Uprawa pomidorów i ogórków w wełnie kamiennej, zalecenia

PODosłonami.pl

De Ruiter baner 2
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Produkcja rozsady i początek bezglebowej uprawy warzyw

Podczas spotkania z producentami warzyw szklarniowych w Czchowie (Małopolska), jakie odbyło się pod koniec ub. roku, przedstawiciele firmy Grodan przybliżyli ofertę, zalecenia oraz przedstawili praktyczne rady, którymi należy się kierować podczas produkcji rozsady i na pierwszym etapie uprawy ogórków i pomidorów.

Podłoża z wełny kamiennej

Z ofertą firmy zaznajomił gości specjalista, Cezary Chojecki. Poinformował on o rodzajach podłoży do produkcji rozsady, zwracał uwagę, że każde należy indywidualnie rozpatrywać m.in. pod kątem częstotliwości nawadniania – ze względu na różnice wynikające z ich struktury i właściwości. Jedną z mat wełny kamiennej polecanych przez firmę jest Grotop Master. Dzięki bardzo dobremu wyrównaniu środkowej warstwy pomiędzy „twardą” górą i  „przewiewnym” dołem możliwe jest utrzymywanie optymalnego poziomu wilgotności i EC w tym podłożu, przy mniejszym przelewie. Efektywne zarządzanie wilgotnością oraz stężeniem rozpuszczonych soli w pożywce skutkuje rozbudowaniem systemu korzeniowego roślin w całym przekroju maty, co pozwala uzyskać wysoki plon. Jest to szczególnie istotne w uprawie ogórka, którego stosunek masy części podziemnej do nadziemnej jest szeroki (ok. 1:20).

Przedstawiana mata powinna być używana wraz z „kompatybilnymi” kostkami Plantop, produkowanymi w tej samej technologii. Na powierzchni kostki odciśnięty jest krąg wokół miejsca uprawianej rośliny, tzw. donut ring, w celu ochrony pędu przed zbyt wysoką wilgotnością i zminimalizowania możliwości wystąpienia ataku ze strony chorób.

Produkcja rozsady pomidora i ogórka

Według Marcina Włodarczyka, konsultanta technicznego firmy Grodan, ze względu na wysoki koszt nasion należy unikać błędów już na początku przygotowywania rozsady. Podczas I etapu produkcji, podłoże należy solidnie namoczyć (3-4 krotny przelew) pożywką o  temperaturze ok 16-18ᵒC, o stężeniu 1,5-1,8 mS/cm. Dzięki wyrównaniu wilgotności i EC w całej objętości podłoża możliwe jest uzyskanie wysokiej jakości rozsady. Prelegent podkreślił możliwość wykorzystania nasion „pobudzonych” (w przypadku pomidora) i podkiełkowanych (ogórek), co skraca czas produkcji rozsady.

Nawadnianie może być przeprowadzone nawet po 2 tygodniach od pierwszego nasączenia podłoża. Temperatura podłoża i otoczenia oraz wilgotność powinny być dostosowane do dostępności światła do roślin i ich fazy rozwojowej. M. Włodarczyk zwracał także uwagę, że przy natężeniu światła ok. 4000 lx rośliny powinny być doświetlane przez 15-16 godzin, a przy 12000 lx – przez 5-6 godzin.

Temperatura podłoża podczas produkcji rozsady w dzień powinna utrzymywać się na poziomie ok. 21ᵒC, a w nocy ok. 18ᵒC. Podczas niedoboru światła temperaturę i wilgotność należy obniżyć.

Prawidłowo wyprodukowana rozsada ogórka powinna być krępa, kompaktowa ze stosunkowo grubym „pędem” (dobrze rozwinięte wiązki przewodzące), mocno zielona, o krótkiej części podliścieniowej. Wyniesienie roślin ogórka z mnożarki powinno nastąpić w fazie 3-4 liści właściwych, często niestety rośliny narażone są w czasie transportu na stres z powodu chłodu i zbyt suchego powietrza.

Początek uprawy w szklarni

W okresie przejścia w fazę generatywną rośliny mają większe wymagania względem wilgotności podłoża. Podczas ukorzeniania się roślin w matach przez pierwsze 2-3 dni należy je podlewać codziennie i podawać pożywkę o EC wyższym niż EC w matach o ok. 0,2 mS/cm. W tym czasie ważne jest utrzymanie właściwej temperatury podłoża, dlatego można podnieść minimalną temperaturę wody wewnątrz rur o 5ᵒC.

Zawiązki ogórka powinny być obrywane do wysokości ok. 4-8 liścia (więcej przy wczesnych nasadzeniach styczniowych). Po rozwinięciu 18. liścia rośliny zaleca się ogłowić.

System mierzenia parametrów podłoża

Na zakończenie spotkania został zaprezentowany innowacyjny system GroSens, umożliwiający wykonanie pomiarów wilgotności, temperatury i zasolenia podłoża uprawnego. Tematyka związana z budową, zasadą działania, możliwościami i sposobami wykorzystania urządzenia GroSens została szeroko opisana na łamach czasopisma „Pod Osłonami” w ostatnich numerach 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Technologia „Zero pozostałości” – ochrona przed chorobami

Zwalczanie chorób w technologii „Zero pozostałości” oparte jest przede wszystkim o produkty biologiczne. Zabiegi należy wykonywać prewencyjnie, przed wystąpieniem chorób. Dzięki temu rośliny będą odporniejsze na atak patogenów. W trakcie warsztatów Berry Tech 2021 w [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
HortiAdNet