"Plan Dobrego Rozwoju" - uprawa, rozsada, nawożenie pomidorów, ogórków, papryki i innych warzyw - Pod Osłonami

PODosłonami.pl

Cultilene
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

„Plan Dobrego Rozwoju”

Podczas konferencji w Łodzi (czyt. też „Ważna pozycja na rynku środków ochrony roślin i nasion”) Chris Clayton – dyrektor generalny Syngenty w Europie Centralnej oraz Michał Ciszak – dyrektor generalny tej firmy w Polsce przedstawili założenia „Planu Dobrego Rozwoju”, jaki będzie realizowany w najbliższych latach przez Syngentę.

Inicjatywa ta jest próbą zapobiegania narastającym problemom dotyczącym branży rolnej oraz środowiska naturalnego, przy równoczesnej konieczności zapewnienia żywności dla rosnącej liczby ludności. Według szacunków przedstawionych przez C. Claytona, populacja naszej planety powiększa się rocznie o 200 tys. osób, do 2050 roku wzrośnie o 2 mld (obecnie wynosi ponad 7 mld). Nierozwiązanym problemem światowym jest nadal głód, obecnie cierpi z jego powodu 870 mln ludzi, zdecydowana większość z nich (70%) to ludność zajmująca się rolnictwem. Jednym z najważniejszych zadań rolnictwa będzie więc zapewnienie żywności dla rosnącej populacji, co więcej – musi to być zrealizowane, gdy areał ziemi uprawnej kurczy się (co sekundę ubywa obszar ziemi uprawnej o wielkości boiska do piłki nożnej). Maleją także zasoby wody (do 2050 roku 4 mld ludzi będą zamieszkiwać obszary dotknięte deficytem wody).

W ramach „Planu Dobrego Rozwoju” Syngenta podjęła 6 zobowiązań, których realizacja ma zapewnić zwiększoną produkcję żywności, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, ochronie gleby i trosce o ludzi. Pierwsze z nich to zwiększenie wydajności najważniejszych światowych upraw o 20%, bez zwiększenia zużycia wody, gleby i innych zasobów. Kolejne to ratowanie ziemi uprawnej przez poprawę urodzajności 10 mln ha ziemi będącej na skraju degradacji, a także wspieranie bioróżnorodności 5 mln ha ziemi uprawnej. Następne zobowiązania dotyczą wsparcia dla ludzi związanych z rolnictwem – należy do nich wspieranie małych gospodarstw (na świecie około 450 mln gospodarstw dysponuje powierzchnią do 2 ha, natomiast dużych gospodarstw, o powierzchni ponad 100 ha, jest 8 mln). Syngenta zobowiązała się dotrzeć do 20 mln małych gospodarstw i umożliwić im podniesienie wydajności o 50%. Kolejne zobowiązanie to promocja bezpieczeństwa pracy w rolnictwie – planowane jest przeszkolenie 20 mln pracowników zatrudnionych w rolnictwie, głównie w krajach rozwijających się. Ostatnim punktem w „Programie Dobrego Rozwoju” jest troska o każdego pracownika na każdym etapie łańcucha dostaw. W tym względzie Syngenta współpracuje z Fair Labor Association (FLA) już od 2004 roku. Współpraca to obejmuje warunki pracy na farmach w Indiach, pracę dzieci, bezpieczeństwo pracy, prawa pracownicze, zarobki i benefity pracownicze, godzin pracy itp. zagadnienia (również zapobieganie molestowaniu, nadużyciom i dyskryminacji).

Jak przekazano podczas łódzkiej konferencji w firmie Syngenta na rozwój rocznie przeznaczane jest 1,4 mld USD, a w pracę działu R&D (badań i rozwoju) zaangażowanych jest 5 tys. pracowników, podczas gdy w całej firmie zatrudnionych jest ponad 27 tys. pracowników w 90 krajach.

Siewki pomidorów we wczesnej fazie wzrostu

Lato – produkcja rozsady pomidorów do upraw doświetlanych

W Europie Zachodniej w ostatnich latach mocno rozwinęły się uprawy pomidorów doświetlanych. W Holandii na ponad 60% ogólnej powierzchni szklarni zimą prowadzone są uprawy doświetlane. Przy powiększaniu skali produkcji doświetlanej terminy uprawy i sadzenia [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
HortiAdNet