Technologie dezynfekcji i natlenianie wody w systemach nawadniających – Informacje ze Szkolenia Jagodowego 2023

PODosłonami.pl

Dezynfekcja i natlenianie wody w systemach nawadniających – informacje ze Szkolenia Jagodowego 2023

Woda używana do nawadniania powinna być czysta i wolna od jakichkolwiek patogenów. Filtracja, dezynfekcja wody i utrzymanie systemu nawadniania w czystości są niezbędne do osiągnięcia tego celu. W trakcie Szkolenia Jagodowego 2023 na temat dezynfekcji wody z wykorzystaniem ozonu i promieniowania UV mówił Łukasz Palka z firmy I-Grow. Dawid Cyran z firmy Royal Brinkman omówił zalety natleniania wody używanej do nawadniania. Dzięki zastosowaniu wymienionych systemów można efektywnie wykorzystać wody gruntowe, deszczówkę i przelewy pożywki (nadmiar pożywki wyciekający z podłoża uprawowego).

Czytaj dalej...
Urządzenie do dezynfekcji pożywki promieniami UV oraz zestaw filtrów, z tyłu zbiornik na pożywkę

Urządzenie do dezynfekcji pożywki promieniami UV oraz zestaw filtrów, z tyłu zbiornik na pożywkę

Ozonowanie wody

Ozon powstaje naturalnie podczas wyładowań atmosferycznych. Podobne zjawisko wykorzystywane jest w generatorze ozonu. Elementem produkującym ozon są elektrody wyładowań koronowych (zasilone bardzo wysokim napięciem), które wytwarzają ozon z tlenu zawartego w powietrzu. Źródłem tlenu mogą być także osobne zbiorniki ze skoncentrowanym tlenem. – Produkcja ozonu przez wyładowania koronowe jest bardzo mało żywotna. tj. około 6 000 godzin użytkowania. Droższym ale bardziej wydajnym sposobem wytwarzania ozonu jest zastosowanie lampy UV o długości fal od 160 do 180 nm – mówił Łukasz Palka.

Ozonatory wykorzystywane są do dezynfekcji instalacji nawodnieniowej, w której gromadzi się biofilm. Ozon likwiduje bakterie, grzyby i pasożyty znajdujące się w wodzie do nawadniania. Zanieczyszczenia niszczone są w procesie utleniania, bez pozostałości. Ozonator dostarcza także duże ilości tlenu dla roślin. Doświadczenia wykazały, że wpływa to pozytywnie na rozbudowę masy systemu korzeniowego, przedłuża także żywotność mat uprawowych. Ozon lub woda ozonowana może być używany także do dezynfekcji doniczek i pojemników uprawowych.

Ozonator można podłączyć do komputera nawozowego. Przy doborze urządzenia pod uwagę brane są takie czynniki jak m.in. długość rurociągu, temperatura wody wykorzystywanej do nawadniania. Średnia cena urządzenia wynosi od 30 000 zł.

Dezynfekcja promieniami UV

Urządzenie Vialux M-line dezynfekuje wodę przy użyciu promieniowania UV o długości fal 200-400 nm. W wodzie do nawadniania niszczy wszystkie istniejące organizmy (grzyby, bakterie, wirusy). System dezynfekcji UV może być stosowany zarówno dla nowej wody wejściowej (ze źródeł wody), jak i dla wody z przelewu (drenażowej). Dzięki recyrkulacji woda z przelewu może być jeszcze raz wykorzystywana do nawadniania.

Cały proces dezynfekcji jest kontrolowany. Przelew pożywki jest filtrowany najpierw w filtrze piaskowym. System Vialux połączony jest bezpośrednio z komputerem nawozowym. W 99% dezynfekuje wodę i w 95% degraduje środki ochrony roślin.Istniej możliwość połączenia urządzenia dezynfekującego promieniami UV z ozonatorem. – Należy pamiętać, że promieniowanie UV niszczy ozon. W związku z tym najpierw robimy dezynfekcję UV a potem ozonujemy wodę – mówił Łukasz Palka.

Urządzenie do natleniania wody

– Niska zawartość tlenu w wodzie wpływa w negatywny sposób na rozwój roślin  – mówił Dawid Cyran. Doprowadza do „duszenia” się systemu korzeniowego, warunki beztlenowe sprzyjają rozwojowi chorób. Pobieranie substancji odżywczych z pożywki jest utrudnione. Na niższym poziomie produkowany jest związek ATP, który jest nośnikiem energii do tworzenia związków organicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania roślin. Czynnikami wpływającymi na niską zawartości tlenu w wodzie są: wysoka temperatura wody, ograniczenie dopływu powietrza atmosferycznego, niska jakość wody.

Urządzenie Moleaer szybko zwiększa i utrzymuje stałą zawartość rozpuszczalnego tlenu w zbiornikach wodnych oraz w wodzie do nawadniania i fertygacji. Rozbija tlen do nanopęcherzyków (wielkości do 200 nn), które przesycają i poruszają się w całej objętości wody. Nanopęcherzyki poprawiają jakość wody i zapewniają wyższy poziom tlenu bezpośrednio w strefie korzeniowej roślin. Stwarzają naturalne warunki tlenowe, w których dochodzi do redukcji szkodliwych patogenów (m.in. z rodzaju Phytium). Obniżają możliwości występowania glonów i biofilmu. Badania prowadzone w uprawie truskawki wykazały szybszy wzrost korzeni i 15% wyższy plon, w porównaniu do standardu.

Urządzenie Moleaer można zamontować przy zbiornikach na wodę zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Wyposażone jest w pompę, która pobiera wodę ze zbiornika. Woda przepływa przez głowicę rozbijającą tlen do nanopęcherzyków. Urządzenie Moleaer dostępne jest w wersji z generatorem tlenu (bardziej zalecane) lub z butlą na tlen. – Jego dużą zaletą jest łatwość w zainstalowaniu – mówił D. Cyran.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sezon letnich cen. Jakość firmy Grodan.

Oferta limitowana. Spiesz się! Nie przegap okazji, aby zainwestować w przyszłość swoich upraw. „Sezon letnich cen” to czas, kiedy możesz zrobić więcej za mniej! Czas trwania promocji od 01 do 26 lipca. O szczegóły zapytaj [...]

Skierniewice - rekrutacja
HortiNet_wyszukiwarka
ZTZ barter
HortiAdNetHortiAdNet