PODosłonami.pl

GRODAN_2
ENZA_3

Nowe odmiany pomidora i sytuacja na europejskich rynkach tych warzyw

Producenci pomidorów z okolic Kalisza niedawno mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym przez zespół De Ruiter’a – marki należącej do firmy Bayer. Podczas spotkania reprezentujący tę firmę specjaliści omówili trendy na rynku pomidorów w Europie, a także przedstawili nowe odmiany pomidora malinowego i czerwonego. Współorganizatorami wydarzenia były firmy Yara Poland, oferująca m.in. nawozy specjalistyczne do upraw szklarniowych, oraz Koppert, dostawca rozwiązań z dziedziny biologicznej ochrony upraw.

Czytaj dalej...
Nowy pomidor malinowy Tatemaru Muchoo

Nowy pomidor malinowy Tatemaru Muchoo (fot. A. Wize)

Typy pomidorów popularnych w Europie

Paulina Janicka, przedstawicielka marki De Ruiter w Polsce zachodniej, mówiła na temat europejskiego rynku pomidora szklarniowego i typów odmian uprawianych w poszczególnych krajach. Na polskim rynku od wielu lat największą popularnością cieszą się pomidory malinowe. W  Niemczech dominują pomidory koktajlowe truskawkowe, cherry (zbierane luzem lub w gronach) oraz odmiany typu małego grona. W Holandii i Belgii najczęściej uprawiane są odmiany określane jako duże grona (np. Merlice, Marinice) oraz pomidory koktajlowe, te ostatnie są popularne także w Wielkiej Brytanii. We Francji przeważają małe grona. Producenci z krajów skandynawskich uprawiają pomidory w mniejszym rozmiarze (owoce około 100 g), zbierane luzem. Czechy rozwijają głównie produkcję pomidorów koktajlowych i gronowych.

De Ruiter w artykule kreatorzy smaku

Trendy w europejskiej produkcji pomidorów

W bieżącym roku producenci pomidorów w Holandii i Belgii borykają się z olbrzymim wzrostem kosztów produkcji (cen nawozów i energii), dlatego areał upraw tych warzyw z upraw doświetlanych zmniejszył się znacznie. W sezonie 2022/2023 szacuje się, że wyniesie zaledwie 150 ha). Ze względu na wysokie koszty produkcji przewidywana jest relokacja produkcji z Holandii na południe Europy i do Afryki (Maroko).

Uprawy pomidorów we Francji zajmują powierzchnię 1000-1500 ha z czego około 90% zajmują odmiany określane jako małe grona (np. odmiana Luminance) oraz odmiany specjalne (typu San Marzano, np. Portento). Francja jest stabilnym rynkiem z relatywnie sporym udziałem upraw organicznych, które stanowią obecnie 5% produkcji.

W Niemczech szklarniowe uprawy pomidorów zajmują około 400 ha, z czego na 50% uprawiane są „koktajle” (np. Strabena, Picolino), a około 35% odmiany typu małego grona. Kraj jest przede wszystkim dużym importerem pomidorów (700 tysięcy ton rocznie). Na rynek niemiecki trafiają głównie pomidory z Holandii i Belgii. Dodatkowo uzupełniają ten rynek pomidory z Polski, Hiszpanii i Francji.

Powierzchnia upraw pomidora w Wielkiej Brytanii wynosi ok. 400 ha, w tym 70% udział mają pomidory koktajlowe (np. Delisher, DR0607TC, Yelorita). Podobnie jak w krajach Beneluksu, producenci w Wielkiej Brytanii zmagają ze wzrostem kosztów energii. Dodatkowo mają problemy z niedoborem siły roboczej oraz, w tym roku, z ciemną wiosną.

W Finlandii i Norwegii powierzchnie upraw szklarniowych zajmują około 200 ha, 61% udział mają pomidory w mniejszym rozmiarze – o masie około 100 g (np. Radiance, Sevance), zbierane luzem, z szypułką lub bez.

W Polsce wyjątkowym produktem są pomidory malinowe, które zajmują około 53% powierzchni upraw pomidorów szklarniowych, 17% udział mają uprawy pomidorów czerwonych. Wśród pomidorów malinowych największą popularnością cieszą się Tomimaru Muchoo oraz Hakumaru. W Polsce spadła powierzchnia upraw pomidorów czerwonych, typu Torero. Ogólna powierzchnia uprawy pomidorów gronowych (Merlice i inne) nie zmieniła się w tym roku.

Polska pod względem eksportu znajduje się obecnie w Europie na 7. miejscu (największymi eksporterami pomidorów w Europie są Holandia i Hiszpania). Nasza sprzedaż za granicę wynosi około 40 tysięcy ton rocznie, przy czym w 2022 nastąpił spadek eksportu o 14% (w stosunku do 2020 r.). Import pomidorów do Polski z UE wynosił ostatnio około 160 tys. ton rocznie.

Produkcja pomidorów w Europie w 2022 roku

– W raporcie opublikowanym w lipcu przez Komisję Europejską podano szacunkowe dane dotyczące tegorocznej produkcji pomidorów – informowała Paulina Janicka. Szacowany jest spadek produkcji pomidorów na zaopatrzenie rynku warzyw świeżych o 3% (z 6,2 mln ton). Wpłyną na to mniejsze nasadzenia pomidorów w szklarniach, ze względu na wysokie ceny energii, oraz zmiana typu uprawianych odmian na koktajlowe (bardziej rentowna uprawa). Przewidywany jest też spadek spożycia pomidorów o 2%.

W 2021 r. około 61% pomidorów w UE pochodziło z Maroka i Turcji. W tym przypadku widoczne są tendencje wzrostowe. Eksport świeżych pomidorów z UE w 2022 spadanie do 330 tys. ton. Spożycie pomidorów świeżych przez statystycznego mieszkańca UE wynosi około 14,6 kg.

Prognozy dla ogrodnictwa szklarniowego do 2030 r.

Paulina Janicka przekazała także informacje z raportu nt. rozwoju ogrodnictwa szklarniowego, opracowanego przez specjalistów z holenderskiego banku. Podkreślała kilka tendencji rynkowych. Duże sieci handlowe będą dążyć do zawierania umów lojalnościowych z dostawcami, ze względu na niepewność zaopatrzenia. Prognozuje się także wzrost sprzedaży online powyżej 10%. Ekologiczna produkcja warzyw szklarniowych pozostanie na niskim poziomie, ale równocześnie będzie stałą pozycją w ofercie.

W sferze produkcji coraz większy będzie udział robotów, nadal niezbędna będzie jednak praca fizyczna. W produkcji warzyw szklarniowych – pomidorów, ogórków i papryki – będzie się dążyć do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Na rynku pomidorów głównymi konkurentami dla krajów UE będą Maroko i Turcja. W Holandii postępować będzie proces silnej koncentracji produkcji. Właściciele dużych upraw pomidorów szklarniowych będą dążyć do ponownego rozważenia inwestycji za granicą, ze względu na niższe koszty produkcji.

Nowa odmiana pomidora malinowego

– Do rodziny „Muchoo” w tym roku dołącza nowa odmiana Tatemaru Muchoo –  informowała Maria Lis (przedstawicielka ds. rozwoju rynku w Bayer – De Ruiter). Początkowo rośliny tej malinowej nowości mają długie międzywęźla, które według ubiegłorocznych obserwacji skracają się w trakcie sezonu. Również nasady gron wraz ze zwiększającą się ilością światła ulegały skróceniu (początkowo są długie). Zalecane jest szczepienie rozsady pomidora Tatemaru Muchoo na podkładce Equifort lub Maxifort. Tatemaru Muchoo to odmiana o wysokim potencjale plonotwórczym i wysokiej tolerancji na suchą zgniliznę wierzchołków owoców. Nie jest podatna na żółte przebarwienia latem i ma odporność na mączniaka prawdziwego. Owoce tej nowości są bardzo smaczne, początkowo lekko karbowane, o atrakcyjnej, malinowej barwie – wizualnie przypominają Tomimaru Muchoo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szklarnia, ludzie, pomidory

Uprawa pomidorów – jaki będzie sezon 2022?

Rosnące koszty produkcji utrudniają spokojne planowanie przyszłego sezonu uprawy pomidorów szklarniowych. Jakie rozwiązania można zastosować, by w pewnym zakresie zmniejszyć nakłady na prowadzenie produkcji? Na te tematy dyskutowano w Kaliszu w gronie doradców i specjalistów [...]

Florensis_Dianthus
HortiAdNet