PODosłonami.pl

FLUENCE

Truskawki ‘Hademar’ i ‘Favori’ – nowa technologia uprawy dla zwiększonych plonów

Na coraz większą skalę do praktyki produkcji truskawki są wprowadzane odmiany powtarzające owocowanie, dzięki którym można wydłużyć okres podaży owoców na rynku. Dwie ciekawe odmiany uprawiane w Europie centralnej i północnej to ‘Favori’ i ‘Hademar’. Rośliny są produkowane głównie w tunelach foliowych, w podniesionych rynnowych systemach uprawowych, w substratach. Niemieccy specjaliści podają przepis na wyższe plonowanie tych odmian. Wyniki swoich doświadczeń przekazali podczas czerwcowego spotkania w Innovation Soft Fruit Centre Delphy (ISFC Delphy) w Horst w Holandii.

Czytaj dalej...
Owocowanie odmiany ‘Hademar’

Owocowanie odmiany ‘Hademar’ w tunelu foliowym na wysokich stelażach uprawowych, w substracie (fot. 1-5 D. Łabanowska-Bury)

Systemy uprawy truskawki w Niemczech

Simon Schrey przedstawił kilka systemów uprawy truskawki w Niemczech, ale także i w innych rejonach uprawy tego gatunku w północnej i centralnej Europie. Najczęściej jest to sadzenie owoców na wysokich stelażach uprawowych, w substracie. Wykorzystywane są wysokie tunele pojedyncze lub zblokowane, a czasem daszki foliowe na konstrukcjach, chroniące przed deszczem. Najbardziej popularnym terminem zakładania nasadzeń jest wiosna – pomiędzy 20 lutego a 5 kwietnia (zwykle ok. 15 marca). Najczęściej wykorzystywanym materiałem nasadzeniowym są sadzonki frigo A, doniczkowane (tray) albo doniczkowane o mniejszej bryle korzeniowej, tzw. minitray (po przechowywaniu w chłodni od czasu ukorzenienia). Gęstość sadzenia to zwykle 6 lub 7 roślin na m.b. uprawy, w zależności od odmiany. Przy takim systemie można spodziewać się plonowania na poziomie 7-10 kg/m.b. (wykres 1), co daje 43 do nawet 62 ton na hektar (przy założeniu 6250 metrów bieżących uprawy na ha). Okres zbioru i podaży owoców zaczyna się w maju, trwa do końca października. Wielkość wczesnego zbioru zależy od jakości materiału szkółkarskiego, od długości przerwy w plonowaniu, drugi okres zbioru przypada zwykle 10 lipca do 10 sierpnia. Bardzo dobra wydajność zbioru wynosi około 18 kg/godzinę.

Wykres 1. Plonowanie odmiany ‘Favori’ w zależności od rodzaju użytego materiału szkółkarskiego. Uprawa na stelażach, w substracie (dane za 2022 r.)

Doświadczenia prowadzone w Niemczech założyły przetestowanie dwóch najbardziej powszechnych w uprawie odmian truskawki ‘Hademar’ i ‘Favori’. Wykorzystano dwa typy sadzonek – sadzonki doniczkowane i typu misted tip* (dostawcą była szkółka Flevoberry). Posadzono 6 roślin na m.b., sadzenie przypadło 26 sierpnia, wykorzystano standardowy substrat z firmy BVB. Doświadczenie prowadzono w typowych warunkach uprawy dla gospodarstw produkujących truskawki – tunel foliowy wielonawowy, stelaże uprawowe, odległość między rzędami – 1,15 m, fertygacja.

Wyniki doświadczeń wskazały wyraźnie, że sadzenie truskawek obu testowanych odmian ‘Hademar’ i ‘Favori’ w sierpniu, z sadzonek zielonych dało podwyższenie plonowania w każdym miesiącu zbiorów w porównaniu z uprawą zakładania wiosną z przechowywanych sadzonek minitray (doniczkowanych o mniejszej bryle korzeniowej) wiosną (tabela 1 i 2; wykres 2 i 3).

Tabela 1. Plonowanie odmiany ‘Favori’ w różnych systemach uprawy w kg/m.b. (dane za 2022 r.)

System uprawy maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień/

październik

Plon/m.b.
Sadzenie w sierpniu, tunel, sadzonka: misted tip 3,22 kg 2,56 kg 3,04 kg 0,26 kg 9,08 kg
35% 28% 34% 3%
Sadzenie wiosną, tunel, sadzonka: minitray 2,0 kg 1,18 kg 2,66 kg 0,93 kg 0,84 kg 7,60 kg
26% 16% 35% 12% 11%

Odmiana ‘Hademar’ w zależności od typu uprawy, a tak naprawdę terminu zakładania plantacji, plonowała na różnym poziomie. Wyższe plony odmiany ‘Hademar’ uzyskano w przypadku sadzenia jesienią – 10,23 kg/m.b., podczas gdy w przypadku ‘Favori’ było to 9,08 kg (wykres 2 i 3).Wykres 2. Plonowanie truskawki odmiany ‘Hademar’ w zależności of sposobu uprawy (dane za 2022 r.)

Wykres 3. Plonowanie truskawki odmiany ‘Favori’ w zależności od sposobu uprawy (dane za 2022 r.)

Tabela 2. Plonowanie odmiany ‘Hademar’ w różnych systemach uprawy w kg/m.b. (dane za 2022 r.)

System uprawy maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień/

październik

Plon/m.b.
Sadzenie w sierpniu, tunel, sadzonka: misted tip 4,3 kg 2,06 kg 3,25 kg 0,61 kg 10,23 kg
42% 20% 32% 6%
Sadzenie wiosną, tunel, sadzonka: minitray 2,32 kg 2,38 kg 2,91 kg 1,1 kg 1,12 kg 9,83 kg
24% 20% 30% 12% 11%

Reprezentant Landwirtschaftskrammer Nordhein-Westfalen podsumował swoje wystąpienie podkreślając, że technologia sadzenia w sierpniu jest zupełnie nowym systemem w praktyce. Pozwala na osiągniecie wysokich plonów, wyższych niż w przypadku wiosennego zakładania nasadzeń. Bardzo krótki jest okres przerwy w plonowaniu, a drugi „rzut” owoców następuje już w lipcu. Uprawa w podłożu na wysokich stelażach uprawowych sprawia, że wydajność zbioru owoców jest wysoka – nawet ponad 20 kg w ciągu godziny. Przesunięcie terminu zakładania nasadzeń jesienią oznacza jednak więcej pracy w tym okresie roku, a także trzeba liczyć się z wyższym ryzykiem uszkodzeń przez niską temperaturę młodych roślin w okresie zimowym. Przy zmianie technologii należy liczyć się z tym, że w krótszym czasie produkcyjnym zbiory będą wyższe i to może wymagać zmiany podejścia do marketingu i obrotu owocami.

*Misted tips – są to świeżo ukorzenione w modułowych doniczkach sadzonki (rozłogi) truskawki, które są alternatywą dla sadzonki świeżej, tzw. zielonej. Są to sadzonki bardziej polecane – zdaniem plantatorów z zagranicy – od sadzonek zielonych, bo są już ukorzenione wstępnie w modułowych doniczkach i uzyskuje się z nich wcześniejsze plonowanie w kolejnym roku po posadzeniu niż z sadzonek zielonych. Stają się alternatywą dla sadzonek świeżych w wielu krajach w tym w Anglii, w Beneluksie i w Niemczech. Misted tips zwykle są sadzone przed końcem sierpnia (termin standardowego zakładania plantacji z sadzonek świeżych), dzięki czemu zdążą utworzyć wystarczająco dużą koronę i dać wysoki plon wczesny w kolejnym roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ICL Osmocote
HortiAdNetHortiAdNet