PODosłonami.pl

DeRuiter_ToBRFVDeRuiter_ToBRFV

Uprawa papryki

Uprawa papryki pod osłonami w Polsce prowadzona jest przede wszystkim w tunelach foliowych, głównie nieogrzewanych, rzadziej w szklarniach. Produkcja ta jest popularna w rejonie Potworowa (niedaleko Radomia), mniejsze nasadzenia pod osłonami znajdują się w okolicach Krakowa – gmina Igołomia-Wawrzeńczyce (paprykę uprawia się także w polu, bez osłon – głównie na zaopatrzenie przemysłu przetwórczego). Uprawa papryki pod osłonami może być prowadzona w glebie lub w technologii bezglebowej (podłoże kokosowe, substrat torfowy). W uprawie papryki w tunelach przy rosnącym zagrożeniu ze strony chorób o szkodników bardzo ważne są działania profilaktyczne, takie jak: przestrzeganie zasad higieny uprawy, zmianowanie, systematyczne odkażanie podłoża (lub uprawa w substratach – bezglebowa), zwalczanie szkodników, kształtowanie właściwego mikroklimatu w pomieszczeniu uprawowym oraz prawidłowe nawożenie.

Odmiany papryki

Odmiany papryki można podzielić w zależności typu handlowego owoców (typ blok, stożkowy, typ Igołomski, Kapia, Lamuyo, Jalapeno, Habanero, papryka pomidorowa – przez niektórych nazywana też jabłkową), przeznaczenia (na świeży rynek lub/i dla przetwórstwa), smaku (słodka, ostra). Owoce mogą być zbierane zarówno w fazie dojrzałości zbiorczej (w kolorze zielonym, kremowym) lub – częściej – w fazie dojrzałości fizjologicznej (w kolorze czerwonym, żółtym, pomarańczowym, kremowym, fioletowym).

Na rynku dostępny jest szeroki asortyment odmian papryki z hodowli zagranicznych i polskich, przeznaczonych do uprawy pod osłonami. Różnią się między sobą m.in. długością okresu wegetacji, kształtem i wielkością owoców, odpornością na patogeny/szkodniki, tolerancją na zaburzenia fizjologiczne, wigorem i wzrostem roślin. Ważny jest odpowiedni dobór odmiany papryki do warunków uprawy i do oczekiwań odbiorców – na rynku cenione są głównie czerwone owoców typu blok, o grubych ściankach i dobrej trwałości. W artykułach na portalu Pod Osłonami zapoznacie się z popularnymi odmianami papryki, które są prezentowane m.in. podczas corocznie organizowanych przez hodowców papryki pokazów w gospodarstwach.

https://www.podoslonami.pl/kategoria/uprawy-i-odmiany/warzywa/papryka/

Rozsada papryki

Jakość rozsady jest jednym z podstawowych elementów wpływających na sukces w uprawie. Rozsada papryki z prawidłowo ukształtowaną bryłą korzeniową w dobrych warunkach (w ogrzanym podłożu) przyjmuje się bardzo dobrze i szybko rozpoczyna intensywny wzrost wegetatywny po posadzeniu na miejsce stałe. Produkcja rozsady papryki przebiega jedno- lub dwuetapowo (z pikowaniem w większe wielodoniczki, pierścienie lub inne pojemniki uprawowe). Można przygotować ją samodzielnie w wielodoniczkach wypełnionych substratem torfowym lub pierścieniach, coraz więcej ogrodników zamawia siewki papryki lub gotową do sadzenia rozsadę u profesjonalnych producentów rozsad. Odmiany mogą być szczepione na podkładkach, które zwiększają odporność roślin na choroby odglebowe.

Podłoże dla papryki

Papryka w tunelach foliowych uprawiana jest często w rodzimym gruncie. Gleba do uprawy papryki powinna być żyzna, niezbyt ciężka, lekko kwaśna (pH 6-6,8), łatwo nagrzewająca się, o odpowiedniej strukturze i uregulowanych stosunkach wodnych. Papryka dobrze rośnie na stanowiskach nawożonych obornikiem lub nawozami zielonymi. Wskazane jest przestrzeganie 4-letniego płodozmianu, chociaż rzadko praktykowane, m.in. ze względu na małą powierzchnię gospodarstw. Coraz częściej, na zmęczonych stanowiskach, papryka uprawiana jest też w technologii bezglebowej (głównie w podłożu kokosowym czy w substracie torfowym), co zapewnia lepszą zdrowotność systemu korzeniowego. W szklarniach jako podłoże dla uprawy papryki wykorzystuje się najczęściej wełnę mineralną – w takiej technologii uprawia się paprykę w Holandii.

Nawożenie papryki

Papryka pod osłonami sadzona w gruncie powinna być nawożona przedwegetacyjnie. Zawartości składników w 1 dm3 gleby powinny wynosić 200-250 mg N, 300-350 mg P, 400 mg K, 120 mg Mg i 2200-2500 mg Ca, wartość pH: 6-6,8, zasolenie na poziomie 1,2-1,5 g NaCl/dm3.

W trakcie sezonu wegetacyjnego nawożenie prowadzone jest w formie fertygacji – roztwór nawozów podawany jest przez taśmy kroplujące. Skład i dawki pożywki powinny być dostosowane do fazy rozwojowej rośliny i warunków pogodowych. Dolistne nawożenie papryki z wykorzystaniem nawozów i biostymulatorów może być stosowane uzupełniająco w warunkach utrudniających pobieranie składników z gleby, gdy widoczne są objawy niedoborów. Biostymulatory poprawiają kondycję roślin i ich zdrowotność, stosowane są zwykle w momentach stresowych dla roślin (chłody, zalanie podłoża, uszkodzenia roślin itp.). W artykułach na portalu Pod Osłonami przedstawiamy przykładowe propozycje nawozów i zalecenia specjalistów z dziedziny nawożenia dostosowane do fazy rozwojowej roślin.

Ochrona papryki

Prowadzenie upraw papryki w monokulturze sprzyja nagromadzeniu się w glebie organizmów szkodliwych powodujących duże straty w plonie. Pod osłonami dużym problemem są choroby odglebowe, m.in. powodujące więdnięcie roślin (tzw. uwiądy papryki), a także szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, choroby bakteryjne i – coraz częściej – choroby wirusowe.

Ze szkodników największa straty wyrządzają przędziorki, wciornastki, miniarki, zmieniki, mszyce oraz nicienie i inne szkodniki glebowe. Dodatkowy kłopot ze szkodnikami wynika z przenoszenia przez nie chorobotwórczych dla roślin wirusów (szkodniki są wektorami wirusów). W ochronie papryki w ostatnich latach producenci zaczęli wykorzystywać metody biologiczne. Stosowane są m.in. biologiczne preparaty dodawane do podłoża, pozwalające zachować równowagę mikrobiologiczną. Na plantacje wprowadzane są także entomofagi chroniące uprawy przed szkodnikami – miejmy nadzieję, że ta metoda ochrony, popularna m.in. w uprawach pomidorów szklarniowych, upowszechni się także w produkcji papryki. Ochrona papryki przed agrofagami prowadzona we właściwy sposób pozwala na utrzymanie zdrowotności roślin przez cały okres uprawy. Szczegółowe zalecenia i przykłady ochrony plantacji papryki znajdują się w artykułach na portalu Pod Osłonami.

 

HortiNet_wyszukiwarka
HortiAdNetHortiAdNet