PODosłonami.pl

Seminis_3Seminis_3

Hodowla truskawek NIAB będzie w rękach korporacji Bayer

Brytyjski program hodowli truskawek w National Institute of Agricultural Botany (NIAB), w tym odmiany z portfolio Malling™ Fruits, został przejęty przez firmę Bayer. Posunięcie to pozwoli NIAB skoncentrować się na innych badaniach z korzyścią dla rolników, konsumentów i środowiska. Otworzy to również nowe możliwości współpracy z wiodącymi hodowcami i propagatorami roślin jagodowych w całej branży, w tym z firmą Bayer. Zgodnie z warunkami transferu, który ma zostać sfinalizowany w styczniu 2024 r., program hodowlany truskawki będzie nadal działał w zakładzie NIAB w East Malling w Kent. NIAB zachowuje programy hodowli odmian maliny i czereśni.

Czytaj dalej...
Malling Centenary

Odmiana Malling Centenary sprawdza się w produkcji w obiektach szklarniowych (fot. D. Łabanowska-Bury)

Początek współpracy

Jak podała na swojej stronie internetowej 21 września br. firma Bayer, produkcja truskawek to najszybciej rosnący segment branży sadowniczej, a popyt przewyższa podaż. W rzeczywistości truskawki są liderami w kategorii owoców, odpowiadając za ponad 23% sprzedaży. Bayer – wchodząc na rynek truskawek – zaoferuje plantatorom najwyższej jakości materiał genetyczny w połączeniu z innowacyjnymi środkami ochrony roślin i rozwiązaniami cyfrowymi. Dodanie truskawek do portfolio firmy Bayer jest naturalnym krokiem naprzód, który podejmuje również wielu klientów koncernu. Dlaczego Bayer wybrał akurat NIAB? Program hodowli truskawki prowadzony jest przez NIAB od ponad 40 lat w East Malling Research Station w hrabstwie Kent w Wielkiej Brytanii, która od dawna kojarzona jest z doskonałością w zakresie innowacji w ogrodnictwie.

Mario Caccamo, dyrektor generalny NIAB jest zdania, że Bayer nie tylko wprowadzi przyspieszone innowacje dla brytyjskich plantatorów, ale także sprawi, że te wspaniałe w smaku truskawki będą dostępne dla większej liczby plantatorów i konsumentów na całym świecie. Zmieniają się technologie i potrzeba badań. Przechodząc na uprawę pod osłonami plantatorzy truskawek mają większą kontrolę nad środowiskiem uprawy i jej zarządzaniem, a także kontrolę nad szkodnikami i chorobami, a to z kolei przyniesie wyraźne korzyści w zakresie jakości owoców, bezpieczeństwa zbiorów i spójności. Ponadto rośliny uprawiane pod osłonami mają mniejsze wymagania wobec wody niż w uprawach polowych i istnieje potencjał wydłużenia okresu ich przydatności do spożycia w handlu detalicznym, ponieważ mogą być uprawiane bliżej konsumenta.

Program hodowlany z dużymi sukcesami

Zespół hodowców kierowany przez dr. Adama Whitehouse’a realizuje ponad 25 zadań, ale przede wszystkim ma na celu hodowlę odmian w poszukiwaniu wysokiej jakości owoców pod względem wyglądu i smaku, a także wysokości plonów i wielkości owoców. Inne cechy, które są ważne w trakcie selekcji nowych odmian to dobra widoczność owoców na krzewince, możliwość wydłużenia sezonu, odporność na choroby (mączniak prawdziwy, zgnilizna korony truskawki, więdnięcie roślin powodowane przez Verticillium). Obecnie proces hodowlany trwa od 8 do 10 lat – od skrzyżowania do wprowadzenia odmiany na rynek. Komercjalizacją nowych odmian zajmuje się podmiot Malling™ Fruits. NIAB współpracuje także z partnerami branżowymi i sponsorami, aby móc przetestować i ocenić optymalne systemy uprawy, tak aby producent miał zapewnione wskazówki praktyczne i mógł wykorzystać potencjał nowych odmian pod względem wydajności i jakości.

Hodowcy z NIAB są niezwykle dumni z programu hodowli truskawek, który został zapoczątkowany w East Malling w 1983 r., a w latach 2008-2023, był finansowany przez East Malling Strawberry Breeding Club (EMSBC) z inwestycji i wsparcia zarówno ze strony firm publicznych, jak i prywatnych.

Najnowsze odmiany z serii Malling

Obecnie w produkcji truskawek obowiązuje w Wielkiej Brytanii podział na dwa typy: odmiany sezonowe (czerwcowe) i powtarzające owocowanie (everbearer) i wynosi on 60% : 40%. W przyszłości może wzrosnąć udział odmian owocujących całe lato, ponieważ branża korzysta z nich w coraz większym stopniu.

Najnowsze i odnoszące sukcesy odmiany dnia krótkiego, które zostały wprowadzone na rynek w ostatnich kilku latach to Malling Centenary, Malling Vitality i Malling Allure.

Pierwsza z nich, Malling Centenary, wprowadzona została na rynek przez NIAB w 2013 r. – okazała się bardzo udaną propozycją dla producentów w grupie odmian tradycyjnych. Zastąpiła standardową odmianę Elsanta w Wielkiej Brytanii ze względu na wyższą zawartość procentową owoców klasy 1 i niższe koszty zbioru. Odmiana ta także sprawdza się w produkcji w Polsce, w tunelach i obiektach szklarniowych. Owoce są atrakcyjne pod względem wyglądu (czerwone, z połyskiem), a także aromatu i smaku.Druga propozycja to Malling Allure (2018 r.) – odmiana późna, w przypadku której zbiory zaczynają się 10, a nawet 12-14 dni później niż Malling Centenary, ale jest podobna do niej pod względem jakości owoców i ich wysokiej słodyczy. Roślina ma wzniesiony pokrój, dobrze wyeksponowane owoce, przez co łatwy jest zbiór. Z jednej rośliny uprawianej z sadzonki doniczkowanej można uzyskać 450-600 g owoców. Malling Allure charakteryzuje się średnią odpornością na mączniaka, ale umiarkowaną podatnością na zgniliznę korony i więdnięcie wynikające z porażenia roślin Verticillium.

Trzecia odmiana, Malling Vitality (2021 r.), to odmiana czerwcowa owocująca w połowie sezonu, podczas testów produkowała średnio 98% owoców klasy 1. Były one bardzo atrakcyjne, o jednolitej barwie skórki. Odmiana Malling Vitality wyróżnia się również zwiększoną odpornością na choroby, takie jak zgnilizna korony, mączniak i więdnięcie powodowane przez Verticillium.

Najnowsze i najbardziej udane odmiany powtarzające owocowanie obejmują Malling Champion, Malling Supreme i Malling Ace.

Malling Champion (2018 r.) jest odmianą z grupy powtarzających owocowanie, która szczyt zbiorów osiąga w lipcu i owocuje nieprzerwanie do sierpnia, ze średnim plonem wynoszącym około 1 kg z rośliny. Ma regularne stożkowate owoce dobrze wyeksponowane na zwartych roślinach. Odmiana wykazuje odporność na zgniliznę korony powodowaną przez Phytophthora i więdnięcie roślin (sprawca: Verticillium), a także umiarkowaną odporność na mączniaka prawdziwego.

Malling Champion

Malling Champion (fot. D. Łabanowska-Bury)

Mało powszechną wśród krajowych producentów odmianą jest Malling Supreme (2019 r.). Odmiana zaczyna owocować pod koniec maja z kwiatów zainicjowanych wiosną i osiąga szczyt plonowania pod koniec lipca i na początku sierpnia. Ma błyszczące, atrakcyjne owoce, które są niezmiernie słodkie i dobrze się prezentują. Wykazuje dobrą odporność na mączniaka prawdziwego, umiarkowaną odporność na zgniliznę korony, ale ma nieco niższą wydajność niż inne wiodące odmiany z grupy powtarzających owocowanie, takich jak Malling Ace i Malling Champion.

Kolejną propozycją z NIAB jest Malling Ace została zaprezentowana brytyjskim producentom w 2021 r., wraz z drugą nowością – Malling Vitality. Malling Ace jest odmianą, która dorównuje jakością najlepszym truskawkom czerwcowym. Pierwsze zbiory przypadają na maj, a szczyt produkcji przypada na sierpień i trwa do września. Z potencjałem 1,5 kg owoców na roślinę, Malling Ace może wspierać rozwój produkcji w obiektach wertykalnych lub w ogrodnictwie miejskim, ponieważ branża poszukuje nowych systemów produkcji na przyszłość. Malling Ace dorównuje również jakością owocom najlepszych odmian truskawek czerwcowych, z wysoką średnią Brix wynoszącą 9,2 stopni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

FLORENSIS_10 (XII 2023)
ICL Osmocote
TSWTSW
HortiAdNetHortiAdNet