Raportu „Najlepsze praktyki w integrowanej i zrównoważonej produkcji szansą na rozwój polskiego ogrodnictwa”

PODosłonami.pl

Prezentacja raportu CORE TEAM

CORE TEAM to forum współpracy liderów i ekspertów organizacji branżowych, doradztwa i nauki. Wśród jego priorytetowych inicjatyw jest upowszechnienie idei produkcji zrównoważonej. Zapewnienie w branży powszechnej i praktycznej informacji na temat celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju, Europejskiego Zielonego Ładu oraz nowej Wspólnej Polityki Rolnej jako szans rozwojowych branży ogrodniczej. W efekcie tych działań powstał raport „Najlepsze praktyki w integrowanej i zrównoważonej produkcji szansą na rozwój polskiego ogrodnictwa”.

Czytaj dalej...

Raport opracowany przez CORE TEAM

W dniu 19 stycznia br. w Kielcach podczas Targów Sadownictwa i Warzywnictwa odbyła się prezentacja raportu „Najlepsze praktyki w integrowanej i zrównoważonej produkcji szansą na rozwój polskiego ogrodnictwa”. Został on opracowany w ramach zadania realizowanego przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, sfinansowanego ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Za realizację zadania od strony merytorycznej odpowiadał Zespół ds. zrównoważonego rozwoju Core Team, którego liderem jest dr Mirosław Korzeniowski, prezes Stowarzyszenia AGROEKOTON.

W Raporcie znajdują się założenia, główne tezy oraz wypowiedzi liderów oraz ekspertów branży ogrodniczej. Autorzy raportu wskazują na dotychczasowe osiągnięcia branży ogrodniczej jako fundament do dalszej, zrównoważonej modernizacji polskiego ogrodnictwa.

– Wspólnie chcemy promować rozwiązania, które spowodują, że będą realizowane wszystkie trzy cele zrównoważenia: środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. W naszym raporcie, wielu ekspertów podkreśla fundamentalną zasadę: bez zapewnienia ogrodnikom opłacalności produkcji nie będzie możliwa realizacja pozostałych celów zrównoważonego rozwoju – mówił Witold Boguta, prezes KZGPOiW.

– Raport ten jest pierwszym w branży ogrodniczej dokumentem, który jako głos środowiska kompleksowo opisuje szanse i zagrożenia dotyczące jego zrównoważonego rozwoju. Liderzy branży i eksperci mówią w nim o zagrożeniach i szansach wynikających z wprowadzania Europejskiego Zielonego Ładu i strategii powiązanych, FIT for 55, od pola do stołu i strategii bioróżnorodności. Watro więc zapoznać się z tymi tematami w imię rozwoju szeroko rozumianej branży ogrodniczej naszego kraju. Bo właśnie rozwój powinien być celem naszych wspólnych wysiłków. Natomiast zagadnieniem otwartym niech pozostaną kierunki tego rozwoju – mówił dr Mirosław Korzeniowski.W konferencji „Ogrodnictwo ekologiczne i zrównoważone”, towarzyszącej prezentacji Raportu uczestniczyli m.in. dr Jerzy Plewa, Ekspert TEAM EUROPE, b. Dyr. Generalny DG AGRI oraz Mirosław Maliszewski, Prezes Związku Sadowników RP, poseł na Sejm RP, a także przedstawiciele świata nauki oraz liderzy branży na co dzień zajmujący się produkcją ogrodniczą.
Pełna wersja Raportu dostępna jest na stronie: www.grupyogrodnicze.pl
Źródło: https://polskiesuperowoce.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sezon letnich cen. Jakość firmy Grodan.

Oferta limitowana. Spiesz się! Nie przegap okazji, aby zainwestować w przyszłość swoich upraw. „Sezon letnich cen” to czas, kiedy możesz zrobić więcej za mniej! Czas trwania promocji od 01 do 26 lipca. O szczegóły zapytaj [...]

Skierniewice - rekrutacja
HortiNet_wyszukiwarka
ZTZ barter
HortiAdNetHortiAdNet