PODosłonami.pl

Nowa truskawka powtarzająca owocowanie: Malling™ Ace

Bardzo plenna, o wyjątkowej jakości owocach: dużych, jędrnych, słodkich i soczystych, które bardzo dobrze są wyeksponowane na krzewince, co umożliwia szybki zbiór. To tylko kilka z zalet nowej odmiany Malling™ Ace, która zdobywa serca plantatorów zagranicą. Jakie ma jeszcze zalety?

Czytaj dalej...

Owoce nowej odmiany truskawki Malling™ Ace (Fot. NIAB)

Opinie z zagranicy

Malling™ Ace świetnie wpisuje się w trendy dzisiejszych technologii produkcji owoców – upraw pod osłonami takimi jak tunele i szklarnie. Nadaje się oczywiście także do uprawy w gruncie, w polu, bez osłon. Jest bardzo produktywna w grupie odmian powtarzających owocowanie. Wielu plantatorów z chęcią podejmuje się jej uprawy. Zwracają uwagę na jej zaletę – wysoką jakość owoców w ciągu całego sezonu zbioru owoców – od lata do późnej jesieni.  Dzięki temu mogą swobodnie liczyć na sprostanie wymogom dostaw jednolitych partii towaru do swoich odbiorców. Dodatkowo już w pierwszych nasadzeniach od kiedy została wprowadzona do uprawy, czyli w 2021 r. plantatorzy zwracali uwagę na wysoką plenność Malling™ Ace.

Z danych przekazanych mi przez przedstawiciela NIAB-EMR, hodowcy tej odmiany Alina Borleanu, wynika, że Malling™ Ace to odmiana o zwartym pokroju krzewinki. Jej wyprostowane liście i długie kwiatostany zapewniają optymalną ekspozycję owoców do szybkiego i łatwego zbioru z potencjałem wynoszącym do 45 kg/godzinę! Odmiana ta może generować nowe kwiaty non-stop, aby zapewnić stały plon owoców przez całe lato. Ponadto ma stosunkowo wysoką tolerancję na upalne warunki (z wysoką temperaturą), co potwierdzają testy przeprowadzone w 2022 roku, które pokazały w praktyce, że jest w stanie kwitnąć i owocować nawet podczas fali upałów. Wielkość owoców wynosi średnio 24 g i pozostaje równomierna, niezależnie od temperatury.

Emma Smith dodaje opinie plantatorów, którzy już podjęli się uprawy nowej odmiany. Od 2021 r. od kiedy po raz pierwszy pokazano ją na Fruit Focus w Wielkiej Brytanii do plantatorów decydujących się na wprowadzenie do uprawy odmiany Malling™ Ace kierowane są ankiety z pytaniami dotyczącymi tego, jak się sprawdza. Na zadane pytanie dlaczego zdecydowali się uprawiać lub przetestować u siebie odmianę Malling™ Ace większość z nich odpowiada, że za wyborem przeważyła jakość owoców.  Plantatorzy zapytani jakie przewagi ma Malling™ Ace wobec innych odmian przez was uprawianych w szklarniach i tunelach, najczęściej odpowiadają, że są to wysokie plony i bardzo dobra wielkość owoców. Trzecia opinia, także najczęściej wyrażana przez ankietowanych plantatorów, to także łatwość zbioru owoców nowej odmiany. A to z kolei przekłada się bezpośrednio na szybkość zbioru i ograniczenie jego kosztów.

Technologie i terminy

Malling™ Ace to wszechstronna odmiana, która może być uprawiana w wielu różnych systemach produkcji. Czas sadzenia zależy od systemu produkcji i okresu produkcji.

W przypadku produkcji wczesnowiosennej, w szklarniach, Malling™ Ace można sadzić już w pierwszym lub drugim tygodniu grudnia, pod warunkiem, że rośliny były przetrzymane co najmniej cztery tygodnie w chłodni. Sztuczne oświetlenie powinno być stosowane w celu wsparcia roślin i  indukcji wczesnego kwitnienia; jednak w przypadku braku sztucznego oświetlenia, zaleca się, aby rośliny spędziły w chłodni minimum 17 tygodni.

W przypadku produkcji tunelowej, idealny czas sadzenia należy określić po ustąpieniu ryzyka przymrozków. Ma to na celu zapewnienie, że rośliny są w stanie osiągnąć swój pełny potencjał. Zbyt wczesne sadzenie może spowodować uszkodzenie roślin niską temperaturą, dlatego ważne jest, aby poczekać na idealny moment sadzenia.

Dokładny czas sadzenia dla jesienno-zimowej produkcji szklarniowej zależy od pożądanego okresu produkcji. Na przykład, aby osiągnąć produkcję owoców w grudniu, sadzenie należy opóźnić do połowy września. Możliwe jest sadzenie już w sierpniu, ale zaleca się unikanie okresów wysokiej temperatury, aby zapewnić powodzenie sadzenia.

Typ sadzonki a plonowanie

Wybór typu sadzonki odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu maksymalnego potencjału plonowania. Dzięki odpowiedniej selekcji, plony można znacznie zwiększyć, co prowadzi do wyższej produktywności i wydajności, a to z kolei skutkuje wyższą dochodowością produkcji (rysunek 1).

Rysunek 1. Średnie plonowanie (dane za lata w zależności od typu sadzonki w kg/m (6 roślin/m dla sadzonek mini tray i 5 roślin/m dla sadzonek tray)

Po trzech latach prób agronomicznych ustalono, że udaną produkcję truskawek Malling™ Ace można już osiągnąć zakładając plantację z mniejszych sadzonek mini tray, nieco większych sadzonek doniczkowanych (heavy mini tray) lub standardowych sadzonek typu tray. Potencjał plonowania tych trzech typów roślin jest dość podobny, chociaż w przypadku standardowych roślin tray (pojemność podłoża 250 ml) oferują najwyższą wydajność.Dodatkowo, każdy typ rośliny ma inną krzywą produkcji, co jest bardzo dobrze pokazane na wykresie dostarczonym przez NIAB-EMR (rysunek 2). W przypadku systemu produkcji z wczesnym sadzeniem, bardziej korzystne jest sadzenie większych roślin, ponieważ mają większy potencjał plonowania w początkowej fazie produkcji. I odwrotnie – w przypadku letniego systemu produkcji preferowane są rośliny z mniej rozbudowaną bryłą korzeniową, ponieważ oferują bardziej spójną krzywą produkcji przez cały sezon. Istotne jest zatem, aby wybrać odpowiedni typu roślin dla danego systemu produkcji po to, aby zmaksymalizować potencjał produkcyjny.

Rysunek 2. Linia trendu produkcji dla różnych typów sadzonek w g/m produkcji (źródło: Delphy BV)

Jakość owoców

Malling™ Ace bardzo dobrze sprawdza się zarówno w uprawie gruntowej, jak i w podłożu. Odmiana jest wysokowydajna, z dobrym odsetkiem owoców klasy 1 (rysunek 3) i doskonałym rozmiarem owoców (średnio 24 g/owoc w całym sezonie). Masa owoców jest stała i utrzymuje się przez cały sezon (rysunek 4)

Owoce są atrakcyjne, bardzo błyszczące, o stałym poziome Brix i długim okresie przydatności do spożycia (shelf-life) wynoszącym do 7 dni.

Rysunek 3. Wyniki produkcji truskawki odmiany Malling™ Ace oraz odmian standardowych w uprawie pod osłonami na stelażach (Źródło PCH, data sadzenia: 31 marca 2021 r., 6 roślin/m, sadzonki mini tray)

 

Rysunek 4. Wielkość owoców (masa w g) odmiany Malling™ Ace w zależności od schematu nawożenia azotem (źródło: Delphy BV)

Ochrona przed chorobami

Wstępne dane hodowców nowej odmiany sugerują, że Malling™ Ace wykazuje tolerancję na zgniliznę korony – bardzo groźną chorobę truskawki. Ponieważ zarodniki Phytophthora cactorum wywołujące tę chorobę występują bardzo powszechnie w środowisku, nie należy wykluczać ryzyka infekcji.

Podobnie wygląda sprawa zagrożenia ze strony szarej pleśni (sprawca: Botrytis cinerea). Pomimo, że Malling™ Ace nie jest szczególnie podatna na szarą pleśń, nadal istnieje ryzyko infekcji w uprawie w chłodniejszych miesiącach, co może mieć wpływ zarówno na jakość kwiatów, jak i później powodować gnicie owoców. Dodatkowo, niekontrolowane nawadnianie podczas produkcji materiału szkółkarskiego może spowodować infekcję korony roślin przez patogen B. cinerea.

Wstępne badania wskazują, że odmiana Malling™ Ace jest podatna na mączniaka prawdziwego (sprawca: Phodosphaera aphanis) i choroba może być trudna do zidentyfikowania na wczesnych etapach, kiedy najpierw infekuje owoce w fazie wzrostu i wybarwiania, a następnie liście i pędy. Początkowa infekcja może się szybko rozprzestrzeniać, dlatego najlepiej jest rozpocząć zwalczanie mączniaka prawdziwego, gdy tylko rośliny są posadzone na miejscu stałym i wdrożyć rygorystyczny program zapobiegawczej ochrony fungicydowej. W ciepłych i wilgotnych warunkach Malling™ Ace jest bardziej podatna na mączniaka prawdziwego, więc niezbędne jest optymalne zarządzanie klimatem:  lepsze wietrzenie i podgrzewanie powietrza podczas kwitnienia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sezon letnich cen. Jakość firmy Grodan.

Oferta limitowana. Spiesz się! Nie przegap okazji, aby zainwestować w przyszłość swoich upraw. „Sezon letnich cen” to czas, kiedy możesz zrobić więcej za mniej! Czas trwania promocji od 01 do 26 lipca. O szczegóły zapytaj [...]

Skierniewice - rekrutacja
HortiNet_wyszukiwarka
ZTZ barter
HortiAdNetHortiAdNet