PODosłonami.pl

Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

„Trudna” pogoda dla pomidorów

Przebieg pogody na początku sezonu nie ułatwiał w tym roku ogrodnikom uprawy warzyw szklarniowych. Skutki mrozów na przełomie stycznia i lutego w wielu gospodarstwach w całym kraju są odczuwane do teraz, gdy zbierane są pomidory z gron zawiązywanych w czasie największych mrozów.

Grona, z których owoce są zbierane obecnie wykształcały się w warunkach największych mrozów. W wielu obiektach ogrodnicy nie byli w stanie utrzymać odpowiednich wartości temperatury. O ile w dzień przy słonecznej pogodzie łatwiej było ogrzać szklarnie, to przy nocnych spadkach do minus 30 C w wielu obiektach były problemy z utrzymaniem właściwej temperatury w szklarni, a tym bardziej jej wyrównaniem w całym obiekcie, nawet w szklarniach wyposażonych w kurtyny.

Gdy następuje przechłodzenie roślin w okresie zawiązywania gron owoce są gorszej jakości – chociaż wrażliwość na takie warunki jest cechą zależną od odmiany i od tego, jak długo i jak mocno obniżała się temperatura. Ogólnie bardziej wrażliwe na takie przechłodzenie są np. pomidory malinowe, u nich częściej przy tak niekorzystnym przebiegu pogody może następować pogorszenie jakości – owoce pękają, zabliźniająca się uszkodzona tkanka pokrywa widoczne na powierzchni komory nasienne.

Obecnie najważniejszym zadaniem ogrodników jest doprowadzenie do wyrównania siły wzrostu roślin w szklarniach – tych z obszarów zimniejszych i cieplejszych. Częstym problemem sygnalizowanym przez ogrodników jest zróżnicowanie siły wzrostu roślin – te bliżej źródła ciepła są bardziej generatywne, te z zimniejszych obszarów szklarni są zbyt wegetatywne, z grubymi łodygami, silnym ulistnieniem i niezawiązanymi gronami. Nierównomierna jest też wilgotność mat – tam gdzie utrzymywała się niższa temperatura maty są wilgotne, o niskim EC, tymczasem w cieplejszych rejonach maty mogą być przesuszone, o wysokim EC roztworu w podłożu.

Wyrównanie siły wzrostu roślin można osiągnąć poprzez korektę liczby liści – usuwanie środkowego liścia w wierzchołku, między gronami. Ponadto można zdecydować się na zostawianie większej liczby owoców tam, gdzie nie zawiązały się owoce w pierwszych gronach, czyli „dociążenie” tych roślin.

W najbliższych tygodniach przy nadal zmiennej pogodzie trzeba przyglądać się kondycji roślin, maksymalnie wykorzystywać dni słoneczne, utrzymywać ogrzewanie wegetacyjne w granicach 50C, temperatura w obiekcie powinna wynosić około 25C. W celu zwiększenia masy owoców i przyspieszenia ich przyrastania należy wprowadzać szybkie „prenajty” (schładzanie przednocne). Gdy owoce są już duże i chcemy przyspieszyć ich dojrzewanie to bez schładzania przednocnego podwyższamy temperaturę nocną, ale na to możemy się decydować tylko wtedy, gdy rośliny są silne, w dobrym wigorze. Takiego przyspieszania dojrzewania nie powinno się stosować w przypadku roślin słabych, zbyt generatywnych.

HortiAdNet