Spotkanie w Filipowicach

PODosłonami.pl

Gardenia
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Spotkanie w Filipowicach

Tegoroczny Dzień Ogórka firma Monsanto – właściciel marki De Ruiter – zorganizowała 21 marca w szklarni Pawła Kalickiego w Filipowicach w Małopolsce. Ogrodnik ten od wielu lat uprawia odmianę Pacto F1, od dwóch lat rośnie ona również w nowej szklarni. Współorganizatorami spotkania były firmy Grodan, Biopartner, SzklarnieKalicki.pl oraz KG Greenhouses.

Paweł Kalicki

Paweł Kalicki z żoną Małgorzatą, podczas Dni Ogórka w Filipowicach

Budowa szklarni

Paweł Kalicki uprawia ogórki w dwóch szklarniach typu Venlo – jeden z tych obiektów ma 11 lat, drugi został wybudowany 2,5 roku remu temu. Brat pana Pawła – Artur Kalicki, reprezentujący firmę SzklarnieKalicki.pl – poinformował, że łączna powierzchnia obu obiektów wynosi 21 tys. m2. Nowa szklarnia zajmuje około jednego hektara. Nawy mają wysokość  4,5 m i szerokość 8m. Dzięki zastosowaniu większych, hartowanych szyb o wymiarach 2,3×1,12m, jest mniej elementów zacieniających, co zapewnia lepsze nasłonecznienie roślin. Okna są dwupanelowe. Na kratownicach o szerokości 8m podwieszone są rynny uprawowe. Pod rynnami aluminiowymi podwieszone są rynienki kondensacyjne, zapobiegające kapaniu wody na rośliny. Do zacieniania uprawy Pan Kalicki wykorzystuje kurtyny firmy BonarPhormium: Phormitex Super, które charakteryzują się 47% zatrzymaniem energii i 14-15% zatrzymaniem światła.

Uprawa

W obu szklarniach uprawiana jest wczesna odmiana ogórka półdługiego Pacto F1 marki De Ruiter. Paweł Kalicki uprawia tę odmianę już od trzynastu lat, w okresie wiosennym. Gospodarz sam produkuje rozsadę. Nasiona zostały wysiane 23 grudnia. Rośliny posadzano na miejsce stałe 9-12 stycznia, w standardowym zagęszczeniu– 2,4 rośliny/m2.Pomimo zastosowania rynien, ogórki prowadzone są w systemie „na parasol”. Uprawa w systemie wysokiego drutu wymagałaby większych nakładów pracy, Paweł Kalicki zastanawia się jednak nad wypróbowaniem tego sposobu uprawy w przyszłym roku.

Temperatura w szklarni podczas uprawy ogórka w ciągu dnia wynosi średnio 21oC, a w nocy 19oC. Dwutlenek węgla utrzymywany jest na poziomie 700ppm. EC pożywki w dni słoneczne wynosi 2,6mS/cm, a w dni pochmurne 3-3,1mS/cm.

Mata

Pan Paweł od początku swojej działalności uprawia warzywa na matach firmy Grodan. Reprezentujący tę firmę Cezary Chojecki poinformował, że do uprawy ogórka od kilku sezonów wykorzystuje się matę Grotop Master. Maty umieszczone są na rynnach (z firmy FormFlex). Właściciel jest zadowolony z takiego systemu uprawy– jest on wygodniejszy dla pracowników, zwłaszcza w początkowym okresie wzrostu roślin. Łatwiejsze jest też profilowanie gruntu.

Ochrona

W uprawie prowadzona jest ochrona biologiczna, wykorzystywane są entomofagi z firmy Biopartner. Szkodnikiem najczęściej występującym w uprawie ogórka jest przędziorek. Pojawiają się również wciornastki, chociaż niezbyt licznie. Tomasz Domagała z firmy Biopartner informował, że zwalczanie przędziorków jest coraz trudniejsze, ze względu na ograniczenie liczby dostępnych akarycydów, które w dodatku, są coraz mniej skuteczne. W gospodarstwie Pawła Kalickiego wykorzystywany jest dobroczynek kalifornijski (Amblyseius californicus) oraz dobroczynek szklarniowy (Phytoseiulus persimilis).Ogrodnik z Filipowic zwracał uwagę, że w każdym sezonie należy notować rozmieszczenie przędziorków w szklarni oraz terminy ich pojawienia się, ponieważ szkodniki te zwykle pojawiają się w tych samych miejscach. W ochronie biologicznej bardzo ważne są regularne lustracje plantacji. Przeprowadzający je pracownicy muszą być odpowiednio przeszkoleni.

Zbiory

Wadą odmiany PactoF1 jest przerastanie owoców na długość, dlatego zbiory muszą być przeprowadzane często – w szklarniach Pawła Kalickiego ogórki są zbierane cztery razy w tygodniu. Pomimo niekorzystnych warunków świetlnychw tym roku zbiory ogórków rozpoczęto 19 lutego.  Plon uzyskiwany z nowej szklarni jest wyższy. Ma na to wpływ zarówno nowoczesna konstrukcja szklarni, jak i lepsze warunki świetlne.

Ceny za kilogram owoców ogórka na początku zbiorów kształtowały się na poziomie 7-9 zł. Wraz z początkiem marca spadły jednak do 3,5zł/kg. Spadek cen spowodowany był dobrą pogodą i dużą podażą owoców na rynku.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
HortiAdNet