PODosłonami.pl

Recykling mat wełny mineralnej po uprawie

W czasie niedawnej konferencji w Kaliszu, zorganizowanej przez firmę Bayer oraz partnerów (czyt. Odmiany pomidora na 2024 r., odporność na ToBRFV – konferencja firmy Bayer w Kaliszu) ciekawą prezentację przedstawił Marek Sowa z firmy Saint Gobain Cultilene. Omówił on możliwości recyklingu pozostałych po uprawie mat wełny mineralnej, które w świetle przepisów prawa są odpadem produkcyjnym (to samo zresztą dotyczy zresztą mat np. węgla brunatnego, włókien kokosowych czy drzewnych). Gospodarstwo pozbywając się pouprawowych mat powinno otrzymać odpowiedni dokument potwierdzający fakt oddania odpadu do odpowiedniej jednostki składującej czy przetwarzającej.

Czytaj dalej...
Marek Sowa z firmy Cultilene oraz Paulina Janicka (Bayer - De Ruiter)

Marek Sowa z firmy Cultilene oraz Paulina Janicka (Bayer - De Ruiter) podczas wykładu w Kaliszu

Wełna mineralna po uprawie – jak to wygląda w świetle prawa?

Głównym tematem prezentacji Marka Sowy był recykling mat z wełny mineralnej na rynku polskim, jak wyjaśniał, każdy kraj ma swoje przepisy prawne dotyczące zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych. W Polsce zagadnienia te reguluje Ustawa o odpadach z 12 grudnia 2012 r. oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. 2020, poz. 10, a także Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach – Dz. U. 2015, poz. 1277 – składowanie odpadów.

Wykładowca skupił się wyłącznie na recyrkulacji (recyklingu), czyli procesie polegającym na powtórnym wykorzystaniu odpadu do wytworzenia nowego produktu. – Z hektara uprawy pomidorów po uprawie pozostaje około 90 m3 wełny mineralnej, przy mniej więcej 1000 hektarach upraw hydroponicznych w Polsce są to bardzo duże ilości – podkreślał specjalista.

Rośliny uprawiane są w matach wełny mineralnej Exact Air z firmy Cultilene

Rośliny uprawiane na matach wełny mineralnej Exact Air z firmy Cultilene

– Podłoże uprawowe pochodzące z upraw hydroponicznych, takie jak wełna mineralna, ma kod odpadu 02 01 83 – podkreślał Marek Sowa.

Recykling mat wełny mineralnej w praktyce

W projekt zagospodarowania wełny, którego założeniem jest wyprodukowanie czegoś nowego, zaangażowały się Saint Gobain Cultilene, firma która wytwarza z wełny granulat przy współpracy z firmą TREE zlokalizowaną pod Warszawą, oraz producent keramzytu – firma Leca Poland z okolic Gdańska (również należąca do koncernu Saint Gobain).

– Jeżeli zdecydujecie się Państwo na oddanie wełny mineralnej do recyklingu, to maty muszą być odpakowane z folii i ułożone na paletach, folia też jest odbierana, ale musi być oddzielona od wełny – ponieważ kierowana jest ona do innej firmy. Najlepiej jest oddzielać folię z mat już na rynnach uprawowych podczas likwidacji uprawy – wyjaśniał Marek Sowa.

W praktyce przedstawia się to tak, że ogrodnik zgłasza wcześniej chęć oddania zużytej wełny – żeby firma mogła zorganizować jej odbiór. Wełna ta tafia to do firmy pod Warszawą, gdzie jest prasowana, mielona i powstaje z niej granulat.

Granulat jest zawożony ciężarówkami w okolice Gdańska, do firmy Leca Poland, gdzie jest zastosowany jako jeden ze składników w procesie w procesie produkcji keramzytu.Prawo regulujące zagospodarowanie zużytej wełny mineralnej

Jak wyjaśniał wykładowca, ze względu na obowiązujące przepisy, ogrodnicy nie mogą przeprowadzać procesu granulowania wełny. Musi to być wykonane przez wyspecjalizowaną firmę posiadająca odpowiednie uprawnienia. Punkt granulowania wełny funkcjonuje w okolicach Warszawy, trwają jednak przygotowania do uruchomienia podobnego punktu w rejonie Kalisza. Obecnie koszty utylizacji i transportu pozostałej po uprawie wełny mineralnej wynoszą około 6-7 tys. zł na hektar. – Za usługę odbioru zużytej wełny mineralnej płacą ogrodnicy – za transport i za przejazd ciężarówki przez bramę firmy odbierającej maty. Oddając wełnę otrzymuje się dokument poświadczający, że pozbyliście się Państwo odpadu produkcyjnego – co jest potrzebne w razie kontroli. Zgodnie z prawem nie możecie np. oddać odpadu sąsiadowi – nie wolno sprzedawać czy oddawać odpadu, a podłoża są kwalifikowane jako odpad z upraw hydroponicznych – informował Marek Sowa.

A poza tym….

…z innych nowości Marek Sowa przekazał, że od 1 sierpnia w firmie Saint Gobain Cultilene rozpoczął pracę Marcin Grosner (znany w branży z poprzedniej pracy w Syngencie).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skierniewice - rekrutacja
HortiNet_wyszukiwarka
ZTZ barter
HortiAdNetHortiAdNet