Pomidor całogronowy Maxeza, pomidor z segmentu duże grono  

PODosłonami.pl

Seminis Britanos 2

Grona z Głuchowa

W gospodarstwie prowadzonym przez braci Damiana i Pawła Chrzanów w Głuchowie koło Łańcuta w lipcu miała miejsce prezentacja uprawy pomidorów gronowych zorganizowana przez firmy Enza Zaden oraz Grodan. Prezentowaną odmianę można było zobaczyć w szklarni pokrytej szkłem dyfuzyjnym – rozpraszającym światło, oraz „zwykłym”.

Czytaj dalej...

Charakterystyka nowej odmiany pomidora

Uczestnicy spotkania w Głuchowie mieli okazję wysłuchać prezentacji specjalisty firmy Enza Zaden z Holandii. Mike Lemmen przedstawił dokładną charakterystykę pomidora Maxeza F1, przeznaczonego do zbioru w całych gronach. Jak informował odmiana ta jest już uprawiana na skalę komercyjną m.in. w Holandii, Rosji, USA, Meksyku, a także w Polsce. Sprawdza się w różnych warunkach klimatycznych, również w uprawach z doświetlaniem. Ma szeroki zestaw odporności, również na mączniaka prawdziwego. Rośliny mają półotwarty pokrój, liście ustawione są horyzontalnie, międzywęźla długie – zwłaszcza w pierwszych miesiącach uprawy, jest polecana do wysokich szklarni (minimum 4 m do rynny). Pęd główny rośnie prosto i łatwo „prowadzi się” go przy sznurku. Dobry wigor utrzymuje się do końca sezonu. Owoce są kuliste, lekko spłaszczone, odporne na mikrospękania. Gdy w gronach pozostawia się po 5 owoców osiągają masę 160-170 g, są wyrównane, wybarwiają się na intensywnie czerwony kolor, są smaczne, a przy tym twarde i bardzo trwałe. Grona są bezkolankowe, o grubych szypułach. Odmiana ma wysoki plon wczesny i całkowity, dobrze zawiązuje owoce, również w warunkach wysokiej temperatury. Mike Lemmen zwracał także uwagę na wyższe potrzeby pokarmowe odmiany, szczególnie na duże zapotrzebowanie na potas.

Zagęszczenie uprawy, liście, grona 

Jak informował Mike Lemmen rozsadę odmiany Maxeza F1 zaleca się sadzić (wstawiać w otwory w matach uprawowych), gdy pierwsze grono całkowicie rozkwitnie. Początkowe zagęszczenie zalecane dla tej odmiany jest standardowe – 2,5 rośliny (lub pędu) na m2. Końcowe, w zależności od warunków, może wynosić 3,3 do 3,5 szt./ m2. W gospodarstwie braci Chrzanów, pod szkłem dyfuzyjnym jest ono nieco większe osiąga 3,8 szt./m2. Wiosną zalecane jest utrzymywanie 14 do 16 liści na roślinie, w okresie letnim 17 do 19. Użycie łuczków podtrzymujących grona jest wskazane na początku uprawy. Liczba gron, które trzeba wzmacniać zależy m.in. od terminu sadzenia – w uprawach z wczesnych nasadzeń (przed 20 grudnia), zaleca się zakładanie łuczków przynajmniej na 10 pierwszych gron. Przy późniejszym terminie sadzenia powinno wystarczyć założenie łuczków na 8 pierwszych gron. We wczesnych nasadzeniach należy w pierwszym gronie zostawić 4 owoce, w dalszych po 5 sztuk. W uprawach z późniejszych nasadzeń od początku można pozostawiać po 5 owoców w gronach.

Fertygacja

Jak informował wykładowca Maxeza F1 na początku uprawy jest bardziej wegetatywna, dlatego zaleca się podawanie pożywki o wysokim EC. Do zalewania mat powinno się użyć roztworu o EC 3,7 mS/cm. Przez pierwsze 3 miesiące EC pożywki podawanej powinno mieścić się pomiędzy 3,3 a 3,6 mS/cm, a EC w macie – między 4,5 a 5 mS/cm. Począwszy od połowy kwietnia powinno się zmniejszać stopniowo EC pożywki podawanej – do wartości 3,0 mS/cm w dni słoneczne lub 3,2 – w dni pochmurne. W okresie wysokich temperatur, powyżej 32°C EC podawanej pożywki może być nieco obniżone, ale nie powinno spadać poniżej 2,8 mS/cm. Należy dążyć do utrzymywania w macie latem EC na poziomie 4,0 do 4,5 mS/cm. Od sierpnia ponownie powinno się podnosić EC.

Klimat w szklarni

Zalecane jest utrzymywanie aktywnego klimatu, utrzymywanie temperatury rur na poziomie 50-55°C, zwłaszcza przez pierwsze 4 do 5 godzin po wschodzie słońca, oraz odpowiednie wietrzenie. Standardowe zalecenia dotyczące temperatury w obiekcie (do czasu, gdy można ją utrzymać, czyli miej więcej do kwietnia, oczywiście w zależności od przebiegu pogody) to temperatura poranna 17,5°C do 18 °C – w dni pochmurne i 18 °C w dni słoneczne. W dzień zaleca się standardową temperaturę 19 °C – 20 °C w dni pochmurne i 20 °C – 21 °C w dni słoneczne, z maksymalną temperaturą 25 °C w czasie szczytu południowego. Przed nocą, na 3 do 4 godzin tuż po zachodzie słońca, należy obniżyć temperaturę do 16°C. Należy zachować ostrożność, aby nie obniżyć zanadto temperatury w czasie bezchmurnych nocy. W takich warunkach temperatura rośliny często jest niższa niż temperatura wewnątrz szklarni. Istotnym jest, by nie obniżać temperatury przednocnej („prenajt”) poniżej 16°C. Niższe temperatury przednocne nie są w ogóle konieczne, ponieważ Maxeza F1 ma wystarczająco duże owoce. Niższy „prenajt” może mieć negatywny wpływ na regularność i wyrównanie gron. Nocna temperatura powinna wynosić 17°C.

Gdy rośliny będą zbyt wegetatywne zaleca się podniesienie temperatury południowej o 1°C, utrzymywanie temperatury popołudniowej jeszcze godzinę po zachodzie słońca oraz opóźnienie schładzania. Jest to możliwe tylko w dni słoneczne. Jeśli natomiast rośliny są zbyt generatywne należy utrzymywać bardziej „płaski klimat”, a przednocne schładzanie rozpocząć o pół godziny lub godzinę wcześniej.

Jak informował Mike Lemmen wielu holenderskich producentów stosuje także poranne obniżanie temperatury w okresie wczesnowiosennym, w celu wzmocnienia nasady gron. W efekcie, uzyskuje się nasady gron grubsze, mniej podatne na załamywanie się, a rośliny nieco bardziej kompaktowe. W przypadku Maxezy F1 np. po nocy z temperaturą 17°C w czasie wschodu słońca, około 7.00, temperaturę podnosi się do 18C, a później obniża się ją na ok. godzinę o 1°C (nie więcej), po czym ponownie się ją podnosi. Jeśli jest to możliwe należy utrzymywać taką samą temperaturę rur, a temperaturę powietrza obniżać poprzez wietrzenie (gdy jest zbyt zimno na wietrzenie, wówczas trzeba jednak obniżać temperaturę rur). Specjalista z Holandii podkreślał, że bardzo istotne jest, by rośliny były najpierw ogrzane i aktywne zanim rozpocznie się wspomniane obniżanie temperatury.

Obserwacje ogrodników z Głuchowa

Do szklarni Damiana i Pawła Chrzanów nieszczepiona rozsada Maxezy F1 wyprodukowana przez Grupę Producentów Rozsad Krasoń została przywieziona 30 grudnia. Najpierw została ustawiona obok otworów na matach, na styropianowych tackach, co zapewnia izolację cieplną od spodu. W otwory w matach była wstawiona dopiero 22 i 23 stycznia. Początkowe zagęszczenie uprawy pod „dyfuzją” wynosiło 2,4 szt./m2, dopiero za 3. gronem wyprowadzono z co drugiej rośliny dodatkowy pęd, zwiększając je do 3,6 szt. m2 (w szklarni pokrytej zwykłym szkłem zagęszczenie zwiększono do 3,2 szt./m2). Pierwsze czerwone owoce pokazały się 23 marca, ale pierwszy zbiór handlowy przeprowadzono dopiero 27 marca. Od początku prowadzono zbiór całych gron (w ubiegłym roku, gdy odmiana była w próbach, zbierano owoce luzem, bez szypułek). Według informacji przekazanych przez Damiana Chrzana nowa odmiana bardzo dobrze plonuje, daje nawet o 15% wyższy plon niż wcześniej uprawiany standard (na przykład w ostatnim tygodniu czerwca w szklarni pokrytej szkłem dyfuzyjnym zebrano 3,6 kg/m2).

Damian Chrzan zwracał uwagę na przejrzysty pokrój roślin Maxezy F1, dzięki czemu lepiej dociera do nich światło, co jest ważne zwłaszcza na początku uprawy. Podkreślał także, że rośliny rosną szybko (35-40 cm w ciągu tygodnia) i mają długie międzywęźla, dlatego jego zdaniem jest to odmiana do wysokich – przynajmniej 4- lub 5-metrowych szklarni. Pęd główny dobrze „trzyma się sznurka”, nie ma tendencji do odginania się (w uprawie w Głuchowie nie używa się klipsów, pomidory są okręcane wokół sznurka, co jest w ocenie braci Chrzanów znacznie szybszą metodą). Jak mówił pan Damian nie było żadnego problemu z zawiązywaniem się gron, nie bez wpływu na to było odpowiednie sterowanie klimatem w szklarni. Owoce w ich uprawie dorastają do ok. 180 g w „zwykłej” szklarni i ok. 200 g w tej ze szkłem dyfuzyjnym. Wybarwiają się na intensywnie czerwony kolor, są smaczne.

Pożywki są wykonywane na podstawie wyników analizy wykonywanych co 6 tygodni oraz zaleceń dla odmiany. Bracia Chrzanowie potwierdzili wysokie zapotrzebowanie Maxezy F1 na potas, zwracali także uwagę na duże zapotrzebowanie tych intensywnie plonujących roślin na pożywkę – jest ono o ok. 15-18% wyższe niż u standardu.

Enza Zaden – zapraszamy na profil Facebook

1 komentarz do “Grona z Głuchowa

  1. Pingback: Pomidory z Koźminka – całogronowe i wielkoowocowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Florensis_Dianthus
BIOCONT
Syngenta Poinsettia_33
HortiAdNet