Nowy fungicyd – Trianum, zawierający Trichoderma harzianum szczep T-22, odznacza się wysoką odpornością na substancje czynne chemicznych środków ochrony roślin. Inne szczepy T. harzianum nie są tak odporne na działanie substancji czynnych środków ochrony roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Jak w czasie pandemii wspierać lokalnych producentów?

W ostatnich miesiącach stało się wyraźnie widoczne, że w czasie pandemii z największy problemami finansowymi borykają się małe firmy. Dlatego właśnie potrzebują one wsparcia, które na szczęście nadchodzi ze strony konsumentów. Obecnie 35% Europejczyków deklaruje, [...]

Syngenta bratki
TSW 2021
Top Plants
Florensis Poinsecja
HortiAdNet