Zapowiadają się ciekawe konferencje - uprawa, rozsada, nawożenie pomidorów, ogórków, papryki i innych warzyw - Pod Osłonami

PODosłonami.pl

Cultilene
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Zapowiadają się ciekawe konferencje

Trwają intensywne przygotowania do Targów TSW, które odbędą się 19 i 20 lutego 2014 r. w warszawskim Centrum Wystawienniczym Expo XXI. Stale powiększa się grono wystawców.

Orgaznizator targów – Oficyna Wydawnicza Oikos podczas targów zaplanowała także ciekawe konferencje, przygotowane we współpracy partnerami medialnymi – portalami ogrodniczymi jagodnik.pl i podoslonami.pl.
Dla producentów warzyw przygotowywane są trzy bloki wykładów: dwa poświęcone uprawom pod osłonami (zaplanowane na 19 lutego), oraz jeden adresowany do producentów warzyw polowych (20 lutego).

19 lutego 2014 r.

Nowe trendy w szklarniowej produkcji pomidorów – konferencja pod patronatem firmy Cultilene
New trends in greenhouse tomato production – conference under the auspices of Cultilene company

1. PMV®-01 – szczepienie w zapobieganiu stratom powodowanym przez wirusa mozaiki pepino (PepMV) w uprawach pomidorów szklarniowych – Inge Hanssen, Belgia
PMV®-01 -vaccination strategy to prevent damage from Pepino mosaic virus (PepMV) in greenhouse tomato crops – DCM/Cultilene, Holandia

2. Szkło dyfuzyjne – nowe możliwości dla ogrodnictwa – Henri Beekers, Cultilene Holandia
Diffuse glass – new possibilities for horticulture – Henri Beekers, Cultilene, Holand

3. Wpływ światła na produktywność fotosyntetyczną i fotomorfogenezę u roślin – dr Krzysztof M. Tokarz, UR Kraków
The impact of light on plant photosynthetic productivity and photomorphogenesis – dr Krzysztof M. Tokarz, UR Kraków

4. Gradient Exact Plus – mata z Gliwic zdobywa nowe rynki – Tomasz Badzian, Paweł Bonarek, Cultilene Polska
Gradient Exact Plus – stonewoll slab from Gliwice reaches new markets – Tomasz Badzian, Paweł Bonarek, Cultilene Polska

5. Dlaczego warto należeć do Stowarzyszenia Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami? – Maciej Mularski, prezes SPPiOpO
Why is it worth to belong to Association of Tomato and Cucumber Greenhouse Growers (SPPiOpO)? – Maciej Mularski, president of SPPiOpO

Produkcja warzyw w tunelach foliowych
Vegetable production in plastic tunnels

1. Uprawy warzyw w tunelach foliowych – teraźniejszość i przyszłość – Wojciech Juńczyk Syngenta
Vegetable production in plastic tunnels – nowadays and in the future – Wojciech Juńczyk, Syngenta

2. Stymulatory wzrostu w uprawie papryki i sałaty- dr Agnieszka Stępowska, IO (InHort) Skierniewice
Influence of stimulators on sweet pepper and lettuce crops – Agnieszka Stępowska, IO (InHort) Skierniewice

3. Jakość owoców papryki zależy od nawożenia – Wojciech Wojcieszek, Yara Polska
Sweet Pepper fruits quality denpeds on nutrition – Wojciech Wojcieszek, Yara Poland

4. Choroby papryki – zapobieganie i zwalczanie – doc. dr hab., prof. IO Czesław Ślusarski, IO (InHort),
Sweet pepper diseases – control and protection methods – doc dr hab., prof. IO Czesław Ślusarski, IO (InHort),

5. Skażenia mikrobiologiczne warzyw w różnych systemach upraw – dr Magdalena Szczech, dr Beata Kowalska, dr Urszula Smolińska, IO (InHort) Skierniewice
– Microbial contamination of vegetables in different farming systems – dr Magdalena Szczech, dr Beata Kowalska, dr Urszula Smolińska, IO (InHort), Skierniewice

6. Najważniejsze aspekty ochrony roślin przed chorobami w systemie urpawy integrowanej w produkcji warzyw pod osłonami – prof. Józef Robak, IO (InHort), Skierniewice
The most important aspects of integrated pest management in vegetable protected crops – prof. Józef Robak, IO (InHort), Skierniewice

20 lutego 2014 r.

Uprawa warzyw polowych – nawożenie, integrowana i ochrona i przechowywanie
Open field vegetable production – mineral nutrition, integrated pest management and storage

1. Cebula w Wielkiej Brytanii i na świecie – produkcja, przechowywanie, marketing – David O’Connor, Allium @ Brassica Centre, Wielka Brytania
Onion – production, storage, marketing on UK and world market – David O’Connor, Allium @ Brassica Centre, Wielka Brytania

2.Nowości w ofercie Bayer CropScience w ochronie warzyw – Radosław Suchorzewski, specjalista ds. warzyw

New products from Bayer CropSciences for vegetable crops protection – Radosław Suchorzewski, specjalista ds. warzyw

3. Szkodniki i choroby marchwi – John Birkenshaw, sekretarz i doradca w Brytyjskim Stowarzyszeniu Plantatorów Marchwi
Carrot pests and diseases – John Birkenshaw, British Association of Carrot Growers

4. Nawożenie warzyw w niekorzystnych warunkach atmosferycznych – Jaime Chao, Hiszpania Tradecorp
Mineral nutrition of vegetables in stress climate conditions – Jamie Chao, Tredecort, Hiszpania

5. Rola wapnia w utrzymaniu wysokiej jakości zbiorów – Wojciech Wojcieszek, Yara Poland
The importance of calcium in production of high quality vegetables – dr Andrzej Grenda, Yara Poland

6. Krótkotrwałe składowanie warzyw przygotowanych do obrotu i spożycia – dr Maria Grzegorzewska, IO (InHort) Skierniewice
Short term storage of packed vegetables – dr Maria Grzegorzewska, IO (InHort) Skierniewice

7. Najważniejsze aspekty ochrony roślin przed chorobami w systemie urpawy integrowanej w produkcji warzyw polowych – prof. Józef Robak, IO (InHort) Skierniewice
The most important aspects of integrated pest management in vegetable protected crops – prof. Józef Robak, IO (InHort) Skierniewice

8. Innowacje w zwalczaniu zachwaszczenia w uprawach warzywniczych – dr inż. Tomasz Żelaziński – SGGW Wydział Produkcji
Innovations in weed control in vegetable crops – dr inż. Tomasz Żelaziński – SGGW, Warszawa

9. Odżywianie warzyw gruntowych z wykorzystaniem nawozów z dodatkiem substancji biostymulujących – Paweł Kocel, Timac Agro

Fertlizers with addition of biostimulators in nutrition of open field vegetable crops  – Paweł Kocel, Timac Agro

Siewki pomidorów we wczesnej fazie wzrostu

Lato – produkcja rozsady pomidorów do upraw doświetlanych

W Europie Zachodniej w ostatnich latach mocno rozwinęły się uprawy pomidorów doświetlanych. W Holandii na ponad 60% ogólnej powierzchni szklarni zimą prowadzone są uprawy doświetlane. Przy powiększaniu skali produkcji doświetlanej terminy uprawy i sadzenia [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
HortiAdNet