Nawożenie pomidorów w tunelach foliowych, pomidory tunelowe

PODosłonami.pl

De Ruiter baner 2
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Nawożenie pomidorów – kilka uwag specjalisty

W ostatnim czasie wszystkie imprezy i spotkania masowe, gromadzące więcej niż 50 osób zostały odwołane. Organizatorzy rezygnują również ze spotkań planowanych na kolejne miesiące. Tym, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w jesienno-zimowych szkoleniach przypominamy niektóre z omawianych podczas nich tematów. W czasie spotkania w Sandomierzu zagadnienia związane z nawożeniem pomidorów omówił Wojciech Wojcieszek z firmy Yara Poland.

pomidory tunelowe

Produkuj ze smakiem!

Wojciech Wojcieszek z firmy Yara Poland radził (zwłaszcza producentom z mniejszych gospodarstw produkujących na lokalny rynek), aby skupić się przede wszystkim na uprawie pomidorów wyjątkowo smacznych odmian. Zwrócił uwagę, że walory smakowe pomidorów w dużej mierze zależą nie tylko od odmiany, ale również od zawartości składników pokarmowych w glebie lub podłożu. Zdaniem prelegenta nie ma większego znaczenia czy źródłem ich pochodzenia są nawozy organiczne czy mineralne, bowiem w obu przypadkach są to związki chemiczne. Przypomniał, że pierwiastki zawarte w materii organicznej są dostępne dla roślin dopiero po procesie mineralizacji, gdy ulegną przemianom do prostych związków, które znajdują się w nawozach mineralnych. Mimo to polecał nawożenie organiczne, które zapewnia cały „asortyment” mikro- i makropierwiastków oraz polepsza właściwości gleby. Z drugiej strony intensywna uprawa pod osłonami wymaga nawożenia precyzyjnego, które łatwiej jest przeprowadzić używając nawozów mineralnych. Kluczem do uzyskania pomidorów o dobrym smaku jest kompleksowe i zbilansowane odżywienie roślin. Zwrócił uwagę, że bez nawozów zawierających mikropierwiastki i fosfor nie uda się uzyskać plonu dobrej jakości, natomiast nawozy zawierające azot pozwalają zwiększyć plon ogólny, lecz kosztem jego jakości.

Analiza gleby

Bardzo istotnym zabiegiem, bez którego nie powinno się przystępować do nawożenia, jest wykonanie przed sezonem analizy gleby. Dopiero po ocenie wyników należy dokonać stosownych korekt. Według specjalisty źródłem ponad 70% błędnych analiz jest złe pobieranie gleby do analizy. Próba reprezentatywna, odzwierciedlająca zasolenie pola powinna składać się z około 15-20 pojedynczych prób gleby, pobranych do głębokości 25 cm (najlepiej pobierać je przy użyciu tzw. laski Egnera). Uwzględnić należy również historię pola, tzn. czy uprzednio na polu, które chcemy przeznaczyć np. pod uprawę pomidorów rósł tylko jeden gatunek czy kilka – dodał Wojciech Wojcieszek. Nie powinno się pobierać gleby do analiz z miejsc, w których znajdowały się kopce, z brzeżnej części pola, z miejsc składowania obornika etc.

Analizę gleby pod względem pH prelegent polecał wykonać analizę jeszcze jesienią. Nie powinno się nawozić wapniem i fosforem jednocześnie. Fosfor przy zbyt wysokim pH łatwo wiąże się z wapniem przez co nie jest on przyswajalny przez rośliny. Ponadto nawozy zawierające fosfor w postaci ortofosforanów przy niskim pH mają mały poziom przyswajalności, gdyż ten pierwiastek łatwo się wówczas wiąże z glinem.

Dawki nawozów dla pomidora w tunelach

Na 100 m2 powierzchni uprawnej tunelu po przygotowaniu podłoża na miejscu stałym, prelegent polecał zastosować 5-10 kg wieloskładnikowego nawozu YaraMila Complex (o dużej zawartości łatwo przyswajalnego fosforu). Jeśli gleba jest ciężka i wolno się nagrzewa należy zwiększyć dawkę o 20%. W przypadku niedoboru azotu wiosną powinno się wymieszać podłoże z saletrą amonową (przy wysokim pH; aby nieco zakwasić) lub nawozem YaraLiva Tropicote (przy niskim pH). W porównaniu do standardowej saletry amonowej i saletrzaku (o wysokiej zawartości formy amonowej N i niskiej Ca) zdaniem wykładowcy dużo korzystniejszym dla uprawy m.in. pomidorów jest wykorzystanie YaraLiva Tropicote. Zawiera aż 15,5% azotu, głównie w formie azotanowej oraz 26,5% dobrze przyswajalnego CaO. Po przyjęciu się roślin na miejscu stałym proponuje się wykonać nawożenie dolistne Kristalonem Żółtym, w stężeniu 0,3%, i powtórzyć zabieg 1-3 razy, przy niskiej temperaturze.

O kompleksowym przygotowaniu się na najbliższy sezon pod kątem nawożeniowym mówił Wojciech Wojcieszek z firmy Yara, fot. P. Bucki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dzień Pomidora w miejscowości Wijewo

9 września br w Gospodarstwie Ogrodniczym pana Piotra Johna w miejscowości Wijewo odbyło się spotkanie poświęcone odmianom i ochronie pomidora w uprawie w tunelach foliowych. Organizatorami wydarzenia były firmy Hazera Poland, Koppert oraz Sativex. Zaprezentowano [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
HortiAdNet